Право і безпека, 2022, № 1 (84)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2022. – № 1 (84). – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.1

Recent Submissions