KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Recent Submissions

 • Yakovliev, R. P.; Яковлєв, Р. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3788-2583; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Honchar, S.; Kovalskyi, V. (E3S: Web of Conferences: Vol. 280: Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), 19-21 May 2021, Kryvyi Rih, 2021)
  Широке використання напівпровідникових джерел випромінювання в оптико-лектронних приладах різного призначення потребує подальшого вивчення механізмів формування фотометричних характеристик інтегрованого приладу в зоні ...
 • Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Yakovliev, R. P.; Яковлєв, Р. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3788-2583; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 8th International Scientific Conference «Actual Problems of Engineering Mechanics» (APEM 2021), Odesa, Ukraine, 11th - 14th May 2021. – Vol. 1164, 2021)
  Математично оцінено можливості підвищення ефективності виявлення повітряних об'єктів за рахунок оптимізованого вибору функціональної області інфрачервоного діапазону електромагнітних хвиль. Показано, що існує необхідність ...
 • Шмельов, Ю. М.; Shmelov, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003 (Радіотехніка. – 2019. – Вип. 199. – С. 75-82, 2019)
  У даній роботі розглядається питання формування інформаційних ознак ефективності застосування безпілотних літальних апаратів із застосуванням математичного апарату теорії ймовірностей і математичної статистики, а також ...
 • Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 17th International Conference (Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021). - Volume I: Main Conference, PhD Symposium, and Posters. - P. 40-52, 2021)
  У роботі висвітлено актуальну науково-практичну проблему побудови нечіткої експертної системи для контролю та діагностики технічного стану двигунів вертольотів авіації в режимах польоту. На основі модифікованого методу ...
 • Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Yakovliev, R. P.; Яковлєв, Р. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3788-2583 (CMIS-2021: The Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (Zaporizhzhia, Ukraine, 27 April, 2021). - P. 97-109, 2021)
  У даній роботі розглянуто один із методів використання динамічних рекурентних нейронних мереж для вирішення прикладних задач контролю та діагностики технічного стану авіаційних двигунів, у тому числі ТВ3-117. Запропоновано ...
 • Petrovskyi, M. V.; Петровський, М. В.; Lebedka, S. M.; Petrovska, S. A.; Петровська, С. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1992-4161; Ivanov, S. O. (IEEE: 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2-6 July, 2019. - Lviv, 2019. - P. 365-368, 2019)
  Моделювання характеристик спрямованого дистанційного захисту високовольтних ліній електропередач реалізовано у програмному комплексі PSCAD/EMTDC. Порівняння характеристик дистанційного захисту з круговими та багатокутними ...
 • Leontiev, D. N.; Леонтьев, Д. Н.; Ihnatenko, A. V.; Игнатенко, А. В.; Synkovska, O. V.; Синьковская, Е. В.; Ryzhikh, L. А.; Рыжих, Л. А.; Smirnova, N. V.; Смирнова, Н. В.; Aleksandrov, Y. V.; Александров, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Rudenko, N. V.; Руденко, Н. В. (Наука и техника. – 2021. – Vol. 20, № 6. – С. 522–527, 2021)
  Пропонується спосіб визначення витрати пального колісного транспортного засобу в залежності від швидкості його руху, рівності дорожнього покриття та ухилу дороги у поздовжньому напрямку. Мета досліджень – вивести математичні ...
 • Diachuk, M.; Lykhodii, O.; Leontiev, D.; Ryzhykh, L.; Aleksandrov, Y. V.; Александров, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Journal of Mechanical Engineering and Sciences. – 2022. – № 16 (1) . – Р. 8691–8705, 2022)
  У статті пропонується загальний підхід до створення комплексної розрахункової моделі, яка встановлює зв'язок між динамікою руху автопоїзда та активними системами керування напівпричепом. Ключовим моментом є розроблена ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.) / МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. економ. та інформ. безпеки . – Дніпро, 2021. – С. 165-167, 2021)
  Розглядаються деякі проблеми щодо вирішення завдань покладених на системи відеоспостереження, пов'язані зі збільшенням вимог до показників обсягів та швидкості обробки інформації.
 • Krylova, V. А.; Tverytnykova, Е. Е.; Vasylchenkov, O. G.; Kolisnyk, T. P.; Колісник, Т. П.; (Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2020. – № 3. – P. 150–157, 2020)
  Актуальність. У телекомунікаційних та інформаційних системах зв’язку з підвищеною шумовою складової використовуються перешкодостійкі циклічні БЧХ та коди Ріда-Соломона. Коригування та виправлення помилок в повідомленні вимагає ...
 • Piskunov, S.; Iasechko, M.; Yukhno, O. O.; Юхно, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Polstiana, N.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Bashynskyi, K.; Kozyr, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1888-2553 (International journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21, No 5. – P. 31-34, 2021)
  У статті розглядаються можливості підвищення точності оцінок параметрів траєкторії мети при забезпеченні заданої ймовірності сталої підтримки повітряного об'єкта, зокрема при його маневрі.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів: зб. тез доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків: НАНГУ, 2021. – С. 201-202, 2021)
  Аналіз використання розподілених систем обробки відеоінформації, штучного інтелекту безпосередньо в камерах відеоспостереження, хмарної обробки інформації відеоспостереження показує, що їх подальший розвиток дозволяє ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4467-1028; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Грінченко, Є. М.; Grinchenko, Ye. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Колмик, О. О.; Kolmyk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/, 2021-10-14)
  Спосіб підключення зовнішніх камер відеоспостереження при здійсненні екстреного телефонного виклику, де при здійсненні екстреного телефонного виклику пристрій управління завантажує просторові координати положення об'єкта ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев, В. І.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Ulyanchenko, Y.; Ульянченко, Ю. А. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 9 (94). – P. 14–19, 2018)
  Виконується адаптацiя i застосування методу оцiнювання верхньої межi ймовiрностi двоциклових диференцiалiв для блокового симетричного шифру Калина, який прийнятий в 2015 роцi в якостi українського стандарту ДСТУ 7624:2014. ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Машкаров, Ю. Г.; Mashkarov, Yu. H. (http://uapatents.com/, 2012)
  Опис до патенту на корисну модель «Спосіб відеодокументування переміщень об'єкта за допомогою системи відеофіксації».
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2021. – № 6 (106), т. 1, 2021)
  На підставі аналізу темпів розвитку цифрових технологій і широкому їх впровадженні в сучасному інформаційному суспільстві робиться висновок про збільшення злочинів пов'язаних з використанням комп'ютерних технологій. ...
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Грінченко, Є. М.; Grinchenko, E. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; ХНУВС (Харків : ХНУВС, 2021. – 24 с., 2021)
  Методичні рекомендації створені як інструкція, щодо роботи з комп’ютерною програмою «Система відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти МВС України», яка була розроблена на замовлення Департаменту кадрового ...
 • Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Пабат, О.В.; Pabat, O.V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9692-6788 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 156-158, 2021)
  Досліджено історію створення та модернізації оптичних прицілів та їх технічних можливостей. Розглянуто вірогідність інтеграції оптичних прицілів разом зі зброєю.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 11, 2021)
  Розглянуто історію запровадження комп'ютерних технологій у підрозділах МВС.
 • Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159; Гуділін, В. В.; Hudilin, V. V. (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 79-82, 2021)
  Розглянуто деякі актуальні методи атак на корпоративні інформаційні системи, пов’язані з отриманням прав адміністратора домена в Active Directory, а також сформульовано методи захисту від них.

View more