KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Горбунова, А. Р.; Horbunova, A. R.; Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-2682 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 151-153, 2022)
  Розглянуто проблемні питання обрання запобіжного заходу в режимі відеоконференції під час досудового розслідування в умовах воєнного стану.
 • Панченко, В. І.; Panchenko, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4729-4435; Нальотова, Н. І.; Nalotova, N. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3243-202X; Билаш, Т. А.; Bylash, T. A. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 376-378, 2020)
  Досліджено питання які виникають при технічному обслуговуванні обладнання. Зазначено, що до виконання робіт з наземного обслуговування повітряних суден допускається персонал, що пройшов навчання і стажування в порядку, ...
 • Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Сиволожська, В. М.; Syvolozhska, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8307-3421; Давітая, О. В.; Davitaia, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6262-0318 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 362-367, 2020)
  Зазначено, що ідентифікація небезпеки дискомфортності середовища перебування пілотів – це свого роду процес встановлення причинно-наслідкових зв’язків між впливом мікрокліматичних параметрів і змінами в стані здоров’я ...
 • Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Нальотова, Н. І.; Nalotova, N. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3243-202X; Панченко, В. І.; Panchenko, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4729-4435; Дрогомерецька, Г. В.; Drohomeretska, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-9816 (Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2021. – № 1 (76). – С. 27-34, 2021)
  Розглянуто можливість створення системи моніторингу стану компонентів навколишнього природного середовища – атмосферного повітря, ґрунтів і підземного водного середовища – під час завантаження, перекачування, зберігання ...
 • Дрогомерецька, Г. В.; Drohomeretska, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-9816; Реута, А. В.; Reuta, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6495-6560 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 357-360, 2020)
  Зазначено, що основними причинами отримання різного роду травм авіаційним персоналом є ігнорування заходів щодо попередження травмонебезпечних ситуацій, незабезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, ...
 • Гальцова, В. В.; Haltsova, V. V.; Харитонов, С. О.; Kharytonov, S. O.; Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814 (Вісник Національної академії правових наук України. - 2021. - Т. 28, № 3. - С. 248-256, 2021)
  Надано аналіз теоретичних та прикладних питань, що стосуються засобів захисту прав людини та законних інтересів проти суспільно небезпечних посягань, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення ...
 • Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-2682 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 149-151, 2022)
  Проведено дослідження кримінально-правових ознак кримінального правопорушення незаконного полювання. Зроблено висновки, що завдяки факультативним ознакам можна правильно розмежувати склади злочинів та відмежувати їх від ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2021. – Т. 28, № 1. – С. 169-178, 2021)
  Розглянуто питання запровадження нових підходів у організацію праці найманих працівників. Здійснено наукове опрацювання актуальної проблеми як для науки трудового права, так і для нормотворчої діяльності щодо сучасного ...
 • Гонтаренко, В. П.; Hontarenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7575-8914 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 146-148, 2022)
  З огляду на світові інтеграційні процеси і визнання Україною гуманітарних цінностей, позитивно сприйнятих у цивілізованих країнах, особливої актуальності набувають питання щодо запровадження на національному рівні міжнародних ...
 • Гнатенко, В. С.; Hnatenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1714-664 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 140-143, 2022)
  Визначено межі доказування судового розгляду в умовах воєнного стан.
 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Сокальська, О. В.; Sokalska, O. V.; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2021. – Т. 28, № 3. – С. 162-175, 2021)
  Досліджено ґенезу ідеї виправного покарання. Проаналізовано концепції та погляди на мету покарання Платона, римських юристів, європейських гуманістів, а також англійських тюремних реформаторів XVIII ст. Актуальність цієї ...
 • Глобенко, Г. І.; Hlobenko, H. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 134-136, 2022)
  Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства щодо надання юридичних послуг в Україні, Іспанії і Швеції.
 • Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Юр’єв, Д. С.; Yuriev, D. S. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 128-131, 2022)
  Розглянуто особливості окремих тактичних прийомів ведення ефективного допиту.
 • Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Петраков, І. В.; Petrakov, I. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 126-128, 2022)
  Розкрито особливості використання технології лазерного 3D-сканування під час розслідування злочинів.
 • Вуйма, А. Г.; Vuima, A. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-5361 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 122-125, 2022)
  Проаналізовано аспекти призначення криміналістичних експертиз під час розслідування вбивств. Зазначено, що об’єкти наведених дослідженнь є досить різноманітними.
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 112-115, 2022)
  Розкрито проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів оперативно-розшукових заходів у сучасному кримінальному провадженні.
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Захарчук, В.; Zakharchuk, V.; Голубош, Г. В.; Holubosh, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6836-3786 (Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. – С. 331-333, 2022)
  Подано духовно-ціннісний аспект сучасного розвитку науки цивільного та цивільного процесуального права. Зазначено, що зміни у цих галузях права пов‘язані з реформуванням вітчизняного законодавства.
 • Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6635-2381; Kucher, O.; Кучер, О.; Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Timush, I.; Тимуш, І.; Timush, D.; Тимуш, Д. (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 56 (August). – P. 82-90, 2022)
  Визначено правові та організаційні засади ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Досліджено правові й організаційні аспекти пред’явлення для впізнання, ...
 • Агаєв, Р. Г.; Ahaiev, R. H. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 19-22, 2020)
  Визначено, що загальна профілактика наркоманії, що здійснюється Національною поліцією України, полягає у виявленні специфічних криміногенних обставин, що сприяють втягуванню населення у немедичне вживання наркотичних ...
 • Шевченко, Д. А.; Shevchenko, D. A. (Європейські перспективи. - 2018. - № 4. – С. 105-112, 2018)
  Досліджено становлення та трансформації сутнісного розуміння таких понять, як «сім’я» та «шлюб» у системі політико-правової думки. Відзначено, що визначення понять «шлюб» і «сім’я» значно змінювалося з плином часу, що ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds