KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 342.9

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

  • Армаш, Н. О.; Armash, N. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; ; Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S.; Віхрова, В. С.; Vikhrova, V. S.; Денисюк, Т. С.; Denysiuk, T. S.; ; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; ; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Калюжний, Р. А.; Kaliuzhnyi, R. A.; ; Колпаков, В. К.; Kolpakov, V. K.; ; Короєд, С. О.; Koroied, S. O.; ; Левченко, А. М.; Levchenko, A. M.; ; Лошицький, М. В.; Loshytskyi, M. V.; Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu.; Миколенко, О. І.; Mykolenko, O. I.; Наконечна, Г. Я.; Nakonechna, H. Ya.; Ніколайчук, С. В.; Nikolaichuk, S. V.; Олефір, В. І.; Олефір, В. І.; Оріщенко, М. М.; Оріщенко, М. М.; Пахомов, В. В.; Пахомов, В. В.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Прудивус, О. В.; Prudyvus, O. V.; Пухтецька, А. А.; Pukhtetska, A. A.; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Савченко, Л. А.; Савченко, Л. А.; Сергієнко, К. А.; Serhiienko, K. A.; Слюсаренко, С. В.; Sliusarenko, S. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Соколенко, О. Л.; Sokolenko, O. L.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V. (Київ: Центр учб. літ., 2016. – 384 с., 2016)
    У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на вересень 2016 року. Детально розглянуто ...
  • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків : ХНУВС, 2011. - 67 с., 2011)
    Розглянуто види адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Аналізується діяльність ОВС (міліції) та громадських формувань щодо профілактики та припинення адміністративних правопорушень ...
  • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності поліції; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2016. - 100 с., 2016)
    У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний ...