KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sadykova, Y. M.; Садикова, Я. М.; Садыкова, Я. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Starynskyi, M. V.; Horobets, N. O.; Горобець, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences. – 2018. – Vol. 22(72/67), Issue 3. – Р. 257–271, 2018)
  Питання впровадження інформаційних технологій у виборчий процес залишається предметом обговорення і в Україні. Немає чіткої позиції щодо запровадження електронного голосування як елемента електронної демократії. Аналіз ...
 • Nikitchenko, N. V.; Никитченко, Н. В.; ; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Wiadomości Lekarskie. - Warsaw, 2019. - Т. LXXII, nr 4. - P. 697-701, 2019)
  Системи охорони здоров'я та політика охорони здоров'я в Європейському союзі стають все більш взаємопов'язаними, а також більш складними. Цей взаємозв'язок піднімає багато питань політики охорони здоров'я, включаючи якість ...
 • Pevko, S. H.; Певко, С. Г.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Perekopskyi, S. Yu.; Перекопський, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6304-7795; Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Shaituro, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0614-0595 (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 53 (May). – P. 122-131, 2022)
  Мета дослідження – дослідити зміст права на здоров’я під час пандемії COVID-19. Дослідження зосереджувалося на правомірності обмежень конституційних прав і свобод через обов’язкову вакцинацію та інші заходи обмеження в ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (JANUS.NET: e-journal of International Relations. - 2019. - Vol. 10, N.º 2. - P. 152-165, 2019)
  У статті розглядається питання дотримання органами Національної поліції України права людини на свободу від катувань чи нелюдського поводження або покарання. Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що ...
 • Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 2/1. – P. 102-106, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних проблем та викликів при здійсненні політичного режиму в Республіці Польща. Зазначається, що зростання іміджу та впливу Польщі на зовнішній арені, супроводжувалося й певними негативними ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120, 2015)
  В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 1. - С. 141-144, 2013)
  Виконано аналіз конституційно-правового регулювання організації та функціонування системи допоміжних органів глави держави в Україні, визначено статус й місце в ній Адміністрації Президента України, а також встановлено ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 48-50., 2016)
  Досліджується поведінка виборців під час виборчої кампанії. Відзначається, що участь у виборах є чи не єдиною, доступною формою участі в політичному процесі.
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Порівняльно-аналітичне право – 2016. – № 4. – С. 56-58, 2016)
  У статті висвітлюються механізми припинення громадянства України. Дана загальна характеристика анулювання громадянства, вказано на особливості застосування такого механізму, розкрито його зміст, здійснено порівняльний ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 105–110, 2010)
  Щодо практики польського парламентаризму встановлено значний рівень демократичності в умовах діяльності двопалатного парламенту у зв’язку із більш тривалими та поміркованими процедурами прийняття рішень та більш адекватного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - Спец. вип. № 3 (94). "Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти". - С. 132-137, 2018)
  Розглянуто проблему визначення конституційно-правового статусу Верховного Суду як вищої судової інституції у Республіці Польща. З'ясовано місце та роль Верховного Суду в механізмі захисту прав і свобод та встановлено ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 15, т. 1. - С. 48-50, 2015)
  У статті розглянуто основні положення здійснення виборів до місцевих органів влади у Швеції, проаналізовано ці положення в порівнянні із законодав - ством України, надано рекомендації щодо вдосконалення чинного ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 26 - 28., 2017)
  Зроблено висновок, що суб’єктивні виборчі права громадянина пов’язані із мірою можливої поведінки особи щодо права обирати (брати участь у виборах шляхом голосування), права бути обраним до представницьких органів ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 2. – С. 9-15, 2018)
  У статті на основі аналізу аргументовано, що використання інформаційних технологій на прикладі таких виборчих процедур як голосування та підрахунок, і встановлення результатів виборів вказує на ряд позитивних рис для ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 173-175, 2016)
  Розглянуто особливості процедур щодо вирішення питань громадянства України. Здійснено видову класифікацію процедур щодо вирішення питань громадянства України.
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 50-54, 2018)
  Розглянуто визначення поняття «права людини». Зазначається, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту прав ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Актуальні проблеми держави і права. - 2018. - Вип. 81. - С. 72–77, 2018)
  Проаналізовано працю окремих громадських діячів у сфері захисту прав дитини. Вивчено досвід роботи А. Левінстіма, К. Вентцеля та В. Куфаєва. Акцентується увага на тому, як зазначені громадські діячі вплинули на подальше ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 295-299, 2001)
  У статті розглядаються загальні аспекти становлення Німеччини як федеративної держави. Констатується, що основним суб’єктом федерації є землі, які наділяються досить широкою компетенцією. Відзначається, що представництво ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Право України. - 2019. - № 7. - С. 198-217, 2019)
  Визначено у конституційно-правовому ракурсі особливості відповідальності Парламенту в системі юридичної відповідальності держави. Надано конституційно-правовий аналіз юридичної відповідальності Парламенту України, зокрема: ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account