KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України : метод. рек.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Сокуренко, В. В.
dc.contributor.advisor Sokurenko, V. V.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
dc.contributor.advisor ResearcherID: B-9017-2018
dc.contributor.author Моргунов, О. А.
dc.contributor.author Morgunov, O. A.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
dc.contributor.author Соколов, О. А.
dc.contributor.author Sokolov, O. A.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378
dc.contributor.author Калюжний, М. Г.
dc.contributor.author Kaliuzhnyi, M. G.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2030-3597
dc.contributor.author Лозовий, Є. А.
dc.contributor.author Lozovyi, Ye. A.
dc.contributor.author Факультет № 2
dc.contributor.author Кафедра спеціальної фізичної підготовки
dc.date.accessioned 2018-07-10T10:36:45Z
dc.date.available 2018-07-10T10:36:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1189
dc.description Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України : метод. рек. / [уклад.: Моргунов О. А., Соколов О. А., Калюжний М. Г., Лозовий Є. А.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 2, Каф. спец. фіз. підготовки ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. - Харків : ХНУВС, 2017. - 124 с. : іл. uk_UA
dc.description.abstract Рекомендації містять перелік умов і порядок виконання вправ із загальної фізичної підготовки, детальний опис тренування техніки бігу на різні дистанції та перелік найбільш затребуваних вправ, за допомогою яких працівники поліції можуть самостійно покращити результати з човникового бігу, бігу на дистанції 100, 1000 та 3000 метрів, комплексної силової вправи, згинання та розгинання рук в упорі лежачи та підтягування на високій перекладині. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract Рекомендации содержат перечень условий и порядок выполнения упражнений по общей физической подготовке, детальное описание тренировки техники бега на различные дистанции и перечень наиболее востребованных упражнений, с помощью которых работники полиции могут самостоятельно улучшить результаты по челночному бегу, бегу на дистанции 100, 1000 и 3000 метров, комплексному силовому упражнению, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа и подтягиванию на высокой перекладине. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – 124 с. uk_UA
dc.subject Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт uk_UA
dc.subject Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания uk_UA
dc.subject загальна фізична підготовка uk_UA
dc.subject методичні рекомендації uk_UA
dc.subject підготовка до тренування uk_UA
dc.subject комплексна силова вправа uk_UA
dc.subject легка атлетика uk_UA
dc.subject біг uk_UA
dc.subject общая физическая подготовка uk_UA
dc.subject методические рекомендации uk_UA
dc.subject подготовка к тренировке uk_UA
dc.subject комплексное силовое упражнение uk_UA
dc.subject легкая атлетика uk_UA
dc.subject бег uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject physical training uk_UA
dc.subject preparation for training uk_UA
dc.subject athletics uk_UA
dc.subject run uk_UA
dc.title Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України : метод. рек. uk_UA
dc.title.alternative Методичні рекомендації uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account