KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 796 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кретчак, О. М.; Kretchak, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 386 -389, 2003)
  Процес професійної підготовки міліціонерів, на думку автора, повинен бути тісно пов’язаний з використанням методу моделювання психологічних ускладнень. Процесс профессиональной подготовки милиционеров, по мнению автора, ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Маляренко, А. Т.; Malyarenko, A. T. (Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2012. – № 5 (1). – С. 49-52, 2012)
  Рассматривается процесс обучения курсантов технике ударов и защит, исходя из концепции многоуровневого управления движениями. Невысокая эффективность овладения курсантами изучаемой техникой объясняется недостаточным ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 482-488, 2012)
  Визначається система основних нормативно-правових актів, що регулюють питання фізичної підготовки у правоохоронних органах. Окрему увагу приділено визначенню недоліків нормативно-правового регулювання у цій сфері. Як ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205 (Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300, 2012)
  Вивчено стан здоров’я школярів і студентів міста Кременчука за даними міського статистичного центру та на основі досліджень викладачів вищого навчального закладу. Досліджено структуру і динаміку захворювань школярів, а ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2013. - № 4 (47). - С. 20-24, 2013)
  Розглянуто проблему вдосконалення вестибулярної стійкості правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення на етапі фізичної реабілітації після черепно-мозкових травм із використанням фармакологічних засобів ...
 • Артем’єв, В. О.; Artemiev, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1603-7401; Горбенко, О. В.; Gorbenko, O. V.; Хомко, І. Г.; Khomko, I. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1797-4018 (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 2. – С. 186-189, 2013)
  Узагальнено дані науково-методичної літератури, які пов’язані з проблемами в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури та спорту. Науково обґрунтовано механізм управління ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 165-168, 2013)
  Автором підкреслено, що специфіка діяльності правоохоронних органів нерозривно пов’язана з фізичною підготовкою їх працівників. Виходячи із завдань, що покладені на правоохоронні органи України, у статті поставлено завдання ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2014. - № 1 (48). - С. 20-24, 2014)
  Розглянуто проблему вдосконалювання спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом покращення вестибулярної стійкості. Рассмотрена проблема совершенствования специальной ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 5 (43). – С. 101-104, 2014)
  В ходе проведенного исследования среди курсантов третьего курса Харьковского национального университета внутренних дел, установлено, что использование в процессе специальной подготовки средств срочной информации достоверно ...
 • Городиський, М. І.; Gorodysky, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2093-5263; Шаленко, Є. В.; Shalenko, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5595-7406 (Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2016. – № 3(53). – С. 30–34, 2016)
  У науковій статті висвітленно необхідність створення сприятливих умов, спрямованих на забезпечення здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок, забезпечення охорони здоров’я школярів на уроках фізичної культури.
 • Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407 (Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. учасників X міжнар. Інтернет наук.-метод. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) . – Харків, 2016. – С. 190-196, 2016)
  Розроблена та експерементально обгрунтована методика навчання базовій техніці тайського боксу, до якої увійшли основні складові техніки, спеціалізований змагально-ігровий комплекс для формування навичок змагальної сутички, ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Владимиров, М. В.; Vladymyrov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0519-9405; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, И. С.; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675 (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф.( м. Харків, 20 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 164-166, 2016)
  Формування навичок стрільби у співробітників поліції відбувається в процесі навчання в навчальному закладі. Існуюча програма підготовки враховує не всі фактори, що впливають на процес навчання, і може бути вдосконалена.
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V. (Честь і закон. - 2016. - № 1 (56). - С. 49-56, 2016)
  Розглянуто актуальну проблему професійної підготовленості поліцейських Національної поліції України відповідно до вимог сьогодення. Розкрито сучасну методику вдосконалювання навичок практичної стрільби засобами спеціальної ...
 • Полковник-Маркова, В. С.; Polkovnyk-Markova, V. S.; Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Моїсєєва, М. С.; Moisieieva, M. S. (Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. - 2016. - № 2.- С. 82-84, 2016)
  Розглянуто основні підходи до призначення лікувальної фізичної культури в комплексній фізичній реабілітації після ушкоджень зв’язкового апарату колінного суглобу. Визначено завдання, форми проведення та засоби лікувальної ...
 • Малолепший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; Малолєпший, С. Б.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф., м. Харків, 25 груд. 2016 р. / Нац. акад. нац. гвард. Укр. : Незал. асоц. служб. - прикл. єдиноборств. - Харків, 2016. – с. 196-201, 2016)
  У роботі представлений аналіз нормативних документів України, що регламентують мінімальний вік дітей для набору в секції дзюдо. Проведено порівняння цих норм з реальним набором дітей в ці види спорту. Проаналізовано ...
 • Jedrzejewski, R.; Kolisnichenko, V. V.; Колисниченко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Artemieva, H. P. (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 91-95, 2016)
  Доповідь спрямована на розкриття моделі системи фізичної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України, яка структурно повинна бути наповнена спрямовано-змістовим, функціонально-реалізуючим і результативним компонентами та ...
 • Камаев, О. И.; Kamaev, O. I.; Камаєв, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Колесников, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Колєсніков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф.( м. Харків, 20 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 133-137, 2016)
  В сравнительном абсолютном эксперименте установлена степень влияния спортивного стиля жизни на физические, функциональные, психологические возможности и здоровье курсантов ХНУВД.
 • Проскурнин, А. В.; Proskurnin, A.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2850-3411 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. пр. X Міжнар. Інтернет наук.-метод. конф., м. Харків, 25 груд. 2016 р. - Харків, 2016. - С. 246 - 252, 2016)
  Проведена оцінка тренувального імпульсу - інтегрального показника реакції кардіореспіраторної системи. Навчально-тренувальні заняття були стандартизовані за тривалості та спрямованості на розвиток швидкісно-силових якостей, ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; Моргунов, А. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 (Честь і закон. - 2017. - № 4 (63). - С. 49-55, 2017)
  Розглянуто проблему застосування сучасних технічних засобів навчання, спрямованих на якісне й прискорене вдосконалення військово-прикладних навичок та спеціальної фізичної підготовленості курсантів-правоохоронців.
 • Камаев, О. И.; Kamaev, O. I.; Камаєв, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колесников, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Колєсніков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 86-89, 2017)
  Рассмотрены пути повышения уровня общей и специальной физической подготовленности кандидатов в Национальную полицию Украины, на занятиях комплексной направленности и моделирующих условия и ситуации профессиональной де ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account