Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Recently Added

 • Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 204-205, 2021)
  Розглянуто особливо кваліфікуючі ознаки, які автоматично переводять той чи інший кримінальний проступок до категорії злочинів за рахунок передбачення у санкції відповідної частині статті покарання або у виді позбавлення ...
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Павлов, В. Г.; Pavlov, V. H. (Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 194-197, 2021)
  Досліджено проблему наділення штучного інтелекту обмеженою правосуб'єктністю (за допомогою застосування юридичної фікції) в частині наділення автономного штучного інтелекту обов'язком нести відповідальність за завдану шкоду ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 124-126, 2021)
  Розглянуто проблему соціальної сингулярності. Проаналізовано, що сингулярності не породжують специфічних видів злочинності, чи їх факторів; вони презентують особливі соціально-психологічні, інформаційні, дискурсивні фони ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 32-33, 2021)
  Досліджено поняття та сутність криміналітету, як особливої форми злочинної організації з високорозвинутою внутрішньою структурою, що характеризується певними ознаками. The concept and essence of crime as a special form ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 28-30, 2021)
  Розглянуто низку кримінально-правових заборон, що відтворюються у процесі правореалізації переважно через використання як старих кримінально-правових заборон до нових ситуацій, так і в результаті послідовних змін правової ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds