Філософія. Логіка (Philosophy. Logic)

Останні додані

 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Грані. – 2015. – № 5 (121). – С. 88-94, 2015)
  Автором досліджуються імпліцитні взаємозв’язки між спортивною агоністикою, психофізичною суб’єктивністю спортсмена і проблемами усвідомлення постійної присутності смерті в житті людини. Перевага віддається спорту великих ...
 • Шаповал, В. Н.; Shapoval, V. M.; Шаповал, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Национальная стихия творчества: время и трансгрессия : сб. ст. – СПб : Изд-во С.-петер. эконом. ун-та, 2017. – С. 191-197, 2017)
  В статье cделана попытка проанализировать творчество в его максимально широком, философскомсмысле, показать не только его человеческоеизмерение, но и природныеоснования и генезис. Последнее позволяет отойти от необоснованного ...
 • Гуренко, М. М.; Gurenko, M. M. (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 66-69, 2007)
  Розглядаються проблеми права людини на свободу віросповідання та його вплив на розвиток особистості, суспільства та держави. Крізь призму історії права людини на віросповідання розкриваються його цивілізаційні цінність, ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна: №1057. Серія: Теорія культури і філософія науки.- 2013.- Вип.49.- С. 87-92, 2013)
  У статті прослідковано зв'язок міфології і звичаєво-правових норм, проаналізовано народносвітоглядний підтекст таких термінів звичаєвого права, як «рота», «видача на потік», «ордалії», тощо, обгрунтовано положення про ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 83. - С. 235-238, 2014)
  На сучасному етапі взаємовідношень моралі та права як нормативно– ціннісних систем прослідковується не лише їх позитивна єдність, а й тривала напруга, протистояння, конфлікт. Останній і став предметом даного теоретичного ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 9. - С. 29-32, 2016)
  У статті аналізуються найсуттєвіші зміни людської природи, викликані швидким розвитком інформаційних технологій і появою віртуальної реальності. Акцент зроблено на взаємній зумовленості змін: змінюючи культуру, ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015)
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності ...