KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796

 

Recent Submissions

 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0272-3005 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 101-105, 2020)
  У статті розкриваються різноманітні мотиваційні теорії які спонукають людину займатися професійним спортом, а саме пауерліфтингу. Метою даної статті є залучання людини до здорового способу життя та застосування поетапної ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 31 (February). – P. 62-65, 2019)
  У даній праці висвітленні питання, пов'язанні із вдосконаленням психофізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, які проходять навчання у вищих закладах освіти із специфічними умовами навчання ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / . - Харків, 2019. - С. 226-229, 2019)
  Висвітленні питання, пов’язанні із вдосконаленням психофізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, шляхом вивчення характеристик засобів відновлення після фізичного навантаження пов’язаного ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2019. – № 86. – С .227-230, 2019)
  У праці висвітлено питання, пов’язанні з удосконаленням психофізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, які проходять навчання у вищих закладах освіти зі специфічними умовами навчання, за ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 482-488, 2012)
  Визначається система основних нормативно-правових актів, що регулюють питання фізичної підготовки у правоохоронних органах. Окрему увагу приділено визначенню недоліків нормативно-правового регулювання у цій сфері. Як ...
 • Камаєв, О. І.; Kamaev, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колєсніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ , 14-15 лют. 2019 р.), 2019)
  У даній роботі визначені шляхи підвищення психофізичної готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України для виконання завдань в екстремальних умовах професійної діяльності.
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Кушніренко, Р. О.; Kushnirenko, R. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3190-5964; Константинов, Д. В.; Konstantynov, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0431-7999 (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 338-340, 2018)
  У статті визначено важливість фізичного виховання поліцейських на етапі їх підготовки. Окреслено проблемні питання, які притаманні сучасному напряму фізичного виховання поліцейських під час здобування знань у закладах вищої ...
 • Малолепший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; Малолєпший, С. Б.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф., м. Харків, 25 груд. 2016 р. / Нац. акад. нац. гвард. Укр. : Незал. асоц. служб. - прикл. єдиноборств. - Харків, 2016. – с. 196-201, 2016)
  У роботі представлений аналіз нормативних документів України, що регламентують мінімальний вік дітей для набору в секції дзюдо. Проведено порівняння цих норм з реальним набором дітей в ці види спорту. Проаналізовано ...
 • Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407 (Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. учасників X міжнар. Інтернет наук.-метод. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) . – Харків, 2016. – С. 190-196, 2016)
  Розроблена та експерементально обгрунтована методика навчання базовій техніці тайського боксу, до якої увійшли основні складові техніки, спеціалізований змагально-ігровий комплекс для формування навичок змагальної сутички, ...
 • Малолєпший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244; Калюжний, М. Г.; Kaliuzhnyi, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2030-3597; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V. (Честь і закон. - 2017. - № 1 (60). - С. 78-84, 2017)
  Розглянуто проблему розроблення критеріїв, які дозволяють дослідити рівень ефективності застосування заходів фізичного впливу та визначити найбільш ефективну комбінацію прийомів для силового затримання правопорушників у ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Моргунов, О. В.; Morgunov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 96-99, 2018)
  Проаналізовано дидактичні принципи, які покладені в основу організації підготовки майбутніх працівників Національної поліції України до застосування заходів поліцейського примусу. Підкреслено значущість чіткого дотримування ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2018. - Вип. 61. - С. 21-26, 2018)
  В даній праці висвітленні питання, пов’язанні із вдосконаленням рівня фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; Моргунов, А. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2017. - № 4 (63). - С. 49-55, 2017)
  Розглянуто проблему застосування сучасних технічних засобів навчання, спрямованих на якісне й прискорене вдосконалення військово-прикладних навичок та спеціальної фізичної підготовленості курсантів-правоохоронців.
 • Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Сергієнко, В. В. (Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XVIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 14-16, 2018)
  Лонгітудінальним дослідженням встановлено роль та значення занять гирьовим спортом в процесі фізичної підготовки майбутніх працівників Національної поліції України.
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2013. - № 4 (47). - С. 20-24, 2013)
  Розглянуто проблему вдосконалення вестибулярної стійкості правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення на етапі фізичної реабілітації після черепно-мозкових травм із використанням фармакологічних засобів ...
 • Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, И. С.; Lutsenko, I. S.; Луценко, І. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 45-49, 2017)
  Проведено исследование влияния локальной гипотермии на организм и результативность стрельбы полицейского.
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Сагайдак, С. М.; Sahaidak, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 185-189, 2017)
  Досліджено інформаційне забезпеченням фізичної підготовки у правоохоронних органах шляхом комплексного підходу до інформатизації фізичної підготовки, що передбачає концепцію розробки та використання інформаційних технологій ...
 • Авраменко, Я. В.; Avramenko, Ya. V.; Цибуля, А. С.; Tsybulia, A. S. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 33-37, 2017)
  Данная статья посвящена анализу содержания и направленности физической подготовки курсантов вузов правоохранительного профиля на примере занятий в спортивно-массовых секциях в свободное от службы время в Харьковском ...
 • Камаев, О. И.; Kamaev, O. I.; Камаєв, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колесников, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Колєсніков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 86-89, 2017)
  Рассмотрены пути повышения уровня общей и специальной физической подготовленности кандидатов в Национальную полицию Украины, на занятиях комплексной направленности и моделирующих условия и ситуации профессиональной де ...
 • Колисниченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Соколов, А. А.; Sokolov, O. A.; Соколов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 90-95, 2017)
  Одним из основных компонентов подготовки курсантов в системе вузов, которые относятся к силовым структурам, является их высокая физическая подготовленность. Решение данной задачи существенно усложнилось, что связано с ...

View more