KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Recent Submissions

 • Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; Горелов, Ю. П.; Horelov, Yu. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0330-5008 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 67-69, 2021)
  Досліджено проблему широкого використання технологій дистанційного навчання, особливо гостро ставиться питання забезпечення інформаційної безпеки під час навчання.
 • Кіор, С. С.; Kior, S. S.; Соляник, Т. М.; Solianyk, T. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3695-0019 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 64-67, 2021)
  Розглянуто питання використання штучного інтелекту для моніторингу дорожнього трафіку. Це зменшить кількість ДТП у країні, дозволить більш раціонально та ефективно використовувати матеріальні ресурси, технічні засоби та ...
 • Каланча, А. А.; Kalancha, A. A.; Янов, В. В.; Yanov, V. V. (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 62-64, 2021)
  Розглянуто засоби забезпечення базової анонімності в мережі Інтернет за допомогою проксі-сервера, VPN, Tor.
 • Каланча, А. А.; Kalancha, A. A.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 58-61, 2021)
  Зауважено, що анонімність - соціокультурне явище, що побудоване довкола поняття приватності та свободи кожної людини в мережі. Розглянуто питання забезпечення власної безпеки(анонімності) в мережі Інтернет.
 • Загорецька, Є. Р.; Zahoretska, Ye. R.; Калякін, С. В.; Kalyakin, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3946-0189 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 55-57, 2021)
  Наголошено, що інформаційна безпека України залежить від вирішення проблем формування і керування процесами суспільної свідомості, виробництва та репродукції інформаційних ресурсів і доступу до них, створення ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 46-49, 2021)
  Розглянуто питання розробки, удосконалення, впровадження і використання інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів.
 • Головня, А. І.; Holovnia, A. I.; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 42-43, 2021)
  Проаналізовано проблему вірусів-шифрувальників, як особливий різновид шкідливих програм-здирників, чия діяльність полягає в шифруванні файлів користувача і, в подальшому, вимоги викупити засіб розшифровки. Розглянуто питання ...
 • Гайдамака, М. С.; Haidamaka, M. S.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 36-38, 2021)
  Розглянуто питання застосування інформаційних технологій в діяльності правоохоронної системи України. Розвинення інформаційних технологій сприяє, як на розвиток кіберзлочинності та торгівлі людьми, так і на боротьбу з цими ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 33-36, 2021)
  Досліджено один із видів спеціального програмного забезпечення, що використовується у правоохоронній діяльності, а саме експертні системи – системи підтримки прийняття рішень. Розглянуто види експертних систем, які ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 31-33, 2021)
  Розглянуто досвід Великобританії у використанні сучасних технологічних інструментів для профілактики, запобігання і розкриття злочинів.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 28-31, 2021)
  Зазначено, що застосування штучного інтелекту у правоохоронній системі розвинене недостатньо. Основним чинником, який стримує проникнення штучного інтелекту в Україні, є фінансова ситуація та недостатнє правове регулювання.
 • Бараненко, Є. О.; Baranenko, Ye. O.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 15-17, 2021)
  Наголошено, що запровадження блокчейн мереж може багатократно підвищити ефективність захисту даних користувачів, в порівнянні з сьогочасними методами. Ці мережі необхідно додаткового дослідити заради їх покращення та ...
 • Барабаш, В. О.; Barabash, V. O.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 13-15, 2021)
  Розглянуто питання превентивності захисту приватності інформації в разі втрати або викрадення пристрою на системі Windows 10.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 10-13, 2021)
  Висвітлено деякі аспекти та передумови використання безпілотних літальних апаратів у національному секторі безпеки, розглянуто зарубіжний досвід. Зауважено, що законодавча база у цій сфері ще потребує суттєвого удосконалення.
 • Білашенко, Д. В.; Bilashenko, D. V.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 21-24, 2021)
  Досліджено питання необхідності аналізу даних на сайтах та веб-сторінках. З цією метою здійснюється парсінг сайтів. Розглянуто види, переваги та алгоритм парсінгу.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 8-10, 2021)
  Досліджено можливості та проблеми, які виникають в поліцейській діяльності при застовуванні штучного інтелекту.
 • Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Узлов, Д. Ю.; Uzlov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3308-424X (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 62-63, 2022)
  У розвинених країнах світу у поліцейській діяльності в рамках впровадження предикативної моделі діяльності ефективно використовуються системи аналітичної розвідки і прогнозування подій, які застосовують сучасні методики ...
 • Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7848-6448 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 57-58, 2022)
  Запропоновано авторську класифікацію організації системи управління інформаційною безпекою.
 • Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; Рог, В. Є.; Roh, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7443-5125 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 56-57, 2022)
  Інформаційні системи відіграють значну роль в системі судових експертиз. Використання їх дозволяє істотно підвищити якість виконуваних експертиз за рахунок зниження людського фактора. Для забезпечення надійного та оперативного ...
 • Кратасюк, К. О.; Kratasiuk, K. O.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 37-39, 2019)
  Розглянуто окремі питання захисту інформації від вторгнень в сучасних системах відеоспостереження.

View more