KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 2/1. – P. 102-106, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних проблем та викликів при здійсненні політичного режиму в Республіці Польща. Зазначається, що зростання іміджу та впливу Польщі на зовнішній арені, супроводжувалося й певними негативними ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Порівняльно-аналітичне право – 2016. – № 4. – С. 56-58, 2016)
  У статті висвітлюються механізми припинення громадянства України. Дана загальна характеристика анулювання громадянства, вказано на особливості застосування такого механізму, розкрито його зміст, здійснено порівняльний ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 105–110, 2010)
  Щодо практики польського парламентаризму встановлено значний рівень демократичності в умовах діяльності двопалатного парламенту у зв’язку із більш тривалими та поміркованими процедурами прийняття рішень та більш адекватного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 132-137, 2018)
  Розглянуто проблему визначення конституційно-правового статусу Верховного Суду як вищої судової інституції у Республіці Польща. З'ясовано місце та роль Верховного Суду в механізмі захисту прав і свобод та встановлено ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 15, т. 1. - С. 48-50, 2015)
  У статті розглянуто основні положення здійснення виборів до місцевих органів влади у Швеції, проаналізовано ці положення в порівнянні із законодав - ством України, надано рекомендації щодо вдосконалення чинного ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 2. – С. 9-15, 2018)
  У статті на основі аналізу аргументовано, що використання інформаційних технологій на прикладі таких виборчих процедур як голосування та підрахунок, і встановлення результатів виборів вказує на ряд позитивних рис для ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 173-175, 2016-11-25)
  Розглянуто особливості процедур щодо вирішення питань громадянства України. Здійснено видову класифікацію процедур щодо вирішення питань громадянства України.
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 50-54, 2018)
  Розглянуто визначення поняття «права людини». Зазначається, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту прав ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Актуальні проблеми держави і права. - 2018. - Вип. 81. - С. 72–77, 2018)
  Проаналізовано працю окремих громадських діячів у сфері захисту прав дитини. Вивчено досвід роботи А. Левінстіма, К. Вентцеля та В. Куфаєва. Акцентується увага на тому, як зазначені громадські діячі вплинули на подальше ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 295-299, 2001)
  У статті розглядаються загальні аспекти становлення Німеччини як федеративної держави. Констатується, що основним суб’єктом федерації є землі, які наділяються досить широкою компетенцією. Відзначається, що представництво ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 4. – С. 53-61, 2008)
  З'ясовуються основні загрози прайвесі, породжені новітніми здобутками в галузі генетики, та формулюються засади правового регулювання в цій сфері, спрямовані на захист персональної генетичної інформації від протиправного ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 69-72, 2017)
  Розглядається еволюція становлення громадянства Української Народної Республіки.
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2020. – № 2 (61). – С. 6-22, 2020)
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Задерій, І. А.; Zaderii, I. A. (Право і Безпека. – 2011. – № 2(39). – С. 15-19., 2011)
  Розглянуто проблему визначення гідності як юридичної категорії. Досліджено різні підходи вчених до визначення сутнісних характеристик даного соціального та правового феномену. Виокремлено характерні ознаки, котрі дозволяють ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 2, Т. 2 (Aprilie). - С. 38-41, 2018)
  Серед передбачених Конституцією органів польської влади окреме місце посідає Державний трибунал, який разом із Конституційним трибуналом утворює окремий сегмент судової влади. Визначено юрисдикцію та функції даного органу. ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 293-300, 2012)
  Проаналізовано взаємодію прокуратури України із Верховною Радою України. Визначено конкретні суб’єкти та форми взаємодії, а також запропоновано шляхи оптимізації законопроектної роботи прокуратури України.
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. Т. 2. – С. 167-171, 2014)
  У статті проаналізовано положення чинних нормативно-правових актів, що регламентують питання реєстрації громадян України та вимушених мігрантів в Україні. Автор визначає конкретні прогалини нормативно-правового регулювання ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 18-19, 2019)
  Розглянуті питання надання юрисдикційних повноважень Конституційному Суду України з точки зору проблеми юридичної відповідальності держави перед людиною.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account