KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства : наук.-метод. рек.

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
dc.contributor.author Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.contributor.author Савченко, О. О.
dc.contributor.author Savchenko, O. O.
dc.contributor.author Прібиткова, Н. О.
dc.contributor.author Pribytkova, N. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712
dc.contributor.author ResearcherID: I-7026-2016
dc.date.accessioned 2016-10-05T09:09:02Z
dc.date.accessioned 2018-05-11T09:37:47Z
dc.date.available 2016-10-05T09:09:02Z
dc.date.available 2018-05-11T09:37:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1157
dc.description Бугайчук К.Л. Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства : наук.-метод. рек. / К.Л. Бугайчук, О.О. Савченко, Н.О. Прибиткова ; Харківський національний університет внутрішніх справ; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності . – Харків : ХНУВС, 2015. − 99 с. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract У рекомендаціях надана кримінально-правова характеристика та особливості кваліфікації незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проаналізовані слідчі ситуації, версії, планування та алгоритм першочергових дій при розслідуванні незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Розкриті особливості кваліфікації та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі Інтернет. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract Criminal law description and features of qualification of illegal production, making, acquisition, storage, transportation, sending or sale of narcotic facilities, psychotropic substances or their analogues are presented in recommendations. Inquisitional situations, versions, planning and algorithm of primary actions at investigation of illegal production, making, acquisition, storage, transportation, sending or sale of narcotic facilities, psychotropic substances or their analogues, are analyzed. The features of qualification and investigation of the crimes, related to the illegal sale of narcotic facilities, psychotropic substances, their analogues and precursors by means of network the Internet, are exposed. en
dc.description.abstract В рекомендациях представлена уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Проанализированы следственные ситуации, версии, планирование и алгоритм первоочередных действий при расследовании незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Раскрыты особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров с помощью сети Интернет. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2015. - 99 с. uk_UA.UTF8
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA.UTF8
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject науково-методичні рекомендації uk_UA.UTF8
dc.subject operative and search activity uk_UA.UTF8
dc.subject оперативно-розыскная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject розслідування злочинів uk_UA.UTF8
dc.subject наркотические средства uk_UA.UTF8
dc.subject поліція uk_UA.UTF8
dc.subject Інтернет uk_UA.UTF8
dc.subject расследование преступлений uk_UA.UTF8
dc.subject наркотические средства uk_UA.UTF8
dc.subject полиция uk_UA.UTF8
dc.subject Интернет uk_UA.UTF8
dc.subject investigation uk_UA.UTF8
dc.subject drugs uk_UA.UTF8
dc.subject police uk_UA.UTF8
dc.subject Internet uk_UA.UTF8
dc.subject Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания
dc.title Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства : наук.-метод. рек. uk_UA.UTF8
dc.title.alternative науково-методичні рекомендації uk_UA.UTF8
dc.type Book uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account