KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kupriianova, L. S.; Купріянова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0222-9621; Kupriianova, D. S.; Купріянова, Д. С. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 3. - С. 14-16, 2017)
  У даній статті було представлено ґенезу поняття «демократія», а також зв’язок даного політичного устрою із появою та розвитком доктрини тоталітаризму. Проведено дослідження головних постулатів вчення, з метою побудови ...
 • Fedotov, A.; Федотов, А.; Voloshyna, M. O.; Волошина, М. О. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, №. 1. - P. 224-232, 2019)
  Україна належить до групи країн, в яких політична, велика і дрібна корупція глибоко вкорінені в різних сферах життя і стали органічним елементом суспільних відносин. Протягом 2014-2018 рр. боротьба з корупцією в Україні ...
 • Shkilev, R. E.; Шкилев, Р. Е.; Samsonova, E. V.; Самсонова, Е. В.; Kazanchuk, I. D.; Казанчук, И. Д.; Казанчук, І. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Isupova, M. M.; Исупова, М. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2772-0986 (Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. - 2018. - Vol. 10, No. 1. - P. 128-133, 2018)
  У статті розглянуто особливості передачі змісту складних термінів у процесі перекладу за допомогою комбінацій слів без зміщення сенсу в смисловій структурі. Дослідження базується на прикладах англійської та російської ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13-14 черв. 2014 р). – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 10-11, 2014)
 • Рудой, К. М.; Rudoi, K. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 247-252, 2004)
  Розглянута адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері правоохоронної діяльності. Рассмотрена адаптация национального законодательства Украины к законодательству Европейского ...
 • Бурдин, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Бурдін, М. Ю. (Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 6/2. – P. 23-29, 2016)
  В статье представлен критический анализ проведенных на Юге Украины административно-правовых реформ земельных отношений, запланированных Екатериной II и осуществленных Г. Потемкиным. Дается положительная оценка реформаторской ...
 • Бурдин, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; Бурдін, М. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Visegrad journal on human rights. – 2015. - № 6/1. – P. 22-29, 2015)
  В статье проведен анализ государственно-правовой деятельности Петра І, следствием которой стали существенные ограничения прав и свобод украинского села в землевладении и землепользовании; был введен институт крепостничества ...
 • Дедурин, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Дедурін, Г. Г. (Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы : материалы Республ. науч. конф. (Респ. Беларусь, г. Барановичи, 21 апр. 2016 г.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2016. – С. 19-23, 2016)
  В условиях национальной незрелости белорусского, преимущественно крестьянского по своему социальному характеру, общества, первостепенное значение в деле сохранения национального лица белорусов, имела деятельность национальных ...
 • Дмитрієнко, І. В.; Dmytriienko, I. V.; Дмитрієнко, Ю. М.; Dmytriienko, Yu. M. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 192–200, 2011)
  Досліджені підходи щодо становлення бодинаміки української правової свідомості як специфічної соціально-правової реальності та методу дослідження останньої. Визначені типові форми (типи) української правової свідомості ...
 • Велика, Є. С.; Velyka, Ye. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і Безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 57-61., 2010)
  На основі аналізу джерел та пам’яток права, а також широкого кола наукової літератури визначено та класифіковано види покарань у праві держав Стародавнього Сходу. Розглянуто специфічні та загальні риси покарань стародавніх держав.
 • Волкова, І.; Volkova, I. (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 1. - С. 114-118, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню класифікації юридичних фактів-станів та їх окремих видів. Здійснено системний аналіз підходів до класифікації юридичних фактів-станів на основі узагальнення теоретичних досліджень та приписів ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Адміністративне право і процес. – 2016. ‒ № 1 (15). - С. 157‒164, 2016)
  У статті автор сформував вимоги до професійного судді в Україні, основу яких становлять знання, навички та вміння особистості, що займає посаду судді в Україні. Визначено сфери діяльності судді та перераховано конкретні ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2018. – Вип. 49. Т.1. – С. 50–53, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню виникнення і розвитку процесуальних норм на території України в античну епоху. Проаналізована діяльність з розгляду правових спорів в античних полісах, які існували на території України. Автором ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2018. - Вип. 26. - С. 20-22, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню виникнення і розвитку юридичних процедур в країнах Стародавнього Сходу. Проаналізовано діяльність органів управління в Стародавньому Єгипті, що здійснювали судові функції, розглянуто чітко ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 157–163, 2017)
  Охарактеризовано правове регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі. Доведено існування самостійних житлових правовідносин, які мали змішаний приватно-публічний характер. Правова природа проживання в житлі залежала ...
 • Фуфалько, Т.; Fufalko, T. M. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 8/3 . – P. 268-272, 2013)
  В статье проанализировано состояние нормативного закрепления принципа пропорциональности в Украине. Установлено, что требования рассматриваемого принципа достаточно широко учитываются на всех уровнях вертикальной структуры ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Митна справа. - 2011. - № 4 (76). Ч. 2. - С. 357-360, 2011)
  Статтю присвячено вивченню понять ефективності права та ефективності законодавства, проведено їх розмежування і визначено відміні й спільні риси між ними.
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 430–433, 2009)
  На основі аналізу законодавства України обґрунтовується функція сучасної демократичної правової держави – відновлення населення, як одного з провідного напрямків діяльності суб’єктів владних повноважень у внутрішній сфері ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 1, т. 1. - С. 8-13, 2018)
  У статті розкриваються правові засади польського військового осадництва у західноукраїнських землях та аналізується вплив, який це явище мало на характер аграрних відносин у регіоні. Підкреслюється, що військове осадництво, ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 21-25, 2011)
  Висвітлено значення нерелігійної віри як регулятивного елемента правосвідомості людини, репрезентовано її роль та місце в контексті психологічного механізму дії права.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account