Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Recently Added

 • Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; Горелов, Ю. П.; Horelov, Yu. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0330-5008 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 67-69, 2021)
  Досліджено проблему широкого використання технологій дистанційного навчання, особливо гостро ставиться питання забезпечення інформаційної безпеки під час навчання.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; Orcid https://orcid.org/0000-0003-3381-3350; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; Orcid http:// orcid.org/0000-0002-7755-3071 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 221-223., 2019)
  Авторами надано практичні рекомендації для удосконалення та подальшого розвитку діяльності підрозділів поліції України та педагогічних працівників закладів освіти для забезпечення кіберзахисту дітей.
 • Кіор, С. С.; Kior, S. S.; Соляник, Т. М.; Solianyk, T. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3695-0019 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 64-67, 2021)
  Розглянуто питання використання штучного інтелекту для моніторингу дорожнього трафіку. Це зменшить кількість ДТП у країні, дозволить більш раціонально та ефективно використовувати матеріальні ресурси, технічні засоби та ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 217-219., 2019)
  Розглянуто шляхи вдосконалення нормативно-правових засад діяльності Національної поліції України щодо видання правових актів.
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 219-220., 2019)
  В роботі показано, що уявлення В. І. Леніна про права і функціональні обов’язки народної міліції, які він побіжно окреслив своїх статтях в березні-квітні 1917 р., у подальшому були втілені у правову практику першого ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds