Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V. (Становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Дніпро, 1-2 травня 2020 р.). - Дніпро : ГО «Правовий світ», 2020. - С. 34-36., 2020-05-01)
  У науковому дослідженні акцентується увага на неоднозначності підходів до поділу прав людини на «основні» та «неосновні». Зазначається, що, з одного боку, в Україні сформувалася певна система поділу прав ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 10-1, 2020)
  Надано шляхи реалізації програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ України, розробленої на 2018–2020 роки.
 • Герасименко, О. А.; Herasymenko, O. A. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 257-260, 2020)
  Наполягається, що ідентичність відноситься до сфери самосвідомості особистості і являє собою узагальнення людських реакцій на думку про неї оточуючих. Показано, що внутрішньою, динамічною структурою, яка самоутворюється, ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 251-254, 2020)
  Наведені узагальнені дані щодо особливостей пізнавальної діяльності, поведінки та властивостей особистості курсантів ХНУВС з різним рівнем соціального інтелекту. Приведенные обобщенные данные об особенностях познавательной ...
 • Касьян, А. О.; Kasian, A. O. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 107-112, 2014)
  У статті на підставі аналізу правової природи фізичного та психічного примусу обґрунтовується доцільність його законодавчого закріплення як обставини, що обтяжує покарання. In the article on the basis of analysis of the ...

View more