Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Щербаковский, М. Г. (Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: мат. міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 38-40, 2019)
  В статье рассмотрено содержание предмета науки о судебной экспертизе (судебной экспертологии), ее структура. Автор доказывает, что предмет науки о судебной экспертизе включает общие теоретические и методические основы ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344, 2002)
  Проаналізовано різні точки зору поняття самозахисту, особливості способів самозахисту. Надана класифікація , яка може мати і прикладне значення, оскільки дозволить учасникам цивільного обігу достатньо легко зорієнтуватися ...
 • Бабкова, Т. В.; Babkova, T.V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 2. - С. 156-161., 2014)
  Проведено аналіз особливостей забезпечення права громадянина на соціальний захист судами загальної юрисдикції. Досліджено специфіку захисту цього соціального права в порядку адміністративного та кримінального судочинства. ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 1. - С. 112-115., 2014)
  В статті визначається місце соціальних прав в системі прав і свобод людини. В роботі аналізуються сучасні процеси, що відбуваються у сфері реалізації соціальних прав в Україні. Розкриваються причини декларативного характеру ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; МарчукORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2014. - Вип. 24, т. 1. - С. 148-153., 2014)
  Стаття присвячена особливостям реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща як універсальної основи конституційної демократії заснованої на класичних європейських цінностях та правової демократичної держави. У ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds