KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Recent Submissions

 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ежак, Р. А.; Ищенко, В. Е. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Міжнарод. наук.-техн. конф. (м. Харків, 6-7 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 143-144, 2018)
  Расмотрено влияние нестабильности рабочего зазора вихретового преобразователя как основного фактора влияющего на погрешность измерения.
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Новітні технології розвитку автомобільного транспорту : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-19 жовт. 2018 р.). – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 177-180, 2018)
  Розглянуто питання захисту автомобіля від угону. Показані недоліки існуючих типових систем охоронної сигналізації автомобілів. Проведено огляд найбільш перспективних методів і пристрої технічна захисту автомобіля від угону.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 30 листоп. 2018 р.). - Одеса: ОДУВС, 2018. - С. 88-89, 2018)
  Розглянуто питання реалізації загроз типу відмова в обслуговуванні. Показано, що такі загрози є різновидом втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи, який в разі успішної реалізації призводить до повної ...
 • Осіпов, Я. В.; Osipov, Ya. V.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 306-309, 2018)
  Розглянуті атаки "нульового дня". Показані два типа загроз нульового дня. Вразливість нульового дня представляє собою дефект безпеки програми, який може бути відтворено в браузері або додатку. Атака нульового дня представляє ...
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ивлев, А. А.; Івлєв, А. А.; Ivliev, A. A.; Чумаченко, М. А.; Chumachenko, M. A. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування :матеріали Міжнарод. наук.-техн. конфер. (м. Харків, 06-07 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 141-142, 2018)
  Рассмотрены вопросы аппаратной разработки конструкции вихретоковых преобразователей для приборов определяющих параметры качества плоских, тонких покрытий или пленок. Показаны особенности создания таких устройств.
 • Mozhaiev, O. O.; Можаєв, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; Kuchuk, H.; Кучук, Г. А.; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Tretiak, V. M.; Третяк, В. М.; Tretiak, M. V.; Третяк, М. В.; Ostropilets, V. R.; Остропілець, В. Р.; Markov, V. V.; Марков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Mozhaiev, M. O.; Можаєв, М. О.; Kolisnyk, T. P.; Колісник, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Nechausov, A.; Нечаусов, А. С. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – № 1 (97), Vol 1. – P. 69-74, 2019)
  Дослідження присвячено розробленню методу мінімізації втрат потужності тягово-транспортних засобів при русі по опорній поверхні з утворенням колії. Метою даного дослідження є підвищення тягового коефіцієнту корисної дії ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.; Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.; Шаповал, В. І.; Shapoval, V. I.; Попов, О. А.; Popov, O. A. (http://uapatents.com/, 2003-11-17)
  Опис до деклараційного патенту на винахід «Система для обміну даними між об’єктом керування та системою обробки даних».
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем [: зб. матеріалів доп. та тез] (м. Київ, 11-12 квіт. 2019 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – C. 150-152, 2019)
  Пропонується автоматизована система відеодокументування переміщень об’єкта для вирішення задач правоохоронних органів за допомогою засобів відеофіксації, при цьому відбувається порівняння.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 58-60, 2018)
  Розглянуто проблеми ідентифікації комп'ютера користувача з якого були здійснені кримінальні дії (кіберзлочини) і ідентифікації користувача.
 • Серватовський, А. В.; Servatovskyi, A. V.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.,). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 379-381, 2018)
  У доповіді розглянуто основні переваги використання методу OSINT в контексті досвіду правоохоронних органів зарубіжних країн.
 • Серватовський, А. В.; Servatovskyi, A. V.; Герасименко, М. Е.; Herasymenko, M. E.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 66-68, 2018)
  У доповіді розглядаються основні функціональні можливості інтелектуальної системи відеоспостереження під час її використання поліцією у якості інструменту для боротьби зі злочинністю.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 15 берез. 2019 р.). – Харків : НАНГУ, 2019. – С. 135-136, 2019)
  Розглядаються перспективи створення та використання системи відеодокументування переміщень об'єкта для вирішення задач правоохоронних органів з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 308-311, 2018)
  Розглядається проблема захисту інформації, що поширюється в комп'ютерних системах OSI. Показана відсутність перевірки джерел інформації, що сприяє таким загрозам, як перехват і підключення до відкритих портів протоколів ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Калякін, С. В.; Kalyakin, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3946-0189; ResearcherID: R-4610-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.28-31, 2017)
  У роботі розглядаються сучасні тенденції поширення кіберзагроз.
 • Minukhin, S. V.; Fedko, V.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. - 2018. - Vol. 4, No 2 (94). – P. 16-28, 2018)
  Розглянуто пiдхiд до пiдвищення продуктивностi розподiлених iнформацiйних систем на основi спiльного використання технологiй кластера Hadoop та компонента PolyBase SQL Server. Показано, що актуальнiсть вирiшуваної в роботi ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; Orcid https://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016; Светличный, В. А.; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Y. Y.; Хорошайло, Ю. Е.; Мулявка, O. В.; Muliavka, O. V.; Сова, А. В.; Sova, A. V. (Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 4 (1226). – С. 72–77, 2017)
  У роботі розглядаються питання теорії появи дефектів тонких електропровідних пленок. Виконано аналіз впливу головних електричних параметрів на наявність дефектів структури. Показані імовірні види дефектів пленок і визначені ...
 • Кратасюк, К. О.; Kratasiuk, K. O.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. - С. 274-277, 2018)
  Розглянуто технологія Blockchain як спосіб цифрової реєстрації операцій у загальнодоступній мережі Інтернет, та як загальна частина світової інфраструктури.
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків, 2015.- 182 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за напрямами «правознавство», «правоохоронна діяльність». У посібнику розглянуті теоретичні та практичні основи комп’ютерної ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Yu. Ye. (Харків, 2011. - 260 с., 2011)
  Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, ...
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного ...

View more