Кримінальне право (Criminal Law)

Recent Submissions

 • Глушановська, С. В.; Hlushanovska, S. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 47-50, 2019)
  Розглянуто найсерйознішу загрозу для національній безпеці - злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Наголошено, що викладена у КК України норма не відповідає вимогам сьогодення, не в повній мірі ...
 • Бесчастна, В. В.; Beschastna, V. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 10-14, 2019)
  Зазначено, щоб зробити відповідальність за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, ...
 • Гальцова, В. В.; Haltsova, V. V.; Харитонов, С. О.; Kharytonov, S. O.; Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814 (Вісник Національної академії правових наук України. - 2021. - Т. 28, № 3. - С. 248-256, 2021)
  Надано аналіз теоретичних та прикладних питань, що стосуються засобів захисту прав людини та законних інтересів проти суспільно небезпечних посягань, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення ...
 • Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-2682 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 149-151, 2022)
  Проведено дослідження кримінально-правових ознак кримінального правопорушення незаконного полювання. Зроблено висновки, що завдяки факультативним ознакам можна правильно розмежувати склади злочинів та відмежувати їх від ...
 • Алєксєєва-Даниленко, Ю. В.; Alieksieieva-Danylenko, Yu. V. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 35-38, 2022)
  Визначено, що характерними особливостями корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією є те, що вони вчиняються службовими та посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ...
 • Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Європейські перспективи. - 2021. - № 4. – С. 90-95, 2021)
  Розглянуто питання конструювання диспозицій норм про кримінальні правопорушення у сфері свободи слова та журналістської діяльності. Досліджено особливості застосування казуїстичного прийому законодавчої техніки, розглядаються ...
 • Іващенко, О.; Ivashchenko, O. (Knowledge, Education, Law, Management. – 2022. – № 4 (48). – P. 338-342, 2022)
  Розглянуто актуальне питання визначення соціальної обумовленості встановлення санкцій за кримінальні правопорушення у сфері земельних відносин. Незаконне заволодіння та використання земельних ресурсів, у тому числі ...
 • Митрофанова, Ю. С.; Mytrofanova, Yu. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 184-189, 2020)
  Зазначено, що міжнародна спільнота приділяє значну увагу проблемі домашнього насильства та питанням запобігання вчиненню насильницьких дій у будь-якій формі по відношенню до жінок. Здійснено кілька значних кроків, серед ...
 • Туренко, Д. В.; Turenko, D. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 278-284, 2020)
  Розглянуто питання правової природи примусових заходів медичного і виховного характера. Воно взаємопов’язано із питанням співвідношення таких заходів із : 1) кримінально-правовими відносинами; 2) кримінальною відповідальністю; ...
 • Хлопов, А. О.; Khlopov, A. O. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 285-288, 2020)
  Запропоновано або виключити внесені до ст. 182 КК України зміни або модернізувати їх передбачивши, що особа не підлягає кримінальній відповідальності за умови передачі слідчим органам добутої чи перебуваючої на зберіганні ...
 • Мухамеджанова, А. Р.; Mukhamedzhanova, A. R. (Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2016. - № 3(57). - С. 85-94, 2016)
  Проаналізовано доктринальні підходи щодо визначення та змісту родового об’єкта злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Визначено основний безпосередній об’єкт насильства над ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814 (Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.- 2016. - № 3(57). - С. 62-69, 2016)
  Визначено специфічні ознаки суб’єкта примушування до вступу в статевий зв’язок. Вказано на необхідність розширення положень, які стосуються законодавчо визначених видів залежності, за наявності яких особа потерпілого ...
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Заїка, Д. Є.; Zaika, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1300-3492 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2022. – № 3 (99). – С. 75-86, 2022)
  Оскільки Збройні сили України та інші воєнізовані формування держави що­денно ведуть активні бойові дії, вони потребують постійного поповнення особового складу. Одним із потенційних механізмів такого поповнення є звільнення ...
 • Салаєва, К. А.; Salaieva, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2991-946X (Вісник Асоціації кримінального права України. - 2021. - № 1(15). - С. 38-50, 2021)
  Визначено поняття та підстави криміналізації на прикладі вандалізму як негативного соціального явища. Доведено, що масштаби вандалізму та наслідки його вчинення збільшуються через ігнорування цієї проблеми законодавцем. ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Проєкт нового Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права : матеріали сателіт. заходу V Харк. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 21 верес. 2021 р.). – Харків: Право, 2022. – С. 164-166, 2021)
  Проведено аналіз проблемних питань регулювання відповідальності за злочини та проступки проти інформаційної безпеки. Доведено необхідність подальшого наукового вивчення складності та багатомірності сучасних інформаційних ...
 • Слинько, С. В.; Slynko, S. V.; Слинько, Д. С.; Slynko, D. S.; Филин, Д. В.; Fylyn, D. V.; Стратонов, В. М.; Stratonov, V. M. (Наше право. - 2020. - № 4. - С. 47-54, 2020)
  Обґрунтовано існування нової теоретичної конструкції – кримінальної делінквентністі, яка об’єднує юридичні феномени злочину, кримінального правопорушення та кримінального проступку. Розкрито теоретичні підходи дослідження ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Наше право. - 2020. - № 2. - С. 45-50, 2020)
  Розглянуто поняття та зміст причинно-наслідкового зв’язку у злочинах проти дітей. Показано, що причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони у злочинах проти ...
 • Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1858-6842 (Форум Права. – 2022. – № 2 (73). – С. 22-28, 2022)
  Постановка проблеми. Вироблені вітчизняними науковцями поняття "уголовна політика", "кримінальна політика", "антикримінальна політика", "кримінально-правова політика", "політика боротьби зі злочинністю", "політика ...
 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 87-88, 2017)
  Розглянуто необхідність дослідження прав власності на майно, що створюється (придбається) і зберігається користувачами у віртуальному просторі, як об'єкт посягання при вчиненні шахрайства. Зазначено, що об’єкти віртуального ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 84-85, 2017)
  З'ясовано, що з метою покращення ефективності протидії корупції, був прийнятий Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», яким внесені зміни до Кримінального кодексу України, що обмежують застосування ...

View more