KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 346 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 346 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Burlaka, O.; Бурлака, О.; ; Zhornokui, V. H.; Жорнокуй, В. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol. 4, No. 2. – Р. 288–300, 2018)
  Метою статті є проведення порівняльно-правового дослідження законодавчих актів, що встановлюють правову основу укладання та виконання угод акціонерів в окремих іноземних державах та Україні разом з презентацією шляхів ...
 • Denysov, A. I.; Денисов, А. І.; (Економічна теорія та право. - 2015. - № 4 (23). - С. 136-146, 2015)
  Розглянуто інноваційну систему як окремий вид систем. Проведено аналіз існуючих доктринальних та законодавчих визначень інноваційної системи та її складових, здійснено узагальнення та надано авторський варіант відповідної ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 30-34, 2018)
  Стаття присвячена аналізу положень законодавства та правової доктрини України і країн Європейського Союзу щодо розуміння змісту процедури викупу мажоритарним акціонером акцій міноритарних акціонерів відповідно до механізму ...
 • Гришина, І. І.; Hrishina, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Право та інновації. – 2015. – № 4 (12). – С.37-43, 2015)
  У поданій до обговорення науковій статті автором розглянуто особливості застосування відповідальності до акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 60-64, 2019)
  У статті розглянуто проблемні питання застосування відповідальності до акціонерів у рамках корпоративних відносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, що наявність в акціонерів водночас і майнових, й ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 381–383, 2013)
  Виконано аналіз договірних відносин на промисловому підприємстві. Розглянуто основну форму реалізації господарських зобов’язань – господарський договір. Досліджено поняття, принципи укладання та види господарських договорів ...
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 166-171, 2020)
  Стаття присвячена розгляду питання визначення предмету акціонерного договору. Обрана тема є актуальною, оскільки без відповіді на це питання не можна мати чіткої уяви про те, що входить у його зміст, які способи захисту ...
 • Кулаков, В. В.; Kulakov, V. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 172-176, 2019)
  таття присвячена визначенню поняття і правової природи ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю. Здійснено системний аналіз правових норм, які регулюють ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю. Висвітлено ...
 • Васильєв, В. М.; Vasyliev, V. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 87-93, 2012)
  Розкрито особливості юридичної відповідальності державних підприємств. Розглянуто чотири її основні види: дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та запропоновано додатково виділити ще фінансово-правову ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 3. – С. 394–401., 2018)
  Проаналізовані окремі економічні характеристики юридичної особи. Досліджено питання власності як передумови виникнення та функціонування юридичної особи, відділення майна через конструкцію юридичної особи як економічний ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Форум права. – 2013. – № 2. – С. 140–146, 2013)
  Розглядаються проблемні питання законодавчого регулювання електронної торгівлі в Україні. На підставі аналізу торгового законодавства окремих зарубіжних країн та власного досвіду діяльності в сфері застосування норм ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано зміст права участі в управлінні господарським товариством шляхом встановлення системи правомочностей, що його складають. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що досліджуване право складають ...
 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 3. – С. 47-50, 2014)
  У статті досліджено значення господарських судів у судовій та правоохоронній системах України. Розглядаються правоохоронні функції господарських судів; визначено значення категорій судова та правоохоронна системи; охара ...
 • Карчевський, К. А.; Лантінов, Ю. Ф.; Karchevsky, K. A. (Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2011. - № 3 (28). - С. 40-49., 2011)
  З’ясовано поняття та ознаки взаємопов’язаності декількох правочинів як одну з ознак значного правочину господарського товариства.
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Кисильова, К. В.; Kysylova, K. V.; Кисилева, К. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 5/2 (Mai). – P. 104-109, 2018)
  В данной работе рассмотрено влияние валютного курса на экономику страны. Изучены факторы, влияющие на валютный курс, и методы его регулирования. Автор обращает внимание на изменение валютного курса в зависимости от состояния ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 1. - С. 13-17, 2018)
  Стаття присвячена порівняльному аналізу положень законодавства України, Німеччини, Франції та Англії щодо розуміння категорії «корпорація» та можливості її імплементації в національне законодавство нашої держави. Істотні ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2011. - № 1 (26). - С. 18-26., 2011)
  В статті наведена юридична характеристика «крупного акціонера», який, виступаючи стороною правочину, може мати заінтересованість у його вчиненні.
 • Оріщенко, М. М.; Orishchenko, M. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 100-104, 2014)
  В статті проаналізовано наукові підходити щодо визначення мети, завдань та принципів аудиторської діяльності, що дало змогу з’ясувати зміст аудиторської діяльності, її функції, перспективи розвитку та використання в системі ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 195–204, 2016)
  Окреслено авторське бачення окремих проблемних питань, що мають місце у контексті укладення договорів під час реорганізації юридичної особи. Зауважено, що цивільне законодавство не лише не дає відповіді на проблемні питання ...
 • Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4607-7284 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 136-143, 2016)
  На основі аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти досліджено форми захисту прав учасників господарських товариств. Зосереджено увагу на судовому захисті як на одній з юрисдикційних форм ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account