Browsing 2021 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж (Харків : ХНУВС, 2021. – 576 с., 2021-05-12)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж (Харків : ХНУВС, 2021. – 556 с., 2021-05-12)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Міністерство охорони здоров’я України; Національний фармацевтичний університет (Харків : ХНУВС, 2021. – 348 с., 2021)
  До збірника ввійшли статті та тези доповідей, подані учасниками міжнародної науково-практичної конференціїї, що розглядають актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах ії COVID-19 як в Україні, так і в ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Ташкентський державний юридичний університет (Харків : ХНУВС, 2021. – 452 с., 2021-10-29)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних і закордонних правоохоронних органів та експертних ...
 • Державний науково-дослідний інститут МВС України; Akademie Huspol (Czech Republic); Regis University (USA); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія внутрішніх справ; Київський національний торговельно-економічний університет; Національний авіаційний університет; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Громадська правозахисна організація «Ла Страда-Україна»; Bingol University (Turkey) (Київ : ДНДІ МВС України, 2021. – 336 с., 2021-10-28)
  У збірнику представлено тези доповідей більше 140 авторів, спрямованих на пошук шляхів вирішення актуальних проблем психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. Наведено теоретичні ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека» (Харків: ХНУВС, 2021. – 168 с., 2021-11-30)
  У матеріалах конференції розглянуто результати теоретичних та емпіричних досліджень учених і практиків з питань службово-прикладних, традиційних і східних одноборств; зосереджено увагу на сучасних педагогічних технологіях ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с., 2021-05-14)
  У збірці знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, аспірантів, слухачів магістратури, здобувачів наукового ступеня і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних ЗВО ...
 • Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ (Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с., 2021-04-23)
  У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки держави, регіонів і підприємств та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кібербезпеки та DATA-технологій (Харків: ХНУВС, 2021. - 132 с., 2021-12-14)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с., 2021-04-16)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей у галузях кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, криміналістики та судової експертології, інших наук. Окрема частина збірника репрезентує праці ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2021. – 388 с., 2021-04-09)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду координації дій правоохоронних органів та відомств в умовах надзвичайних ситуацій. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2021. – 236 с., 2021-04-15)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми взаємодії психологічної науки та різних галузей права; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 224 с., 2021-11-17)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та науковців Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів кінологічного забезпечення ...
 • Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ (Харків : ХНУВС, 2021. – 244 с., 2021-04-28)
  Розглянуто актуальні проблеми становлення та розвитку сучасної поліцеїстики, науково-правові засади та особливості підготовки і діяльності співробітників Національної поліції України та споріднених правоохоронних органів.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2021. - 428 с., 2021-06-17)
  Збірник містить тези доповідей, присвячених різним проблемам, що виникають під час досудового розслідування та судового провадження. Також висвітлено актуальні методологічні питання кримінального права, кримінального ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с., 2021-05-21)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека» (Харків : ХНУВС, 2021. – 160 с., 2021-12-03)
  Збірник містить наукові розробки представників Харківського національного університету внутрішніх справ, інших закладів вищої освіти, уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Громадська спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі» (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021-05-18)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. - 296 с., 2021-04-02)
  У збірнику більше 85 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2021. – 324 с., 2021-05-28)
  До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, оприлюднені на VІ міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account