KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Адміністративне право та процес (Administrative Law and Procedure)

Recent Submissions

 • Гармаш, В. В.; Garmash, V. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 43-46, 2019)
  Розглянуто питання реалізації адміністративного затримання та доставлення порушника. Визначено проблеми щодо розмежування даних заходів, визначення моменту початку відліку строку адміністративного затримання та ін. Зазначено, ...
 • Ільницький, О. М.; Ilnytskyi, O. M. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 201-203, 2022)
  У тезах доповіді проведено дослідження адміністративно-правових засад діяльності громадських об’єднань в Україні.
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Право і суспільство. - 2016. - № 5, ч. 1. - С. 95-101, 2016)
  Розглянуто на основі чинного адміністративного законодавства систему суб'єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. Вказано основні особливості, що характеризують суб'єктів ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Європейські перспективи. - 2018. - № 4. – С. 93-99, 2018)
  Проаналізовано низку дефініцій поняття «принципи права». Підкреслено, що принципи здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції становлять певний симбіоз людських уявлень про ідеали роботи поліції та ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Європейські перспективи. - 2018. - № 4. – С. 88-92, 2018)
  Наведено наукові підходи щодо значення та сутності предмета контрольної діяльності. Сформульовано авторське визначення поняття предмета контролю за якістю освіти в України, а також підкреслено теоретичну та практичну ...
 • Будь, О. А.; Bud, O. A. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 44-47, 2020)
  Зазначено, що під час введення в державі надзвичайної ситуації, пов’язаної із епідемією захворювання, активізувалась робота підрозділів Національної поліції, яка спрямована, насамперед, на забезпечення дотримання вимог ...
 • Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 162-164, 2022)
  Констатовано недостатня ефективність заходів із протидії корупції в міграційній сфері. Зазначено, що визнання та усвідомлення негативного явища корупції в міграційній сфері у програмних документах держави, є необхідним для ...
 • Ільницький, О. М.; Ilnytskyi, O. M. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 85-87, 2022)
  Визначено, що громадське об’єднання - це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Krykun, V. V.; Крикун, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X (The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. – P. 99-121, 2022)
  Виділено ключові напрями процесу обробки інформації під час адміністративно-правового регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури. Аналіз зазначених напрямків дозволив визначити проблемні питання щодо поводження ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 64-66, 2022)
  Зазначено, що з метою вдосконалення адміністративно-правового статусу викривача у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією постає необхідним забезпечення відповідної злагодженої координації ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Європейські перспективи. - 2022. - № 2. – С. 187-193, 2022)
  Здійснено огляд адміністративно-процедурного регулювання сфери надання адміністративних послуг крізь призму видів неюрисдикційної адміністративної процедури. В рамках неюрисдикційних процедур розглянуто стан регулювання ...
 • Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M. (Європейські перспективи. - 2020. - № 3. – С. 199-204, 2020)
  Визначено правовий статус спеціалізованих громадських суб’єктів на території України. Охарактеризовано правовий статус спеціалізованих суб’єктів, які реалізують громадський контроль за роботою Національної поліції. ...
 • Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M. (Європейські перспективи. - 2020. - № 1. – С. 220-226, 2020)
  Проаналізовано основні форми здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції та визначено їх особливості. Запропоновано під формами громадського контролю за діяльністю Національної поліції розуміти ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 77-80, 2020)
  Зазначено, що основною проблемою адміністративно-правового регулювання зменшення рівня шуму, залишається відсутність нормативної бази, яка б відповідала сучасним умовам господарювання. Також на сьогодні, неврегульованим ...
 • Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 80-85, 2020)
  Розглянуто історико-правовий аспект адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху. Досліджено та узагальнено позитивний досвід попередніх періодів, а також визначено пріоритети у процесі його подальшого розвитку.
 • Корнієць, П. Ю.; Korniiets, P. Yu. (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 4. - С. 150-156, 2021)
  Розкрито зміст компетенції суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України. Розглянуто повноваження суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро ...
 • Коврах, В. А.; Kovrakh, V. A. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 151-154, 2020)
  Зазначено, що під адміністративним актом варто розуміти інструмент (форму) публічного адміністрування та захід суб’єкта владних повноважень, що спрямований на створення, зміну або припинення прав та обов’язків для суб’єкта ...
 • Птухіна, О. В.; Ptukhina, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 216-219, 2020)
  Відзначено, що форми діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками можна поділити на внутрішньо-організаційні форми діяльності зазначеної служби (або управлінські форми), які полягають ...
 • Солонецький, І. І.; Solonetskyi, I. I. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 253-258, 2020)
  Відзначено, що у сфері безпеки дорожнього руху найбільш поширеними видами деліктів є адміністративні правопорушення. Розглянуто фактори вчинення проступків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Визначено, що основними ...
 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4387-0754 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 258-262, 2020)
  Відзначено, що застосування заохочень до працівників Національної поліції України врегульоване як нормами трудового, так і адміністративного права. Норми трудового права регламентують наявність у особи суб’єктивного права ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds