KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering) by Issue Date

Browsing Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.; Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.; Шаповал, В. І.; Shapoval, V. I.; Попов, О. А.; Popov, O. A. (http://uapatents.com/, 2003-11-17)
  Опис до деклараційного патенту на винахід «Система для обміну даними між об’єктом керування та системою обробки даних».
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Yu. Ye. (Харків, 2011. - 260 с., 2011)
  Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Машкаров, Ю. Г.; Mashkarov, Yu. H. (http://uapatents.com/, 2012)
  Опис до патенту на корисну модель «Спосіб відеодокументування переміщень об'єкта за допомогою системи відеофіксації».
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного ...
 • Петров, К. Е.; Petrov, K. E.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 256-263., 2015)
  Розглянуто питання вразливості використання Web-застосувань та серверів і яким чином можуть бути використані найбільш загальні способи захисту для запобігання програмним атакам на сервери та застосування. Функціонування ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків, 2015.- 182 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за напрямами «правознавство», «правоохоронна діяльність». У посібнику розглянуті теоретичні та практичні основи комп’ютерної ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 листоп. 2016 р.).– Дніпро, 2016. – С. 84-85, 2016)
  Розглянуто особливості кіберзлочинів пов'язаних з втручанням в роботу банкоматів. Вказані основні заходи безпеки при використанні банкоматів.
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев В.; Onyshchenko, Y. М.; Онищенко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Svitlychnyi, V. A.; Світличний, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol. 6, No 9 (90). – P. 44-51, 2017)
  Розглядаються дві схеми побудови колізійних rebound атак на groestl-подібні алгоритми ґешування. Пропонується підхід до визначення потрібної кількості циклів для забезпечення стійкості до розглянутих атак. Запропонований ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев В.; Onyshchenko, Y. М.; Онищенко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. - 2017. - Vol. 4, No 4 (88). – P. 28-33, 2017)
  Пропонується метод, який дозволяє обгрунтувати відсутність нездійснених диференціалів. Складність цього методу, на відміну від відомих, в меншій мірі залежить від розміру блоку. Метод застосовується до Rijndael-подібних ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; Orcid https://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016; Светличный, В. А.; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Y. Y.; Хорошайло, Ю. Е.; Мулявка, O. В.; Muliavka, O. V.; Сова, А. В.; Sova, A. V. (Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 4 (1226). – С. 72–77, 2017)
  У роботі розглядаються питання теорії появи дефектів тонких електропровідних пленок. Виконано аналіз впливу головних електричних параметрів на наявність дефектів структури. Показані імовірні види дефектів пленок і визначені ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Калякін, С. В.; Kalyakin, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3946-0189; ResearcherID: R-4610-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С.28-31, 2017)
  У роботі розглядаються сучасні тенденції поширення кіберзагроз.
 • Uzlov, D. J.; Узлов, Д. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3308-424X; Strukov, V. M.; Струков, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159 (4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T`2017) (Kharkiv, Ukraine, 10-13 oct. 2017). - Kharkiv, 2017. - P. 508-511, 2017)
  У роботі розглянута проблема застосування веб-орієнтованих геоінформаційних інструментаріїв для підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ. Виконано огляд зарубіжних аналогів. В ...
 • Головенський, В. В.; Holovenskiy, V. V.; Лісовенко, Д. В.; Lisovenko, D. V. (http://uapatents.com/, 2017-12-26)
  Опис до деклараційного патенту на винахід "Світлодіодний прожектор з регульованою індикатрисою випромінювання".
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ивлев, А. А.; Івлєв, А. А.; Ivliev, A. A.; Чумаченко, М. А.; Chumachenko, M. A. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування :матеріали Міжнарод. наук.-техн. конфер. (м. Харків, 06-07 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 141-142, 2018)
  Рассмотрены вопросы аппаратной разработки конструкции вихретоковых преобразователей для приборов определяющих параметры качества плоских, тонких покрытий или пленок. Показаны особенности создания таких устройств.
 • Серватовський, А. В.; Servatovskyi, A. V.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.,). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 379-381, 2018)
  У доповіді розглянуто основні переваги використання методу OSINT в контексті досвіду правоохоронних органів зарубіжних країн.
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Новітні технології розвитку автомобільного транспорту : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-19 жовт. 2018 р.). – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 177-180, 2018)
  Розглянуто питання захисту автомобіля від угону. Показані недоліки існуючих типових систем охоронної сигналізації автомобілів. Проведено огляд найбільш перспективних методів і пристрої технічна захисту автомобіля від угону.
 • Minukhin, S. V.; Fedko, V.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. - 2018. - Vol. 4, No 2 (94). – P. 16-28, 2018)
  Розглянуто пiдхiд до пiдвищення продуктивностi розподiлених iнформацiйних систем на основi спiльного використання технологiй кластера Hadoop та компонента PolyBase SQL Server. Показано, що актуальнiсть вирiшуваної в роботi ...
 • Серватовський, А. В.; Servatovskyi, A. V.; Герасименко, М. Е.; Herasymenko, M. E.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 66-68, 2018)
  У доповіді розглядаються основні функціональні можливості інтелектуальної системи відеоспостереження під час її використання поліцією у якості інструменту для боротьби зі злочинністю.
 • Кратасюк, К. О.; Kratasiuk, K. O.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. - С. 274-277, 2018)
  Розглянуто технологія Blockchain як спосіб цифрової реєстрації операцій у загальнодоступній мережі Інтернет, та як загальна частина світової інфраструктури.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 58-60, 2018)
  Розглянуто проблеми ідентифікації комп'ютера користувача з якого були здійснені кримінальні дії (кіберзлочини) і ідентифікації користувача.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account