KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-802 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 1. – С. 82-87, 2020)
  У статті наголошено на важливість визначення поняття, сутності, структури адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу в Україні та правових засадах його реалізації. Запропоновано авторське визначення понять ...
 • Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520; Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 1. – С. 163-168, 2020)
  Статтю присвячено теоретичним проблемам визначення змісту дефініції «принципи оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції». Для досягнення поставленої у статті мети розглянуто семантику досліджуваного ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 23-29, 2019)
  У статті на основі наукової літератури здійснено історико-правовий аналіз розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність за часів існування СРСР. Доведено, що у період існування СРСР правове регулювання ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ie. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 63-68, 2019)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених щодо тлумачення таких понять, як: «роботодавець» та «правовий статус», запропоновано авторське визначення правового статусу роботодавця як суб’єкта юридичної відповідальності. ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 116-122, 2019)
  У статті проаналізовано радикалізм як ідеологічна та політична течія. Особливу увагу приділено кримінальному радикалізму як окремому небезпечному соціально-правовому явищу. Визначено види радикалізму, які існують у світі ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296; Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 82-88, 2019)
  Досліджено сучасний стан вітчизняного законодавства України у сфері протидії тероризму. Наголошено на актуальності теми дослідження. Проаналізовано нормативно-правову базу протидії тероризму в Україні, на підставі чого ...
 • Пуль, С. И.; Pul, S. I.; Пуль, С. І. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 9/2 (Septembrie). – P. 109-112, 2016)
  На основе анализа доктринальных источников в статье раскрываются подходы к определению понятия иска как универсального инструмента защиты гражданских прав. Проведенное исследование различных определений понятия иска подводит ...
 • Ластович, Д. Н.; Lastovych, D. M.; Ластович, Д. М. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 3/2 (Martie). – P. 39-42, 2016)
  В статье на основе анализа научных взглядов ученых и нормативно-правовых актов рассмотрены теоретические подходы к определению понятия "услуга" и "полицейская услуга". Выделены характерные признаки, присущие полицейским ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 43-46, 2020)
  Тези доповіді присвячені дослідженню правового регулювання часу відпочинку поліцейських в України.
 • Райнин, И. Л.; Rainin, I. L.; Райнін, І. Л. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 4/2 (Aprilie). – P. 58-61, 2016)
  В статье рассмотрены вопросы подготовки кадров для органов государственного управления и местного самоуправления. Проанализировано состояние обучения кадров в специализированном высшем учебным заведением - Национальной ...
 • Гуйван, Д.; Guivan, D. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 3/2 (Martie). – P. 6-10, 2016)
  В статье сопоставлены точки зрения ученых относительно формы договора поставки горячей воды бытовому потребителю, осуществлен анализ его существенных условий. Приведены основания и виды преддоговорной ответственности ...
 • Агапова, Е.; Ahapova, O.; Агапова, О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 1/2 (Ianuarie). – P. 3-7, 2016)
  Исследовано функциональное предназначение нового военного формирования- Национальной гвардии Украины. Предложено разделить все виды функциональной деятельности Национальной гвардии Украины на правоохранительные функции и ...
 • Худякова, Е. В.; Khudiakova, O. V.; Худякова, О. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 6/2 (Iunie). – P. 138-141, 2016)
  В статье изучены особенности конкурса на должность полицейского в Украине, определены мероприятия по усовершенствованию законодательства. Предложено определять конкурс на должность полицейского как соревнование, которое ...
 • Грушевский, В. А.; Hrushevskyi, V. A.; Грушевський, В. А. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 4/2 (Aprilie). – P. 10-13, 2016)
  Проанализирована практическая деятельность органов региональных управлений Государственной фискальной службы Украины в контексте возможной их реструктуризации и приведения в наиболее оптимальную форму для реализации ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 1. - С. 7-14, 2020)
  У статті проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. щодо основних аспектів історії держави та права Київської Русі Миколи Івановича Хлєбнікова, який у своїх працях розглянув великий пласт наукових проблем цієї ...
 • Крижановський, М. В.; Kryzhanovskyi, M. V. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності та форм заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, у результаті якого розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Супрун, Т. С.; Suprun, T. S. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 8 (August). – P. 158-161, 2016)
  В статье на основании анализа судебной практики по делам о признании и оспаривании отцовства исследуется значение заключения эксперта как средства доказывания. Автором раскрываются особенности оценки заключения эксперта ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 7/2 (Iulie). – P. 96-100, 2016)
  Определены основные элементы глобализации как разновидности трансформационного процесса, дан анализ их специфики и взаимосвязи с политико-правовой действительностью современной Украины. Автор делает вывод, что нынешняя ...
 • Морозова, Ю.; Morozova, Yu.; (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 12/3 (Decembrie). – P. 57-61, 2016)
  Рассмотрены характеристики отдельных видов договора аренды. Выявлены правильность применения правовых норм, поскольку правовое регулирование договора аренды нежилых помещений, сооружений, зданий и юридическая природа ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. – С. 134-139, 2020)
  Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права щодо питання реалізації органами місцевого самоврядування передбачених законодавством України повноважень у сфері земельних відносин, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds