Монографії (Monographs). УДК 343.2/.7

 

Recent Submissions

  • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків: НікаНова, 2013. - 256 с., 2013)
    Монографія присвячена комплексному дослідженню правових проблем охорони земель від забруднення або псування засобами кримінально-правового впливу. У роботі розглянуто існуючі засоби кримінально-правової охорони земель від ...
  • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с., 2019)
    Монографія присвячена комплексному історико-правовому дослідженню становлення та розвитку інституту покарання в праві країн Стародавнього світу, виявленню закономірностей та особливостей цього процесу. Автори показали ...
  • Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Харків: Право, 2016. – 88 с., 2016)
    Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародноправових ...