2021

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кібербезпеки та DATA-технологій (Харків: ХНУВС, 2021. - 132 с., 2021-12-14)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для ...
 • Державний науково-дослідний інститут МВС України; Akademie Huspol (Czech Republic); Regis University (USA); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія внутрішніх справ; Київський національний торговельно-економічний університет; Національний авіаційний університет; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Громадська правозахисна організація «Ла Страда-Україна»; Bingol University (Turkey) (Київ : ДНДІ МВС України, 2021. – 336 с., 2021-10-28)
  У збірнику представлено тези доповідей більше 140 авторів, спрямованих на пошук шляхів вирішення актуальних проблем психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. Наведено теоретичні ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека» (Харків: ХНУВС, 2021. – 168 с., 2021-11-30)
  У матеріалах конференції розглянуто результати теоретичних та емпіричних досліджень учених і практиків з питань службово-прикладних, традиційних і східних одноборств; зосереджено увагу на сучасних педагогічних технологіях ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека» (Харків : ХНУВС, 2021. – 160 с., 2021-12-03)
  Збірник містить наукові розробки представників Харківського національного університету внутрішніх справ, інших закладів вищої освіти, уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа наукового лідерства факультету № 1; Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук (Харків, 2021. – 105 с., 2021)
  У збірці знайшли відображення наукові розробки учасників Школи наукового лідерства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені розкриттю питання підготовки курсантів (слухачів) у ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека» (Харків : ХНУВС, 2021. – 340 с., 2021-11-19)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 224 с., 2021-11-17)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та науковців Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів кінологічного забезпечення ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Ташкентський державний юридичний університет (Харків : ХНУВС, 2021. – 452 с., 2021-10-29)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних і закордонних правоохоронних органів та експертних ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2021. - 428 с., 2021-06-17)
  Збірник містить тези доповідей, присвячених різним проблемам, що виникають під час досудового розслідування та судового провадження. Також висвітлено актуальні методологічні питання кримінального права, кримінального ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. - 280 с., 2021-06-04)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам забезпечення та захисту трудових прав та прав у сфері соціального забезпечення населення. Для наукових, науково-педагогічних працівників, представників професійних ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2021. – 324 с., 2021-05-28)
  До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, оприлюднені на VІ міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с., 2021-05-21)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Громадська спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі» (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021-05-18)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с., 2021-05-14)
  У збірці знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, аспірантів, слухачів магістратури, здобувачів наукового ступеня і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних ЗВО ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків : ХНУВС, 2021. – 312 с., 2021-05-14)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів, студентів і слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ЗВО України із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж (Харків : ХНУВС, 2021. – 576 с., 2021-05-12)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж (Харків : ХНУВС, 2021. – 556 с., 2021-05-12)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ (Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с., 2021-04-23)
  У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки держави, регіонів і підприємств та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення ...
 • Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ (Харків : ХНУВС, 2021. – 244 с., 2021-04-28)
  Розглянуто актуальні проблеми становлення та розвитку сучасної поліцеїстики, науково-правові засади та особливості підготовки і діяльності співробітників Національної поліції України та споріднених правоохоронних органів.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2021. – 236 с., 2021-04-15)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми взаємодії психологічної науки та різних галузей права; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds