KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 91, № 4 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 91, № 4 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Підкопай, Д. С.; Pidkopai, D. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 79-87, 2020)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства, розглянуто проблему єдності та диференціації внутрішнього трудового розпорядку. Установлено, що як єдність внутрішнього трудового розпорядку не ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 272-281, 2020)
  Проведено теоретичне дослідження розвитку наукових уявлень щодо інституту реабілітації у кримінальному процесі. Здійснено детальний аналіз юридичної літератури, а також законодавства України, деяких країн Європейського ...
 • Білик, Т. В.; Bilyk, T. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 253-261, 2020)
  Вивчено основні дослідження наукової літератури та практику органів досудового слідства щодо способів убивств заручника або викраденої людини. Проаналізовано наукові думки, які розкривають поняття «спосіб убивств заручника ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 140-146, 2020)
  Розглянуто положення Податкового кодексу України, що визначають загальнодержавні податки і збори в системі обов’язкових платежів. Визначено, що головним призначенням загальнодержавних податків і зборів є формування та ...
 • Голуб, М. В.; Holub, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 108-120, 2020)
  Розглянуто питання щодо подальшого наближення поліцейського сервісу до людей – членів об’єднаної територіальної громади. Акцентовано увагу на необхідності здійснення подальших кроків, спрямованих на зміцнення партнерських ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 37-48, 2020)
  Досліджено сутність інституту доказування та доказів у цивільних справах, що розглядаються третейськими судами. Здійснено порівняльно-правовий аналіз нормативних положень Закону України «Про третейські суди» та цивільного ...
 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 295-304, 2020)
  Проведено криміналістичний аналіз впливу зовнішніх умов на механізм учинення економічних злочинів у банківській сфері. Зокрема, детально розглянуто нормативно-правовий фактор обстановки вчинення злочинів, який впливає на ...
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; ResearcherID: AAG-2697-2019 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 88-96, 2020)
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, присвячених заходам протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми. Установлено ключові проблеми реалізації таких заходів і запропоновано шляхи їх вирішення. Розкрито ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 185-192, 2020)
  З’ясовано рівень нормативного забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України. Проаналізовано нормативну базу, яка стосується діяльності Національної поліції України. Установлено, що на нормативному ...
 • Чумак, В. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4(91). - С. 235-244, 2020)
  Досліджено зарубіжний досвід організації та діяльності судово-експертних установ на прикладі таких держав, як Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідерланди та Чехія. Наголошено на законодавчих особливостях функціонування ...
 • Бурлака, Я. А.; Burlaka, Ya. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 262-271, 2020)
  Досліджено особливості ухвалення слідчим процесуальних рішень на початку досудового розслідування. Проаналізовано процесуальні рішення слідчого на початку досудового розслідування. Визначено повноваження слідчого під час ...
 • Тарасенко, В. С.; Tarasenko, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 202-212, 2020)
  У результаті дослідження встановлено коло органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Надано їх класифікацію відповідно до класифікації органів виконавчої влади в цілому. Визначено, ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 245-252, 2020)
  Досліджено запровадження механізму реалізації запобіжної діяльності слідчого і дізнавача в досудовому розслідуванні. Здійснено порівняльний аналіз положень чинного КПК України і попереднього КПК України 1960 р. та аналогічних ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 170-184, 2020)
  З’ясовано негативні сторони овердрафту в процесі оформлення та обслуговування клієнтів. Менеджери банків удаються до зловживань, не пояснюють досконало умови мікрокредитування, а також не створюють умов для управління ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 49-58, 2020)
  Досліджено практику державної політики та застосування законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу в запровадженні вимог охорони довкілля від забруднення в галузі автомобільного транспорту, виявлено основні ...
 • Почанська, О.; Pochanska, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 158-169, 2020)
  Визначено міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі. Сформульовано поняття міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини та встановлено основні форми використання ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 59-68, 2020)
  На підставі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства досліджено сутність стимулювання та мотивації праці поліцейських. Визначено поняття та значення правового регулювання стимулювання праці поліцейських. ...
 • Кучко, А. В.; Kuchko, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 69-78, 2020)
  На підставі комплексного аналізу вітчизняних та зарубіжних законодавчих положень, міжнародно-правових актів і практики Європейського суду з прав людини у спорах із захисту прав осіб, які постраждали від дискримінації, а ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account