KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Шкільний офіцер поліції як учасник соціального виховання дітей та молоді

Show simple item record

dc.contributor.author Погорілець, О. В.
dc.contributor.author Pohorilets, O. V.
dc.contributor.author ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441
dc.date.accessioned 2021-06-04T11:38:44Z
dc.date.available 2021-06-04T11:38:44Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10642
dc.description Погорілець, О. В. Шкільний офіцер поліції як учасник соціального виховання дітей та молоді / О. В. Погорілець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 414-417.
dc.description.abstract У тезах охарактеризовано проєкт «Шкільний офіцер поліції», який направлений на вирішення проблеми ювенальної превенції в нашій країні та сприянні успішній соціалізації дітей та учнівської молоді. Проаналізовано програму просвітницько-профілактичних занять «Школа і поліція», що спрямована саме на попередження негативних явищ через формування у дітей та підлітків знань, умінь та навичок, які сприяють відповідальній, адаптивній, безпечній поведінці. Розглянуто принципи співпраці загальноосвітнього навчального закладу і шкільного офіцера поліції, як одного із учасників виховного процесу. Також розглянуто результати реалізації вищезгаданого проекту на шляху покращання процесу соціалізації дітей і учнівської молоді та пропозиції щодо заходів, направлених на зростання рівня довіри до поліції. uk_UA
dc.description.abstract The abstracts describe the project "School Police Officer", which is aimed at solving the problem of juvenile prevention in our country and promoting the successful socialization of children and students. en
dc.description.abstract В тезисах охарактеризован проект «Школьный офицер полиции», который направлен на решение проблемы ювенальной превенции в нашей стране и содействии успешной социализации детей и учащейся молодежи. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 414-417 uk_UA
dc.subject шкільний офіцер поліції uk_UA
dc.subject проект "Шкільний офіцер поліції" uk_UA
dc.subject соціалізація uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject учнівська молодь uk_UA
dc.subject співпраця школи і поліції uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Україна. Ukraine. Украина
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины
dc.subject National police of Ukraine
dc.subject Национальная полиция Украины
dc.title Шкільний офіцер поліції як учасник соціального виховання дітей та молоді uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account