KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Господарське право (Business Law) by Author "Гетманець, О. П."

Browsing Господарське право (Business Law) by Author "Гетманець, О. П."

Sort by: Order: Results:

 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Administrative Law of Ukraine for Foreigners : popular science publication. – Odesa : Publishing House «Helvetica», 2021. – P. 76-77, 2021)
  Окреслено фактори державного управління бізнесом в Україні.
 • Андрєєва, О. Б.; Гетманець, О. П.; Гришина, І. І.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, А. С.; Кириченко, Ю. М.; Коваленко, К. В.; Полтавський, О. В.; Сущ, О. П.; Сядристий, А. О.; Фомін, Г. Ф.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Andrieieva, O. B. (Київ: Хай-Тек Прес, 2013. – 368 с., 2013)
  Навчальний посібник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності ...
 • Андрєєва, О. Б.; Гетманець, О. П.; Гришина, І. І.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, А. С.; Кириченко, Ю. М.; Коваленко, К. В.; Полтавський, О. В.; Сущ, О. П.; Сядристий, А. О.; Фомін, Г. Ф.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Andrieieva, O. B. (К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 400 с., 2013)
  Навчальний посібник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності ...
 • Андрєєва, О. Б.; Гетманець, О. П.; Гришина, І. І.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, А. С.; Кириченко, Ю. М.; Коваленко, К. В.; Полтавський, О. В.; Сущ, О. П.; Сядристий, А. О.; Фомін, Г. Ф.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Andrieieva, O. B. (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с., 2014)
  Підручник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності та теорії ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6658-6054; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0519-7300; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; Василько, І. В.; Vasilko, I. V.; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018; Максименко, Н. О.; Maksymenko, N. O.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; Ананьєва, Е. В.; Ananieva, E. V.; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.; Кафедра правового забезпечення господарської діяльності (Харків : Константа, 2019. – 296 с., 2019)
  У монографії розкриваються правові основи, стан та перспективи законодавчого врегулювання безпеки господарської діяльності в Україні, досліджуються сутність фінансової, екологічної, хімічної, науково-технічної безпеки ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Кашкарьова, О. В.; Kashkarova, O. V.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Чапічадзе, Я. О.; Chapichadze, Ya. O.; Шаповалов, С. М.; Shapovalov, S. M.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A. (2-ге вид., із змінами. – Харків : Право, 2014. – 400 с., 2014)
  На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглянуто правові аспекти публічного та приватного страхування у різних галузях права (цивільному, господарському, екологічному, ...
 • Гетманець, О. П.; Шуміло, О. М.; Колєснік, Т. В.; Казанчук, І. Д.; Кашкарьова, О. В.; Синявська, О. Ю.; Чапічадзе, Я. О.; Шаповалов, С. М.; Шеховцов, В. В.; Шуміло, І. А.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Kolesnik, T. V.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Київ: Хай-Тек Прес, 2014. - 400 с., 2014)
  На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглянуто правові аспекти публічного та приватного страхування у різних галузях права (цивільному, господарському, екологічному, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account