KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796

 

Recent Submissions

 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Чередніченко, С. В.; Cherednichenko, S. V.; Дяченко, А. А.; Diachenko, A. A.; Партико, Н. В.; Partyko, N. V.; Корольчук, А. П.; Korolchuk, A. P.; Стеценко, Д. Ю.; Stetsenko, D. Yu.; Антонюк, А. Е.; Antoniuk, A. E. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2021. - Вип. 7(138). - С. 124-131, 2021)
  Розглянуто питання розроблення спеціалізованого комплексу науково-методичного забезпечення системи багаторічної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, що забезпечить формування ефективного техніко-тактичного арсеналу одноборців ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205; Галата, О. В.; Halata, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8081-4730; Ложченко, О. В.; Lozhchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5584-6802; Бондаренко, Ю. А.; Bondarenko, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0001-9815-1904 (Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2020. - № 4(75). - С. 182-188, 2020)
  Наголошено, що професійна підготовка пілотів є одним із тих компонентів авіаційної системи, в яких приховується велика кількість небезпечних факторів, своєчасне виявлення яких становить суть управління безпекою польотів ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Кіндзер, Б. М.; Kindzer, B. M.; Пришва, О. Б.; Pryshva, O. B.; Івченко, А. О.; Ivchenko, A. O.; Кулібаба, С. О.; Kulibaba, S. O.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2021. - Вип. 6(137). - С. 121-127, 2021)
  Розроблено програму удосконалення техніко-тактичної підготовленості самбістів-ветеранів в системі їх річного циклу підготовки. Зазначено, що впровадження у систему багаторічної підготовки одноборців-ветеранів, які ...
 • Максимчук, Б. А.; Maksymchuk, B. A.; Горпинич, Г. Ф.; Horpynych, H. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7982-0981; Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407; Малолєпший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244; Бєлошенко, Ю. К.; Bieloshenko, Yu. K. (Честь і закон. - 2019. - № 2 (69). - С. 40-52, 2019)
  Викладено результати досліджень, спрямованих на вдосконалення функціональної готовності правоохоронців МВС України (на прикладі курсантів Національної академії Національної гвардії України) засобами спеціальної фізичної ...
 • Рубан, Л.; Ruban, L.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O . V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Корольов, А.; Korolov, A.; Оленченко, В.; Olenchenko, V. (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – № 4 (72). – С. 54-59, 2019)
  Визначено стан вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів на різних стадіях перетренованості. Проаналізовано дані кардіоінтервалографії з ортостатичною пробою для визначення вегетативної реактивності. Виявлено, що ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Белошенко, Ю. К.; Beloshenko, Yu. K. (Честь і закон. - 2018. - № 4 (67). - С. 67-74, 2018)
  Подано результати проведеної апробації експериментальної техніки обеззброєння супротивника, озброєного холодною зброєю, під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки. Викладено результати ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378; Бондарович, О. П.; Bondarovych, O. P.; Оленченко, В. В.; Olenchenko, V. V. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 76, т. 2. - С. 29-36, 2021)
  Розроблено й апробовано сучасну нормативну базу з фізичної підготовки майбутніх офіцерів та поліцейських різних категорій. Встановлено високу ефективність та функціональність експериментальної вправи «Спеціальна смуга ...
 • Височіна, Н. Л.; Vysochina, N. L.; Дяченко, А. А.; Diachenko, A. A.; Шевченко, Т. Г.; Shevchenko, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2800-4567; Райтаровська, І. В.; Raitarovska, I. V.; Кравченко, О. С.; Kravchenko, O. S. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 76, т. 1. - С. 26-33, 2021)
  Змодельовано педагогічні умови розвитку та удосконаленню швидкісно-силових якостей здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються в боротьбі самбо (спортивний розділ) із акцентованим використанням гумового амортизатору та ...
 • Турчинов, А. В.; Turchynov, A. V.; Гуніна, Л. М.; Hunina, L. M.; Височіна, Н. Л.; Vysochina, N. L.; Комар, В. П.; Komar, V. P.; Павлов, Р. В.; Pavlov, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 76, т. 3. - С. 144-150, 2021)
  Апробовано педагогічні умови розвитку та удосконалення фізичних якостей (сформовано прикладні компетентності) майбутніх офіцерів інституцій сектору безпеки і оборони України (на прикладі курсантів НАНГУ) в системі фізичної ...
 • Пришва, О. Б.; Pryshva, O. B.; Драгунов, Д. М.; Drahunov, D. M.; Голубничий, М. В.; Holubnychyi, M. V.; Павлов, Р. В.; Pavlov, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277; Кулібаба, С. О.; Kulibaba, S. O.; Мичковська, Л. І.; Mychkovska, L. I. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 3(148). - С. 109-115, 2022)
  Наведено аналітико-статистичний аналіз техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих самбістів, чемпіонів та призерів «ЧС – 2021». Рекомендовано провідним тренерам збірних команд областей України з боротьби самбо ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Ільченко, С. С.; Ilchenko, S. S.; Замрозевич-Шадріна, С. Р.; Zamrozevych-Shadrina, S. R.; Дяченко, А. А.; Diachenko, A. A.; Людовик, Т. В.; Liudovyk, T. V.; Антонюк, А. Е.; Antoniuk, A. E. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 2(146). - С. 63-69, 2022)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу елітних спортсменок, які спеціалізуються в боротьбі самбо, чемпіонок та призерок «Чемпіонату світу – 2021 року». Запропоновано зосередити увагу провідних тренерів на: підвищенні ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Кіндзер, Б. М.; Kindzer, B. M.; Карасєвич, С. А.; Karasievych, S. A.; Скляренко, В. П.; Skliarenko, V. P.; Оленченко, В. В.; Olenchenko, V. V. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 74, т. 1. - С. 162-167, 2021)
  Зазначено, що спалах коронавірусної хвороби охопив всі групи населення, у тому числі й атлетів різної спортивної кваліфікації та вікових груп. Розроблено та апробовано програму фізичної терапії одноборців-ветеранів високої ...
 • Бабич, Н. Л.; Babych, N. L.; Полякова, О. О.; Poliakova, O. O.; Березяк, К. М.; Bereziak, K. M.; Мазур, В. Й.; Mazur, V. Y.; Шевченко, Т. Г.; Shevchenko, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2800-4567 (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 4(149). - С. 26-35, 2022)
  Розроблено програму фізичної терапії юнаків 14-15 років, які спеціалізуються у греко-римській боротьбі після лікування коронавірусної хвороби. Наголошено, що поетапне і збалансоване використання засобів фізичної терапії ...
 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Замрозевич-Шадріна, С. Р.; Zamrozevych-Shadrina, S. R.; Шапаренко, І. Є.; Shaparenko, I. Ye.; Семаль, Н. В.; Semal, N. V.; Юденко, О. В.; Yudenko, O. V. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 5(150). - С. 49-53, 2022)
  Розроблено та апробовано педагогічні умови згуртування членів збірних команд областей України з греко-римської боротьби (чоловіків), що забезпечило якісну організацію їхнього навчально-тренувального процесу на безпечній ...
 • Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Замрозевич-Шадріна, С. Р.; Zamrozevych-Shadrina, S. R.; Колєсніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Павлов, Р. В.; Pavlov, R. V. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 4(149). - С. 53-59, 2022)
  Проведено порівняльний аналіз техніко-тактичного арсеналу висококваліфікованих спортсменів (чоловіків та жінок), які спеціалізуються в боротьбі самбо (спортивний розділ) чемпіонів та призерів Чемпіонату світу – 2021 року ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Vysochan, L. M.; Syvokhop, E. M.; Semal, N. V.; Drahunov, D. M. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 5(150). - С. 7-12, 2022)
  Визначено сутність та структуру формування готовності самбістів-ветеранів до змагальної діяльності в системі їх багаторічної підготовки. Зазначено, що готовність самбістів-ветеранів до змагальної діяльності – це особистісне ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205; Галата, О. В.; Halata, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8081-4730; Ложченко, О. В.; Lozhchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5584-6802 (Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2021. - № 4(79). - С. 190-195, 2021)
  Розглянуто мотивацію до занять фізичними вправами курсантів льотних спеціальностей. Досліджено особливості прояву мотивації до занять фізичною культурою і спортом курсантів. Виявлено зв’язок можливостей самореалізації ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Солодка, О. В.; Solodka, O. V.; Суровов, О. А.; Surovov, O. A.; Партико, Н. В.; Partyko, N. V.; Лозовий, Є. А.; Lozovyi, Ye. A.; Полякова, О. О.; Poliakova, O. O.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S.; Белошенко, Ю. К.; Beloshenko, Yu. K. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 1(145). - С. 120-126, 2022)
  Наголошено, що бойове самбо входить до програм підготовки представників інституцій сектору безпеки і оборони України, що забезпечує формування професійних компетентностей у військовослужбовців, а також правоохоронців ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Мелега, К. П.; Meleha, K. P.; Русин, Л. П.; Rusyn, L. P.; Шапаренко, І. Є.; Shaparenko, I. Ye.; Партико, Н. В.; Partyko, N. V.; Богомол, Н. Д.; Bohomol, N. D. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 6(151). - С. 161-169, 2022)
  Зауважено, що коронавірусна хвороба, а також постковідний синдром значним чином знижує рівень всебічної підготовки спортсменів та спортсменок, які спеціалізуються у спортивних видах боротьби (інших видах спорту). ...
 • Турчинов, А. В.; Turchynov, A. V.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Кулібаба, С. О.; Kulibaba, S. O.; Задорожний, К. А.; Zadorozhnyi, K. A.; Богданов, М. В.; Bohdanov, M. V.; Волянський, В. Г.; Volianskyi, V. H. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 8(153). - С. 98-104, 2022)
  Розглянуто питання формування у тренерів, які спеціалізуються в одноборствах теоретичних знань і практичних умінь реалізації дієвих тактичних схем в системі багаторічної підготовки підлеглих спортсменів, які у майбутньому ...

View more