KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: II Харківський кримінальний процесуальний полілог, присвячений актуальним питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). – Харків: Право, 2020. – С. 107-109, 2020)
  У тезах наукової доповіді проаналізовано проблемні питання накладення Директором Національного антикорупційного бюро попереднього арешту на майно. Констатовано, що положення КПК України, у яких унормований порядок такого ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Пістряк, П. В.; Pistriak, P. V.; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Кафедра вогневої підготовки факультету № 3 (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019)
  Навчальний посібник відповідає вимогам нормативних документів, наказам МВС і Національної поліції України, тематичному плану й робочій програмі з дисципліни «Вогнева підготовка». Він відображає найважливіші питання вогневої ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2019. – № 5 (58). – С. 19-37, 2019)
  Метою роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристика з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Стандарти і гарантії соціального забезпечення: правовий і вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. – 176 с., 2019)
  Матеріали, наведені в монографії, сприятимуть розширенню знань у питаннях реалізації громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, можуть бути використані ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ie. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Харків : Дім реклами, 2016. — 296 с., 2016)
  У підручнику розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 24-27, 2019)
  У тезах надано аналіз сучасного стану забезпечення законності та дисципліни в лавах Збройних Сил в контексті військового конфлікту, який триває на території України, та відновлення її територіальної цілісності. Звернено ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 294-296, 2019)
  Розглянуто останні зміни та доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України, що регламентують досліджувану форму досудового розслідування. Здійснено аналіз окремих аспектів сутності та процедури ...
 • Hryniuk, V.; Гринюк, В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6340-0584; Simonovych, D. V.; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Koniushenko, Ya.; Конюшенко, Я.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4988-0793 (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, № 25. – P. 337-343, 2020)
  Актуальність досліджуваної в статті проблематики пов’язана з тим, що у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року значна частина відомих раніше теорії кримінального процесу інститутів піддалася суттєвим змінам. ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Харків, 2020. – 44 с., 2020)
  На основі аналізу нормативних документів щодо застосування засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, інформаційних та аналітичних систем, які використовуються підрозділами поліції для вирішення завдань професійної діяльності, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; ; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164 (Харків, 2019. – 52 с., 2019)
  На основі аналізу психологічних, правових і педагогічних аспектів учинення дітьми та неповнолітніми правопорушень, пов’язаних із використанням соціальних мереж, надано інформаційні матеріали й рекомендації щодо діяльності ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Харків: ХНУВС, 2017 – 268 с., 2017)
  У монографії аналізуються нормативно-правові акти у сфері правового регулювання бюджетних відносин. Розглянуто доктринальні підходи щодо розуміння принципів права, зміст та значення загально-правових та фінансовоправових ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 88-95, 2011)
  Висвітлено прикладне значення складу правомірної поведінки особистості шляхом конкретизації змісту такого його структурного елементу, як суб’єктивна сторона, орієнтуючись насамперед на відповідну термінологію чинного ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; ResearcherID: AAH-2374-2019; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; ResearcherID: AAH-3378-2019; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; ; Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072; ; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; ; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; ; Сараскіна, Т. В.; Saraskina, T. V.; ; Солошкіна, І. В.; Soloshkina, I. V.; ; Тучак, М. О.; Tuchak, M. O.; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ; ; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; (Харків, 2017. – 392 с., 2017)
  У підручнику розглянуто правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування в Україні, фінансово-правові норми та фінансові правовідносини, правові засади фінансового контролю в Україні, ...
 • Дрозд В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138 (Одесса: Видав. дім «Гельветика», 2018. - 448 c., 2018)
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового регулювання досудового розслідування, які є предметом гострих дискусій у науці кримінального процесу. У роботі розглянуто ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016; Антонюк, О. І.; Antoniuk, O. I.; Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980; Борисова, В. І.; Borysova, V. I.; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524; Венедіктова, І. В.; Venediktova, I. V.; Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Городовенко, В. В.; Horodovenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6002-4192; ResearcherID: AAA-5956-2020; Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; ResearcherID: AAH-2374-2019; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; ResearcherID: AAH-3378-2019; Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-394; Kirichenko, T. S.; Кириченко, Т. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; ResearcherID: J-8916-2016; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844; Спасибо-Фатєєва, І. В.; Spasybo-Fatieieva, I. V.; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Шишка, Н. В.; Shyshka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; ResearcherID: J-6787-2016; Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Яроцький, В. Л.; Yarotskyi, V. L.; Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Харків: Право, 2017. - 808 с., 2017)
  У навчальному посібнику розглянуто проблемні питання цивільного права та процесу, зокрема, загальні положення цивільного права та цивільного процесу, суб’єктний склад цивільних та цивільних процесуальних відносин; розкрито ...
 • Дрозд В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M. (Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 498 с., 2019)
  У монографії вивчено та проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення прав, ...
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 352 с., 2020)
  У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції. Досліджено міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання діяльності слідчих підрозділів, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 8-10, 2019)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 13-19, 2019)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 155-157, 2019)

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds