KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Національно-патріотичне виховання курсантів та студентів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України як невід’ємна складова виховної функції держави

Show simple item record

dc.contributor.author Бурдін, М. Ю.
dc.contributor.author Burdin, M. Yu.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321
dc.contributor.author ResearcherID: B-8227-2018
dc.date.accessioned 2018-06-15T09:21:41Z
dc.date.available 2018-06-15T09:21:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1053
dc.description Бурдін, М. Ю. Національно-патріотичне виховання курсантів та студентів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України як невід’ємна складова виховної функції держави / Михайло Юрійович Бурдін // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – C. 16-18. uk_UA
dc.description.abstract В тезах доповіді розглянуто мету національно-партіотичного виховання. Окреслено основні принципи і напрямки патріотичного виховання молоді. Наголошено, що національно-патріотичне виховання є одним із головних пріоритетів у підготовці поліцейського. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract В тезисах доклада рассмотрены цели национально-партиотичного воспитания. Определены основные принципы и направления патриотического воспитания молодежи. Отмечено, что национально-патриотическое воспитание является одним из главных приоритетов в подготовке полицейского. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – C. 16-18
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України uk_UA
dc.subject національно-патріотичне виховання uk_UA
dc.subject курсанти uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject виховання uk_UA
dc.subject высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины uk_UA
dc.subject высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения uk_UA
dc.subject национально-патриотическое воспитание uk_UA
dc.subject курсанты uk_UA
dc.subject студенты uk_UA
dc.subject воспитание uk_UA
dc.subject higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine uk_UA
dc.subject higher education institution with specific conditions of learning uk_UA
dc.subject patriotic education uk_UA
dc.subject cadets uk_UA
dc.subject students uk_UA
dc.subject education uk_UA
dc.title Національно-патріотичне виховання курсантів та студентів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України як невід’ємна складова виховної функції держави uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account