Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2019. - Вип. 27. - С. 78-86, 2019)
  Роботу присвячено вивченню такої категорії сучасного кримінального права, як «міра покарання», яка показує тривалість та кількість обмежень прав та свобод засудженого, властиві кожному конкретному виду покарання ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2019. - Вип. 27. - С. 25-32, 2019)
  Проаналізовано творчий доробок професора Київського університету Василя Григоровича Демченка, який був одним з найкваліфікованіших фахівців з історії права, які досліджували добу Київської Русі. У своєму дослідженні ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2019. - Вип. 28. - С. 42-49, 2019)
  У статті, з огляду на необхідність розрізнення «об’єктів» і «суб’єктів» правовідносин, розглянуто питання визначення суб’єкта майнової юридичної відповідальності, коли має місце юридичний факт протиправної поведінки ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 12 листоп. 2019 р.). - Кривий Ріг, 2019. - С. 337-340, 2019)
  Наголошено, що забезпечення безпеки на автомобільному транспорті є важливою передумовою діяльності уповноважених органів державної влади в окресленій сфері.
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2020. – № 1. – С. 36-39, 2020)
  Мета статті полягає в аналізі окремих положень сімейного законодавства, що регламентують припинення шлюбу внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя задля виявлення змістовних прогалин, окреслення конкретних ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds