KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 342.9

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 1032-1112, 2017)
  У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гриценко, В. Г.; Hrytsenko, V. H.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В; Dodin, Ye. V.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Комісаров, О. Г.; Komisarov, O. H.; Кувакін, С. В.; Kuvakin, S. V.; Кунєв, Ю. Д.; Kuniev, Yu. D.; Ліпинський, В. В.; Lipynskyi, V. V.; Мазур, А. В.; Mazur, A. V.; Михайлов, Р. І.; Mykhailov, R. I.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Приймаченко, Д. В.; Pryimachenko, D. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Стукаленко, В. А.; Stukalenko, V. A.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V. (Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 688 с., 2018)
  Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на квітень 2018 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гриценко, В. Г.; Hrytsenko, V. H.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Комісаров, О. Г.; Komisarov, O. H.; Кувакін, С. В.; Kuvakin, S. V.; Кунєв, Ю. Д.; Kuniev, Yu. D.; Ліпинський, В. В.; Lipynskyi, V. V.; Мазур, А. В.; Mazur, A. V.; Михайлов, Р. І.; Mykhailov, R. I.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Приймаченко, Д. В.; Pryimachenko, D. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Стукаленко, В. А.; Stukalenko, V. A.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V. (Київ: Центр учб. літ., 2017. – 488 с., 2017)
  Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на січень 2017 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, ...
 • Армаш, Н. О.; Armash, N. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; ; Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S.; Віхрова, В. С.; Vikhrova, V. S.; Денисюк, Т. С.; Denysiuk, T. S.; ; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; ; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Калюжний, Р. А.; Kaliuzhnyi, R. A.; ; Колпаков, В. К.; Kolpakov, V. K.; ; Короєд, С. О.; Koroied, S. O.; ; Левченко, А. М.; Levchenko, A. M.; ; Лошицький, М. В.; Loshytskyi, M. V.; Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu.; Миколенко, О. І.; Mykolenko, O. I.; Наконечна, Г. Я.; Nakonechna, H. Ya.; Ніколайчук, С. В.; Nikolaichuk, S. V.; Олефір, В. І.; Олефір, В. І.; Оріщенко, М. М.; Оріщенко, М. М.; Пахомов, В. В.; Пахомов, В. В.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Прудивус, О. В.; Prudyvus, O. V.; Пухтецька, А. А.; Pukhtetska, A. A.; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; Савченко, Л. А.; Савченко, Л. А.; Сергієнко, К. А.; Serhiienko, K. A.; Слюсаренко, С. В.; Sliusarenko, S. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Соколенко, О. Л.; Sokolenko, O. L.; Стукаленко, О. В.; Stukalenko, O. V. (Київ: Центр учб. літ., 2016. – 384 с., 2016)
  У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на вересень 2016 року. Детально розглянуто ...
 • Армаш, Н. О.; Armash, N. O.; Артеменко, О. В.; Artemenko, O. V.; Беззубов, Д. О.; Bezzubov, D. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Блудова, С. В.; Bludova, S. V.; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; ; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Додін, Є. В.; Dodin, Ye. V.; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Калаянов, Д. П.; Kalaianov, D. P.; Калюжний, Р. А.; Kaliuzhnyi, R. A.; Кобзєва, Т. А.; Kobzieva, T. A.; Ковбасюк, В. В.; Kovbasiuk, V. V.; Коломоєць, О. Д.; Коломоєць, О. Д.; Колпаков, В. К.; Kolpakov, V. K.; Куліш, А. М.; Kulish, A. M.; Макушев, П. В.; Makushev, P. V.; Миколенко, О. І.; Mykolenko, O. I.; Мхитарян, А. М.; Mkhytarian, A. M.; Олефір, В. І.; Olefir, V. I.; Панова, М. С.; Panova, M. S.; Пєтков, В. П.; Pietkov, V. P.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Рум’янцев, Ю. В.; Rumiantsev, Yu. V.; Соболь, Є. Ю.; Sobol, Ye. Yu.; Сопілко, І. М.; Sopilko, I. M.; Філоретова, М. В.; Filoretova, M. V.; Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Чернецький, О. Л.; Chernetskyi, O. L.; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0519-7300; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Шурупова, К. В.; Shurupova, K. V. (Київ: Центр учб. літ., 2017. – 544 с., 2017)
  У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 5 вересня 2017 року.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків : ХНУВС, 2011. - 67 с., 2011)
  Розглянуто види адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Аналізується діяльність ОВС (міліції) та громадських формувань щодо профілактики та припинення адміністративних правопорушень ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності поліції; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2016. - 100 с., 2016)
  У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний ...