Browsing by Subject "tactics"

Sort by: Order: Results:

 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X;; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Коваленко, І. М.; Kovalenko, I. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 131-136, 2020)
  Проаналізовано систему забезпечення публічного порядку при проведенні масових заходів та протидії масовим заворушенням за «Скандинавською моделлю». Надано тактичні схеми та порядок дій сил правопорядку при забезпеченні ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Харків, 2019)
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Харків, 2019)
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2015. – Вип. 15. – С. 163-171, 2015)
  Рассмотрены причины участия эксперта в процессуальных действиях, основными из которых являются недоброкачественность представленных на экспертизу материалов и возможность устранения этого только экспертом. Показано отличие ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Legea si Viata. - 2015. - Octombrie. - P. 93-97, 2015)
  Автор статьи обосновывает необходимость разработки тактики проведения судебных экспертиз. К общим принципам тактики проведения экспертиз отнесены: законность; применение технико-криминалистических средств и приемов; полнота ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 16-23, 2018)
  Проаналізовано сучасні підходи до розуміння політики у сфері протидії злочинності та її системноструктурного поділу на окремі складові елементи. Зроблено висновок про виняткове значення політичної складової у протидії ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 3, ч. 2 (Iunie). – С. 89–92, 2015)
  У статті розглядаються гносеологічні і процесуальні причини присутності експерта в процесуальних діях, основними з яких є недоброякісність поданих на експертизу матеріалів і можливість їх усунення тільки експертом. Експерти ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – №1. – С. 252-255, 2018)
  Статтю присвячено розкриттю змісту тактики протидії наркозлочинності як системи заходів, пов’язаних з їх класифікацією, яка є необхідною через численність, різноплановість, різнорівневість, взаємопроникнення зазначених ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V. (Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 127-130., 2009)
  Проаналізовано особливості тактики огляд місця події у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів. Розглянуто окремі особливості практичного здійснення огляду місця події та інших видів слідчого ...