KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 4. - С. 88-97, 2010)
  Зроблено системний аналіз аспектів змісту і обсягу права на недоторканність приватного життя (прайвесі).
 • Назаренко, Я. М.; Nazarenko, Ya. M. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 654–659, 2010)
  У зв’язку з певною правовою недосконалістю регламентації функцій єдиного органу законодавчої влади в Україні та подальшим його реформуванням, розглянуті питання видозміни функцій Верховної Ради України, форм і способів ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : № 945. Серія : Право. - 2010. - Вип. 8. - С. 247-249., 2010)
  У статті досліджено питання щодо перевірки рівня знань мови як однієї з вимог до набуття громадянства. Звернено увагу на зарубіжний досвід розв’язання цього питання. Запропоновано запозичення певних елементів досвіду ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 822–827, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики потенційних загроз прайвесі, що містять у собі соціальні мережі. Узагальнено зарубіжний досвід у даній сфері. Зроблено висновок, що у спеціальному законодавстві ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Задерій, І. А.; Zaderii, I. A. (Право і Безпека. – 2011. – № 2(39). – С. 15-19., 2011)
  Розглянуто проблему визначення гідності як юридичної категорії. Досліджено різні підходи вчених до визначення сутнісних характеристик даного соціального та правового феномену. Виокремлено характерні ознаки, котрі дозволяють ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Право і безпека. - 2011. - № 1. - С. 8-13, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики законодавчого забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні. Зроблено висновок, що українському законодавству бракує системності та єдності підходів до регулювання ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 186–189, 2011)
  Визначено правову природу суб’єктів системи місцевого самоврядування. В процесі дослідження сформульовано визначення суб’єктів місцевого самоврядування, встановлено характерні ознаки системи місцевого самоврядування.
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 361–366, 2011)
  Досліджено період XIV–XVIII ст. в історії становлення місцевого самоврядування України, сутність Магдебурзького права, його виникнення, поширення та особливості в містах України, а також визначено значення Магдебурзького ...
 • Скупінський, О. В.; Skupinskyi, O. V. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914, 2011)
  Обґрунтовується необхідність запровадження концепції конституційної економіки у політико-правову практику України. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування конституційної економіки. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Форум права. - 2011. - №4. - 443-446., 2011)
  Розглянуто питання щодо перевірки законних джерел існування, як однієї з вимог до набуття громадянства у порядку натуралізації. Звернуто увагу на законодавче визначення переліку законних джерел існування. Розглянуто ...
 • Швець, Ю. В.; Shvets, Yu. V. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 818–828, 2011)
  Розглянуто концептуальні засади, теорії походження, сутність і правова природа виборчих комісій та особливості Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади.
 • Семіног, О. О.; Seminoh, O. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 816–821, 2011)
  З’ясовано сутність забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно- візовій системі України. Проведено детальний аналіз прав і свобод у визначеній сфері. Проаналізовано та запропоновано класифікацію гарантій ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 891–897, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики змісту й обсягу права на недоторканність приватного життя (прайвесі) як одного з основних прав людини і громадянина у США. Зроблено висновок, що формування даного права ...
 • Миколенко, В. А.; Mykolenko, V. A. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 613–617, 2011)
  Розглянуто сучасні підходи до класичної теорії поділу влади. Визначене місце прокуратури у системі гілок влади в Україні. Modern approaches to the classical theory of division of the authorities are considered.
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 624–628, 2011)
  Досліджено основні напрямки демократизації локальних самоврядних інституцій Польської Республіки та новітні досягнення європейської регіональної стратегії. Виокремлено основні негативні фактори, що мають суттєвий вплив ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2011. - Вип. 17. - С. 73-78, 2011)
  У статті проаналізовані права іноземців в України в політичній сфері та їх особливості порівняно з політичними правами громадян України. На підставі проведеного дослідження автором визначений обсяг політичних прав іноземців ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2011. - Вип.17. - С. 64-68, 2011)
  У статті проаналізовані особливості конституційного статусу прокуратури України її місце у системі державних органів. На підставі проведеного дослідження автором запропоновані зміни до чинного законодавства України з ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2011. - Вип. 17. - С. 42-46, 2011)
  У статті проаналізовані особливості правового статусу регіональних та місцевих омбудсманів Російської Федерації, через розкриття мети їх діяльності, завдань та повноважень. На підставі проведеного дослідження автором ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Форум права. - 2012. - № 1. - С. 182-198, 2012)
  Проаналізовані правова природа та риси регіональних омбудсманів на прикладі Уповноважених з прав людини Російської Федерації, США, Великої Британії та інших країн. На підставі проведеного дослідження запропоновано визначення ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account