KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Останні додані

 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харків : ХНУВС, 2017.– 14 с., 2015)
  Науково-методичні рекомендації присвячено аналізові технологій втягнення дітей до груп смерті за допомогою соціальних мереж та інтернету. Розглянуто основні ознаки, за допомогою яких батьки, вчителі або інші особи можуть ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харків : ХНУВС, 2016.– 68 с., 2017)
  У науково-методичних рекомендаціях розглядаються питання кримінально-правового захисту свободи слова та професійної діяльності журналістів. Здійснена кримінально-правова характеристика складів злочинів із застосуванням ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Право і суспільство. - 2012. - № 1. - С. 8-12, 2012)
  Розглянуто актуальні теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина, погляди науковців на поняття та зміст термінів «права та свободи людини і громадянина», визначено етимологію терміна ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності поліції; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2016. - 100 с., 2016)
  У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків: ХНУВС, 2017. - 66 с., 2017)
  У навчально-методичних матеріалах досліджено поняття торгівлі людьми, її ознак, основних елементів та відмінності від суміжних протиправних діянь. Особливу увагу приділено висвітленню порядку встановлення статусу особи, ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князєв, С. М.; Kniaziev, S. M.; Олефір, В. І.; Olefir, V. I.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119; Хряпинський, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4899-3326; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с., 2017)
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції; розкрито зміст та напрями адміністративної діяльності поліції; розглянуті особливості ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273; ResearcherID: J-7874-2016; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X; Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Колотік, А. С.; Kolotik, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1289-7172; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Pribytkova, N. O.; Прібиткова, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I.; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Харків, 2016. – 408 с., 2016)
  Науково-практичний коментар, підготовлений фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, містить повний текст закону України «Про Національну поліцію» станом на 1 серпня 2016 року та коментарі до нього.
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; Панова, И. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; ResearcherID: J-7174-2016 (Харків, 2004)
  Дисертацію присвячено дослідженню контрольної діяльності обласних державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету. Аналізується юридична природа обласної державної адміністрації та її місце в загальній системі органів ...
 • Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; Павликовский, В. И. (Харків, 2004)
  Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних із криміналізацією порушень трудових прав людини та юридичним аналізом складів злочинів, передбачених ст.ст. 170-175 КК України. ...
 • Радіонов, І .І.; Radionov, I .I.; Радионов, И. И. (Харків, 2004)
  У дисертації здійснено комплексне наукове дослідження проблем кримінальної відповідальності за бандитизм за кримінальним правом України. Проаналізовано соціальну обумовленість кримінально-правової заборони бандитизму, ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34, т. 2. – С. 56-59, 2015)
  Стаття присвячена вивченню питання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля як елементу міжнародно-правових норм у справі досягнення цілей сталого розвитку. Здійснено аналіз нинішнього стану доступу до правосуддя, ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6590-3364 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 3. – С. 173-177, 2014)
  У статті, ґрунтуючись на наукових дослідженнях вчених та нормативно-правових актах, проаналізована діяльність регіональних органів внутрішніх справ щодо забезпечення особистих прав і свобод громадянина та людини. За ...
 • Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 3. – С. 265-269, 2014)
  У статті розглядаються теоретичні аспекти встановлення співвідношення понять мета та завдання кримінального провадження. Розкриваються теоретичні та практичні проблеми правильного визначення у чинному законодавству його ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 3. – С. 106-109, 2014)
  Стаття присвячена питанням систематизації вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства. Одна з головних причин проведення його систематизації – це своєрідне очищення від усього застарілого й недіючого. Така діяльність ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 3. – С. 257-260, 2014)
  У статті досліджено проблему класифікації доказів у кримінальному провадженні. Узагальнено різні класифікації доказів, запропоновані вітчизняними науковцями. Визначено теоретичне і практичне значення класифікації доказів.
 • Ніколайчук, А. І.; Nikolaychuk, A. I. (Право.ua. – 2014. – № 1. – С. 88-94, 2014)
  У статті розглянуто проблеми нормативно-правової бази захисту дітей від насильства. Особливу увагу приділено причинам насильства над дітьми, нормативно-правовим принципам заборони усіх видів жорстокого поводження з дитиною. ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 57-64, 2016)
  Визначено основні особливості розслідування злочинів, що вчиняються службовими або іншими особами шляхом невиконання рішень органів правосуддя. Розкрито типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування таких злочинів, ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 39-47, 2016)
  Розглянуто питання щодо криміналістичного алгоритму розслідування як гнучкої системи науково розроблених і формалізованих приписів послідовного виконання в певному порядку оптимальних варіантів слідчих (розшукових) дій, ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; ResearcherID: J-6787-2016 (Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України. – 2014. – Вип. 1 (1). – С . 225-232, 2014)
  У статті на основі ознак застави, що містяться у цивільному законодавстві, встановлюється легальне визначення застави у більш ширшому розумінні ніж це дається в ст. 572 ЦК України та в ст. 1 Закону України „Про заставу”.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1082: Серія: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 196-199, 2013)
  У статті розглянуто проблемні теоретичні та теоретико-прикладні питання про співвідношення правових і спеціальних знань у кримінальному провадженні. Узагальнено та критично оцінено основні наукові підходи щодо визначення обсягу ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds