KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

 

Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Кримінолог. асоц. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2304-4556.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Танаджі, В. Г.; Tanadzhi, V. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 135-143, 2019)
  Досліджено проблеми визначення безпосереднього об’єкту грубого порушення угоди про працю (ст. 173 КК України) та відмежування від суміжних злочинів, зокрема грубого порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України); ...
 • Бесчастна, В. В.; Beschastna, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 161-168, 2019)
  Досліджено стан наукової розробки питання кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проаналізовано вітчизняні ...
 • Бринчак, М. П.; Brynchak, M. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 169-176, 2019)
  Важливу роль у приватному праві відіграють особисті немайнові права, які забезпечують повноцінне існування людини в суспільстві. Право на свободу світогляду та віросповідання заслуговує на особливу увагу щодо його здійснення ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 99-107, 2019)
  Виділено й охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носіїв елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 90-98, 2019)
  Проаналізовано сутності й ознаки суб’єктів протидії злочинності як корпорацій, що функціонують у сфері протидії злочинності. На основі синтезу знань про місце та ґенезу корпорацій у сучасному економічному середовищі, ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 80-89, 2019)
  Сформовано триєдине бачення феномену злочинності у сфері надрокористування, який складається з блоку основних (базових), а також акцесорних і супутніх кримінальних практик. Наведено аргументи на користь приналежності ...
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 66-79, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан стратегічного планування та програмного забезпечення протидії злочинності в Україні. Зроблено акцент на дослідженні розроблених та ухвалених упродовж 2015–2018 років безпекових державних ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 40-48, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан системи протидії злочинності в Україні. Визначено її перспективи та проблемні моменти розвитку. Запропоновано комплекс економічних, соціальних, ідеологічних і виховних заходів подолання ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 56-65, 2019)
  Статтю присвячено феномену наркозлочинності в сучасних українських реаліях та основним факторам, що обумовлюють її розвиток. Виділено три групи факторів, розуміння яких є важливим для формування ефективних стратегії й ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 13-21, 2019)
  Проаналізовано основні елементи механізму кримінологічного моніторингу та його функціональні засади. На підставі аналізу запропоновано розширене тлумачення названої категорії, що враховує провідні сутнісні ознаки ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 237-244, 2018)
  Розглядається правова основа діяльності Національної поліції України як невід’ємний елемент сектора безпеки. Розкрито питання необхідності взаємодії працівників Національної поліції з іншими правоохоронними органами. ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 245-254, 2018)
  Розглянуто адміністративно-правову охорону фізичної особи-підприємця. Проаналізовано та визначено поняття адміністративно-правової охорони фізичної особи-підприємця, розмежовано адміністративно-правовий захист ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 211-223, 2018)
  Окреслено деякі проблеми теорії сучасної криміналістики в Україні. Підтримано оцінювання ситуації в криміналістичній науці як кризової, що значно ускладнює виконання нею своєї основної функції, зокрема обслуговування ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 176-186, 2018)
  Виділено та охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носії елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 167-175, 2018)
  Визначено стан і перспективи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду вчинення дій проти громадського порядку. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 293 ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 101-108, 2018)
  Сформульовано поняття корупційної схеми. Дано її опис як стійкого, комплексного соціально-правового феномену, що виражається у системній діяльності, алгоритмізованій послідовності дій щодо готування та безпосереднього ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 83-92, 2018)
  Сформовано та пояснено критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України, від складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41-1 КУпАП. Доводиться необхідність здійснення відмежування ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 195-200, 2018)
  У статті охарактеризовано заходи індивідуальної профілактики сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією. Розглянуто основні напрямки цієї діяльності, її об’єкти, та елементи. Означено проблеми, які виникають в ...
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – № 2 (19). – 2018. – С. 141-154., 2018)
  Автором статті на основі сучасних наукових підходів до структури та змісту кримінологічних знань була розглянута кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності, надана кримінологічна характеристика особи ...

View more