Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Recently Added

 • Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564; Найда, В. О.; Naida, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-7326 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 27-28, 2018)
  Зазначено, що вивчення особистості підозрюваного як необхідна умова підготовки до обшуку – це збирання на підготовчому етапі обшуку відомостей про знання, навички та особливості поведінки особи, зумовлені її професією, ...
 • Барбашов, О. Г.; Barbashov, O. H. (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 26-27, 2018)
  Вивчено питання щодо застосування застави, як одного із видів запобіжних заходів. Запропоновано удосконалити положення ст. 182 КПК України та чітко напрацювати механізм визначення розмірів застави з метою уникнення ...
 • Аладочкін, Д. П.; Aladochkin, D. P. (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 15-20, 2018)
  Досліджено питання реформування інституту понятих в кримінальному законодавстві України, проаналізовано зарубіжний досвід функціонування даного інституту.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 193-195., 2019)
  Розглянуто проблеми формулювання висновків молекулярно-генетичної експертизи. Наголошено, що висновок про певну можливість збігу генетичних ознак ніякої корисної інформації не несе слідчому і суду. Одним з варіантів вирішення ...
 • Шрайнер, А. В.; Shrainer, A. V. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.). - Харків, 2018. - С. 133 - 139, 2018)
  В статті вивчено специфіку психологічної ресурсності у контексті рефлексивності у осіб молодого віку.

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds