KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport

Recent Submissions

 • Камаєв, О. І.; Kamaev, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ , 14-15 лют. 2019 р.), 2019)
  У даній роботі визначені шляхи підвищення психофізичної готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України для виконання завдань в екстремальних умовах професійної діяльності.
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Кушніренко, Р. О.; Kushnirenko, R. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3190-5964; Константинов, Д. В.; Konstantynov, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0431-7999 (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 338-340, 2018)
  У статті визначено важливість фізичного виховання поліцейських на етапі їх підготовки. Окреслено проблемні питання, які притаманні сучасному напряму фізичного виховання поліцейських під час здобування знань у закладах вищої ...
 • Малолепший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; Малолєпший, С. Б.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0535-7733 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф., м. Харків, 25 груд. 2016 р. / Нац. акад. нац. гвард. Укр. : Незал. асоц. служб. - прикл. єдиноборств. - Харків, 2016. – с. 196-201, 2016)
  У роботі представлений аналіз нормативних документів України, що регламентують мінімальний вік дітей для набору в секції дзюдо. Проведено порівняння цих норм з реальним набором дітей в ці види спорту. Проаналізовано ...
 • Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407 (Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. учасників X міжнар. Інтернет наук.-метод. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) . – Харків, 2016. – С. 190-196, 2016)
  Розроблена та експерементально обгрунтована методика навчання базовій техніці тайського боксу, до якої увійшли основні складові техніки, спеціалізований змагально-ігровий комплекс для формування навичок змагальної сутички, ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378; Калюжний, М. Г.; Kaliuzhnyi, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2030-3597; Лозовий, Є. А.; Lozovyi, Ye. A.; Факультет № 2; Кафедра спеціальної фізичної підготовки (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – 124 с., 2017)
  Рекомендації містять перелік умов і порядок виконання вправ із загальної фізичної підготовки, детальний опис тренування техніки бігу на різні дистанції та перелік найбільш затребуваних вправ, за допомогою яких працівники ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Артем’єв, В. О.; Artemiev, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1603-7401; Хомко, І. Г.; Khomko, I. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1797-4018 (Харків : ХНУВС, 2017. – 136 с., 2017)
  Методичні рекомендації мають практично-прикладний характер, якій відображено в чіткій послідовності викладеного матеріалу, з урахуванням сучасної нормативної бази. Представлено модель застосування сили, яка є допомогою ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2013. - № 4 (47). - С. 20-24, 2013)
  Розглянуто проблему вдосконалення вестибулярної стійкості правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення на етапі фізичної реабілітації після черепно-мозкових травм із використанням фармакологічних засобів ...
 • Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, И. С.; Lutsenko, I. S.; Луценко, І. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 45-49, 2017)
  Проведено исследование влияния локальной гипотермии на организм и результативность стрельбы полицейского.
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Сагайдак, С. М.; Sahaidak, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 185-189, 2017)
  Досліджено інформаційне забезпеченням фізичної підготовки у правоохоронних органах шляхом комплексного підходу до інформатизації фізичної підготовки, що передбачає концепцію розробки та використання інформаційних технологій ...
 • Авраменко, Я. В.; Avramenko, Ya. V.; Цибуля, А. С.; Tsybulia, A. S. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 33-37, 2017)
  Данная статья посвящена анализу содержания и направленности физической подготовки курсантов вузов правоохранительного профиля на примере занятий в спортивно-массовых секциях в свободное от службы время в Харьковском ...
 • Камаев, О. И.; Kamaev, O. I.; Камаєв, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колесников, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Колесніков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 86-89, 2017)
  Рассмотрены пути повышения уровня общей и специальной физической подготовленности кандидатов в Национальную полицию Украины, на занятиях комплексной направленности и моделирующих условия и ситуации профессиональной де ...
 • Колисниченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Соколов, А. А.; Sokolov, O. A.; Соколов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 90-95, 2017)
  Одним из основных компонентов подготовки курсантов в системе вузов, которые относятся к силовым структурам, является их высокая физическая подготовленность. Решение данной задачи существенно усложнилось, что связано с ...
 • Моргунов, А. А.; Morgunov, O. A.; Моргунов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.106-112, 2017)
  Обоснована необходимость дополнения программы обучения слушателей полиции материалом, посвященным выбору тактики применения мер полицейского принуждения к правонарушителям с учетом психологических особенностей их силового ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.58-62, 2017)
  В даній праці висвітленні питання, пов‘язанні із вдосконаленням методики розвитку загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України за допомогою принципів та методів розвитку і вихованню фізичних ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Маляренко, А. Т.; Malyarenko, A. T. (Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2012. – № 5 (1). – С. 49-52, 2012)
  Рассматривается процесс обучения курсантов технике ударов и защит, исходя из концепции многоуровневого управления движениями. Невысокая эффективность овладения курсантами изучаемой техникой объясняется недостаточным ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 5 (43). – С. 101-104, 2014)
  В ходе проведенного исследования среди курсантов третьего курса Харьковского национального университета внутренних дел, установлено, что использование в процессе специальной подготовки средств срочной информации достоверно ...
 • Городиський, М. І.; Gorodysky, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2093-5263; Шаленко, Є. В.; Shalenko, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5595-7406 (Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2016. – № 3(53). – С. 30–34, 2016)
  У науковій статті висвітленно необхідність створення сприятливих умов, спрямованих на забезпечення здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок, забезпечення охорони здоров’я школярів на уроках фізичної культури.
 • Артем’єв, В. О.; Artemiev, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1603-7401; Горбенко, О. В.; Gorbenko, O. V.; Хомко, І. Г.; Khomko, I. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1797-4018 (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 2. – С. 186-189, 2013)
  Узагальнено дані науково-методичної літератури, які пов’язані з проблемами в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури та спорту. Науково обґрунтовано механізм управління ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V. (Честь і закон. - 2016. - № 1 (56). - С. 49-56, 2016)
  Розглянуто актуальну проблему професійної підготовленості поліцейських Національної поліції України відповідно до вимог сьогодення. Розкрито сучасну методику вдосконалювання навичок практичної стрільби засобами спеціальної ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2014. - № 1 (48). - С. 20-24, 2014)
  Розглянуто проблему вдосконалювання спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом покращення вестибулярної стійкості. Рассмотрена проблема совершенствования специальной ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds