KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 34

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 34

 

Recent Submissions

  • Бахаєв, І. М.; Bakhaiev, I. M.; Боровик, А. В.; Borovyk, A. V.; Волинець, В. В.; Volynets, V. V.; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; Дрозд, А. В.; Drozd, A. V.; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; Копотун, І. М.; Kopotun, I. M.; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; Кузнєцова, Н. С.; Kuznietsova, N. S.; Кузьменко, В. В.; Кузьменко, В. В.; Лисенко, О. М.; Lysenko, O. M.; Одинцова, І. М.; Odyntsova, I. M.; Пєтков, В. П.; Pietkov, V. P.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Пікуль, В. П.; Pikul, V. P.; Платонова, Г. В.; Platonova, H. V.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; Чижмарь, К. І.; Chyzhmar, K. I.; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; ; Юнін, О. С.; Yunin, O. S. (Київ: Видав. дім «Професіонал», 2020. - 791 с., 2020)
    Надано науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 20 травня 2020 року.
  • Копіна, О. П.; Kopina, O. P.; Мірошник, О. С.; Miroshnyk, O. S.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Харків, 2018. – 124 с., 2018)
    Методичні рекомендації присвячено проблемі використання соціальної технології діалогу у процесі взаємодії поліції та громади з метою впровадження принципів community policing на прикладі проекту «Діалог між поліцією та ...