Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 7 лют. 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 162-163, 2019)
  Описано результати дослідження з виявлення особливостей самооцінки співробітників поліції з досвідом роботи в правоохоронних органах і молодих співробітників поліції без досвіду.
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Савчук, Т. И.; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2019. – № 5 / 2 (Mai). – P. 118-122, 2019)
  В статье рассмотрены теоретические аспекты и практические проблемы предупреждения и профилактики преступной деятельности. Особо раскрываются актуальность и многосложность проблемы предотвращения коррупционных преступлений. ...
 • Shulga, A.M.; Шульга, А.М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Zharovska, I. M.; Жаровська, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3821-8120 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, №. 1. - P. 245-249, 2019)
  Проаналізовано методи фінансового контролю Державної фінансової інспекції України. Вироблено рекомендації щодо вдосконалення процедури фінансового контролю Державної фінансової інспекції України, а також визначено проблемні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2017. – Вип. 4. – С. 120-129, 2017)
  У результаті аналізу особливостей адміністративноправового статусу Військово-Морських Сил України зроблено акцент на певні проблемні моменти, що виникають під час його реалізації. У зв’язку з цим запропоновано перспективні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Visegrad journal on human rights. – 2014. - № 2. - P. 177-182, 2014)
  У статті розглядається актуальне питання юридичної літератури щодо поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони. Також актуальність теми полягає в тому, що розвиток правової демократичної України обумовлює ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds