KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law)

Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків : ХНУВС, 2021. – 300 с., 2021)
  У навчальному посібнику висвітлено основні питання щодо здійснення кримінального провадження, що розкрито з урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства станом на 1 жовтня 2021 року. Видання відповідає ...
 • Galagan, V. I.; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Udovenko, Zh. V.; Удовенко, Ж. В.; Ablamska, V. V.; Абламська, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2. – P. 1-18, 2021)
  Стаття присвячена актуальному питанню судового контролю за невтручанням у приватне (особисте та сімейне) життя учасників кримінального провадження. Дослідження проводилося в контексті аналізу практики Європейського Суду з ...
 • Гнатенко, В. С.; Hnatenko, V. S. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 95-99, 2021)
  Наголошено про необхідність забезпечення належного законодавчого врегулювання правового статусу викривача, яке має охоплювати права, обов’язки, гарантії діяльності та відповідальність викривачів.
 • Manzhai, O. V.; Манжай, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Potylchak, A. O.; Потильчак, А. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0973-1120; Manzhai, I. A.; Манжай, І. А. (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 13-18, 2021)
  Проведено аналіз процесуальних аспектів вилучення, фіксації та аналізу електронних слідів учинення злочину. Проаналізовано окремі статистичні дані стосовно осіб, засуджених за статтями 361–363-1 Кримінального кодексу ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 286-288, 2021)
  Залучення захисника здійснюється відповідно до норм міжнародного законодавства, що є частиною національного законодавства України. З метою реалізації забезпечення права на захист та доступу до правосуддя, описано випадки, ...
 • Говорун, Є. О.; Hovorun, Ye. O. (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2021. - Т. 32 (71), № 1. - С. 100-105, 2021)
  Досліджено питання зупинення перебігу строків досудового розслідування. Зазначено, що з часу винесення постанови про зупинення до винесення постанови про його відновлення, строк досудового розслідування зупиняє свій перебіг ...
 • Сезонов, В. С.; Sezonov, V. S.; Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2021. - Т. 32 (71), № 1. - С. 111-119, 2021)
  Досліджено окремі проблемні питання правового регулювання документів як процесуальних джерел доказів за національним кримінальним процесуальним законодавством, правових і організаційних засад понятійного апарату та ...
 • Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2021. – № 2 (94). - С. 311-324, 2021)
  Досліджено теоретичні і прикладні проблемні питання взаємодії під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації, надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення діяльності органів досудового ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 315-317, 2021)
  Розглянуто досягнення та дисбаланс правової регламентації України і Республіки Узбекистан в галузі кримінального процесуального законодавства, що регулює діяльність інституту понятих. The achievements and imbalance of the ...
 • Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 404-405, 2021)
  Розглянуто питання організації захисту прав і свобод особи під час дізнання та пошук шляхів його вдосконалення.
 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 385-386, 2021)
  Розглянуто проблемні питання тяжкості злочину як умови продовження кримінального провадження в разі закінчення строку досудового розслідування.
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 373-375, 2021)
  Визначено, що медіація не є панацеєю, вона не вирішить усіх проблем сучасної кримінальної юстиції, але її унормування на законодавчому рівні та більш поширене запровадження у практичній діяльності значно сприяло би ...
 • Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 267-270, 2021)
  Приділено увагу типовим помилкам (недолікам), що допускаються під час проведення початкових слідчих дій, і які мінімізують перспективу формування обґрунтованого обвинувачення у кримінальному провадженні надалі. Акцентовано ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 235-237, 2021)
  Зазначено необхідність дослідження наукових і прикладних проблем пошуку й встановлення особи злочинця для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
 • Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 240-243, 2021)
  Приділено увагу регламентації підстав і порядку надання правової допомоги, а також механізму реалізації права на правову допомогу під час затримання особи в кримінальному провадженні.
 • Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5625-2122 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 345-348, 2021)
  Вказано на вдосконалення правового положення неповнолітніх потерпілих, як учасників кримінальних процесуальних відносин, а також покращання системи гарантій їх прав, свобод та інтересів.
 • Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 284-286, 2021)
  Розглянуто істотні проблемні питання в судовій практиці щодо застосування національними судами практики Європейського суду з прав людини.
 • Шендрик, В. В.; Shendryk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Дараган, В. В.; Darahan, V. V. (Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2020. – С. 214-217, 2020)
  Розглянуто досвіт країн світу та України щодо стану корупції у сфері державних (публічних) закупівель у період пандемії COVID-19.
 • Khyzhniak, Ye.; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Nazarenko, I. V.; Назаренко, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3544-9863; Pleskach, O.; Плескач, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5003-0342; Tretiak, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2776-0128 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 40. – P. 37-44, 2021)
  Метою статті є визначення моделі оперативно-розшукового прогнозування умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції. Предмет дослідження: Предметом дослідження є модель оперативно-розшукового прогнозування умисних ...
 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; Заяць, Д. Д.; Zayats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 155-158, 2021)
  Зазначено, що доказування способу вчинення шахрайств залежить від тих прийомів і операцій щодо заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, які використовує правопорушник під час скоєння даного злочину.

View more