KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

 

Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Кримінолог. асоц. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2304-4556.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 83-92, 2018-11)
  Сформовано та пояснено критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України, від складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41-1 КУпАП. Доводиться необхідність здійснення відмежування ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 195-200, 2018)
  У статті охарактеризовано заходи індивідуальної профілактики сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією. Розглянуто основні напрямки цієї діяльності, її об’єкти, та елементи. Означено проблеми, які виникають в ...
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; https://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – № 2 (19). – 2018. – С. 141-154., 2018)
  Автором статті на основі сучасних наукових підходів до структури та змісту кримінологічних знань була розглянута кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності, надана кримінологічна характеристика особи ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічно асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 93-100, 2018)
  Проаналізовано сучасний стан системи кримінологічних понять і категорій протидії злочинності. Визначено її особливості та проблемні моменти розуміння. Наведено додаткові аргументи на користь уніфікації наукової ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (2018)
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавчої регламентації обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, у кримінальному законодавстві окремих Європейських країн і ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Кримінологічно асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 77-86, 2018)
  Статтю присвячено кримінально-правовому аналізу способу ухилення від військової служби шляхом підроблення документів. У межах наукового дослідження аналізується поняття підроблення документів і безпосередньо саме розуміння ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 16-23, 2018)
  Проаналізовано сучасні підходи до розуміння політики у сфері протидії злочинності та її системноструктурного поділу на окремі складові елементи. Зроблено висновок про виняткове значення політичної складової у протидії ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 132-140, 2018)
  Проаналізовано абсолютні та відносні показники військової злочинності за останні п’ять років; досліджено структуру та динаміку вчинення злочинів військовослужбовцями; сформовано на їх підставі тенденцій розвитку зазначеного ...
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 174-182, 2018)
  На сектор безпеки і оборони покладається основні функції забезпечення національної безпеки, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, суспільних цінностей, прав і свобод громадян, ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 169-173, 2018)
  Розглядається проблема захисту права на здоров’я жінок у контексті протидії домашньому насильству. Наголошується, що найчастіше від домашнього насильства потерпають саме жінки, зокрема утискається їхнє право на здоров’я. ...
 • Ситнік, О. М.; Sytnik, O. M. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 158-168, 2018)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу основних кількісних показників злочинів, передбачених ст. 304 Кримінального кодексу України. Встановлено збереження високого рівня цих злочинів. Динаміка їхнього відтворення ...
 • Підкопай, С. М.; Pidkopai, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3370-2917 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 139-148, 2018)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу рівня і динаміки злочинів, що посягають на законну професійну діяльність журналістів, передбачених ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України. Встановлено ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 128-138, 2018)
  Обстоюється думка про те, що дискурсивність є сутнісною ознакою злочинності. Встановлено, що дискурсивним простором злочинності є сфера семантичних засобів детермінації та реалізації кримінальних практик. Виділено та ...
 • Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7105-0011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 66-73, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню питання суб’єкта посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (поліції). Проаналізовано стан захищеності працівників поліції. Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 109-117, 2018)
  Статтю присвячено аналізу окремих програмних заходів у сфері протидії наркозлочинності, а також оцінюванню їхньої сукупної дії, спрямованої на нейтралізацію негативних процесів відтворення наркозлочинності в Україні.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 102-108, 2018)
  На підставі отриманих дослідницьких даних розкрито сутність та характеристики системи протидії злочинності, елементну структуру, змістовні ознаки. Запропоновано шляхи імплементації окремих положень у науково-практичну діяльність.
 • Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 56-65, 2018)
  Статтю присвячено виявленню типових кримінально-правових ознак осіб, які вчиняють злочини у сфері грального бізнесу, та їхньому критичному аналізу відповідно до реальної ситуації протидії вказаній злочинності. На основі ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 89-101, 2018)
  Розглянуто систему правового захисту дітей від насильства в сімʼї, який мають здійснювати органи державної влади та органи місцевого самоврядування за різними чинними нормативно- правовими актами. Держава на законодавчому рівні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 15-22, 2018)
  Проаналізовано принципи наукового забезпечення діяльності щодо охорони й захисту публічної безпеки та управлінські принципи забезпечення публічної безпеки. Наголошено на тому, що залежно від внутрішньо- системної кон’юнктури, ...
 • Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 166-173, 2017)
  Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до інтерпретації діяння «недопущення захисника», яке характеризує об’єктивну сторону передбаченого ст. 374 КК злочинного порушення права на захист. Запропоновано орієнтовний перелік ...

View more