KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 346

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 346

 

Recent Submissions

 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 166-171, 2020)
  Стаття присвячена розгляду питання визначення предмету акціонерного договору. Обрана тема є актуальною, оскільки без відповіді на це питання не можна мати чіткої уяви про те, що входить у його зміст, які способи захисту ...
 • Оріщенко, М. М.; Orishchenko, M. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 100-104, 2014)
  В статті проаналізовано наукові підходити щодо визначення мети, завдань та принципів аудиторської діяльності, що дало змогу з’ясувати зміст аудиторської діяльності, її функції, перспективи розвитку та використання в системі ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 151-155., 2009)
  Стаття присвячена питанням визначення поняття господарського (підприємницького) права. У статті розглядаються питання про зміст предмета господарського (підприємницького) права та його метод. Проводиться порівняння ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 200-202, 2011)
  Досліджено діюче законодавство щодо відшкодування штрафних санкцій за порушення господарських договорів. Розглянуто співвідношення стягнення штрафних санкцій та збитків.
 • Кулаков, В. В.; Kulakov, V. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 172-176, 2019)
  таття присвячена визначенню поняття і правової природи ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю. Здійснено системний аналіз правових норм, які регулюють ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю. Висвітлено ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 216-220, 2011)
  На підставі норм чинного законодавства та аналізу правової доктрини зроблено спробу з’ясування сутності правової природи права участі в управлінні господарським товариством.
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664 (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 158-162, 2013)
  Зроблено спробу прослідкувати становлення концепції створення суб’єктів господарювання на підставі модельного статуту, визначено правові засади та особливості модельного статуту, проаналізовано практику застосування ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано зміст права участі в управлінні господарським товариством шляхом встановлення системи правомочностей, що його складають. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що досліджуване право складають ...
 • Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Право та інновації. - 2015. - № 4 (12). - С. 31-36, 2015)
  У поданій науковій статті автором запропоноване власне бачення співвідношення категорій «суб’єктивне корпоративне право» та «секундарне право». На підставі порівняльного аналізу вказаних понять зроблено висновок про те, ...
 • Васильєв, В. М.; Vasyliev, V. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 87-93, 2012)
  Розкрито особливості юридичної відповідальності державних підприємств. Розглянуто чотири її основні види: дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та запропоновано додатково виділити ще фінансово-правову ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 60-64, 2019)
  У статті розглянуто проблемні питання застосування відповідальності до акціонерів у рамках корпоративних відносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, що наявність в акціонерів водночас і майнових, й ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 2. - С. 24–29, 2019)
  Стаття присвячена аналізу положень законодавства і правової доктрини України та інших країн щодо розуміння сутності категорій «розумність» та «добросовісність» у контексті можливості притягнення посадових осіб акціонерного ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 3. – С. 394–401., 2018)
  Проаналізовані окремі економічні характеристики юридичної особи. Досліджено питання власності як передумови виникнення та функціонування юридичної особи, відділення майна через конструкцію юридичної особи як економічний ...
 • Гришина, І. І.; Hrishina, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Право та інновації. – 2015. – № 4 (12). – С.37-43, 2015)
  У поданій до обговорення науковій статті автором розглянуто особливості застосування відповідальності до акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, ...
 • Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Burlaka, O.; Бурлака, О.; ; Zhornokui, V. H.; Жорнокуй, В. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol. 4, No. 2. – Р. 288–300, 2018)
  Метою статті є проведення порівняльно-правового дослідження законодавчих актів, що встановлюють правову основу укладання та виконання угод акціонерів в окремих іноземних державах та Україні разом з презентацією шляхів ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право та інновації. – 2015. – № 4 (12). – С. 51–57, 2015)
  У поданій науковій статті автором запропоноване власне бачення наукової проблеми щодо визначення місця немайнових прав учасників господарських товариств у системі цивільних прав. На підставі порівняльного аналізу категорій ...
 • Denysov, A. I.; Денисов, А. І.; (Економічна теорія та право. - 2015. - № 4 (23). - С. 136-146, 2015)
  Розглянуто інноваційну систему як окремий вид систем. Проведено аналіз існуючих доктринальних та законодавчих визначень інноваційної системи та її складових, здійснено узагальнення та надано авторський варіант відповідної ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 35-39, 2018)
  У поданій науковій статті автором запропоноване власне бачення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що в корпоративних відносинах більш ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Кисильова, К. В.; Kysylova, K. V.; Кисилева, К. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 5/2 (Mai). – P. 104-109, 2018)
  В данной работе рассмотрено влияние валютного курса на экономику страны. Изучены факторы, влияющие на валютный курс, и методы его регулирования. Автор обращает внимание на изменение валютного курса в зависимости от состояния ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 30-34, 2018)
  Стаття присвячена аналізу положень законодавства та правової доктрини України і країн Європейського Союзу щодо розуміння змісту процедури викупу мажоритарним акціонером акцій міноритарних акціонерів відповідно до механізму ...

View more