KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Шевченко, А. Е.; Shevchenko, A.; Кудин, С. В.; Kydin, S.; Светличний, А. П.; Svitlychnyy, O.; Коротун, Е. Н.; Korotun, O.; Загуменная, Ю. А.; Zagumenna, Yu.O.; Загуменна, Ю. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Georgian medical news = Медицинские новости Грузии. - Тбилиси - New York, 2020. - № 3 (300). - С. 140-146, 2020)
  Целью статьи является на основе компаративно-правового исследования общих и отличительных черт конституционного обеспечения определить права человека на здоровье в Украине, Чешской и Польской Республиках. Задача – ...
 • Козир, О. В.; Kozyr, O. V. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.29 - 32., 2009)
  Досліджено міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла. Встановлено, що міжнародно-правовими стандартами цього права є: 1) визнання права особи на недоторканність житла за кожним ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2019. – № 5 (58). – С. 19-37, 2019)
  Метою роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристика з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 293-300, 2012)
  Проаналізовано взаємодію прокуратури України із Верховною Радою України. Визначено конкретні суб’єкти та форми взаємодії, а також запропоновано шляхи оптимізації законопроектної роботи прокуратури України.
 • Пілюк, С. В.; Piliuk, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 232-240, 2012)
  Статтю присвячено встановленню особливостей юридичного статусу органів конституційної юстиції та визначенню його елементів. Досліджено конституційно-правовий статус як юридичну категорію. Визначено складові юридичного ...
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 22-35, 2012)
  Проаналізовано становлення та розвиток інституту прокуратури у вітчизняній практиці державотворення. Визначено чотири етапи в історії становлення прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина. ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 58-67, 2012)
  Проаналізованщ конституційні обов’язки іноземців в Україні та їх особливості порівняно з конституційними обов’язками громадян України. На підставі проведеного дослідження визначено обсяг конституційних обов’язків іноземців ...
 • Пономаренко, М. В.; Ponomarenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 140-145, 2012)
  Досліджено правову природу Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проведено узагальнений аналіз проблеми реалізації даного документа в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Надано ряд пропозицій до чинного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2019. - № 3, ч. 1 (Mai). - С. 42-45, 2019)
  Стаття присвячена встановленню форми Польської держави за чинною Конституцією 1997 року. Аналізується три складові елементи польської держави: форму правління, форму територіального устрою та політичний режим. Вказано, що ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 57, т. 1. – С. 40-43, 2019)
  Проаналізовано конституційно-правове регулювання гарантій діяльності комітетів Верховної Ради України. Визначено, що чинне законодавство здебільшого лише побічно та фрагментарно закріплює окремі правові гарантії діяльності ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 56, т. 1. – С. 41-44, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання статусу підкомітетів комітетів Верховної Ради України. Визначено, що підкомітети як внутрішні робочі органи комітетів Верховної Ради України зазвичай ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С.30-38, 2019)
  Розкрито особливості становлення та розвитку захисту прав жінок на статеву недоторканність і статеву свободу в різні історичні епохи, від стародавніх часів до сьогодення. Визначено вплив міжнародно-правових актів ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 1, т. 1. – С. 67-73, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій конституційно-правового розвитку України. Вони аналізуються крізь призму модернізації юридичної відповідальності держави. Підкреслюється, що ефективність реалізації ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2019. – Вип. 2, т. 1. – С. 3-11, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей інституту юридичної відповідальності держави в контексті юридичних позицій Конституційного Суду України. Визначена ключова роль КСУ в інституційному механізмі, що забезпечує ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. – 2019. – № 3. – С. 39-47, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційноправової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів як невід’ємної складової ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 21-30, 2019)
  Визначено деякі особливості конституційної інституціалізації юридичної відповідальності держави в умовах докорінних правових змін, що відбуваються в Україні. Констатовано, що феномен юридичної відповідальності держави – ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Лимар, А. М.; Lymar, A. M. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 23-26, 2012)
  Висвітлено проблеми законодавчого забезпечення та реалізації права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні. Досліджено історію його становлення та закріплення у законодавстві України. На підставі визначених ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Гордієнко, Є. Г.; Hordiienko, Ye. H. (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 110-114, 2014)
  Проаналізовано інформаційний суверенітет як складову частину суверенітету держави. Визначено, що в умовах збройних протистоянь забезпечення національної інформаційної безпеки, безперечно, стає одним із найважливіших напрямів ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 13-18, 2014)
  Досліджено процедури прийняття та затвердження Державного бюджету України. Зокрема, визначено стадії процедури та розглянуто їх особливості. Встановлено, що процедура розгляду бюджету у парламенті відрізняється від звичайної ...

View more