Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Кондратенко, В. М.; Kondratenko, V. M.; Кондратенко, В. Н. (Харків, 2019)
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукової проблеми щодо адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. З’ясовано сутність та зміст прав і свобод осіб ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; Коломоец, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Харків, 2019)
  У дисертації сформульовано поняття та розкрито значення адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні. З’ясовано сутність та особливості прав дитини як об’єкту правової охорони, а також визначено роль ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Факультет № 6 (Харків : ХНУВС, 2019. – 70 с., 2019)
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; Кириченко, Ю. Н.; Бандурка, О. М. - науковий консультант (Харків, 2019)
  Досліджуються актуальні теоретико-методологічні, нормативно-правові та практичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто історичні закономірності формування та розвитку місцевого самоврядування ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Мураховська, Т. Є.; Murakhovska, T. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238; Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Тяпкін, А. С.; Tiapkin, A. S. (Харків, 2018. – 416 с., 2018)
  Навчальний матеріал підручника, викладений з урахуванням новітніх досягнень теоретичної юридичної науки, норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства, юридичної практики та порівняльно-правових досліджень, ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds