Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 226-230, 2012)
  Розглянуто теоретичні підходи і законодавчу практику визначення поняття «дисциплінарний проступок». Досліджено склад дисциплінарного проступку. Надано авторське визначення поняття «дисциплінарний проступок». The theoretical ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 194-199, 2012)
  Проаналізовано зв’язок міжнародного та національного законодавства щодо поводження та запобігання негативному впливу азбесту на людей та довкілля. Наведено приклади розгляду справ щодо захисту трудових та екологічних прав ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Науковий вісник публічного та приватного права 2019. Вип. 1. Т. 1. С. 36-40, 2019)
  Проведено аналіз наукових публікацій, присвячених сучасним науковим підходам стосовно експертизи нормативно-правових актів. Зазначається, що у юридичній літературі поступово формується позиція, що проведення експертизи ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 34-39, 2012)
  Визначено особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із запобіганням, недопущенням та усуненням випадків проходження державної служби особами, що одночасно перебувають в громадянстві України та іншої ...
 • Подобинська, А. В.; Podobynska, A. V.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228, 2012)
  Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds