2021

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС (Харків: ХНУВС, 2021. - 428 с., 2021-06-17)
  Збірник містить тези доповідей, присвячених різним проблемам, що виникають під час досудового розслідування та судового провадження. Також висвітлено актуальні методологічні питання кримінального права, кримінального ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. - 280 с., 2021-06-04)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам забезпечення та захисту трудових прав та прав у сфері соціального забезпечення населення. Для наукових, науково-педагогічних працівників, представників професійних ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2021. – 324 с., 2021-05-28)
  До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, оприлюднені на VІ міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с., 2021-05-21)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Громадська спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі» (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021-05-18)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с., 2021-05-14)
  У збірці знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, аспірантів, слухачів магістратури, здобувачів наукового ступеня і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних ЗВО ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків : ХНУВС, 2021. – 312 с., 2021-05-14)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів, студентів і слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ЗВО України із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж (Харків : ХНУВС, 2021. – 576 с., 2021-05-12)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж (Харків : ХНУВС, 2021. – 556 с., 2021-05-12)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС (Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с., 2021-04-23)
  У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки держави, регіонів і підприємств та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення ...
 • Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ (Харків : ХНУВС, 2021. – 244 с., 2021-04-28)
  Розглянуто актуальні проблеми становлення та розвитку сучасної поліцеїстики, науково-правові засади та особливості підготовки і діяльності співробітників Національної поліції України та споріднених правоохоронних органів.
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2021. – 236 с., 2021-04-15)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми взаємодії психологічної науки та різних галузей права; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с., 2021-04-16)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей у галузях кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, криміналістики та судової експертології, інших наук. Окрема частина збірника репрезентує праці ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2021. – 388 с., 2021-04-09)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду координації дій правоохоронних органів та відомств в умовах надзвичайних ситуацій. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. - 296 с., 2021-04-02)
  У збірнику більше 85 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с., 2021-03-02)
  Збірник містить близько 180 тез доповідей, присвячених розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ за останні 20 років, з часу отримання статусу «національного». Також висвітлено актуальні проблеми ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС; Міністерство охорони здоров’я України; Національний фармацевтичний університет (Харків : ХНУВС, 2021. – 348 с., 2021)
  До збірника ввійшли статті та тези доповідей, подані учасниками міжнародної науково-практичної конференціїї, що розглядають актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах ії COVID-19 як в Україні, так і в ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds