KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law)

Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Горбунова, А. Р.; Horbunova, A. R.; Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-2682 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 151-153, 2022)
  Розглянуто проблемні питання обрання запобіжного заходу в режимі відеоконференції під час досудового розслідування в умовах воєнного стану.
 • Гнатенко, В. С.; Hnatenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1714-664 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 140-143, 2022)
  Визначено межі доказування судового розгляду в умовах воєнного стан.
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 112-115, 2022)
  Розкрито проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів оперативно-розшукових заходів у сучасному кримінальному провадженні.
 • Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6635-2381; Kucher, O.; Кучер, О.; Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Timush, I.; Тимуш, І.; Timush, D.; Тимуш, Д. (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 56 (August). – P. 82-90, 2022)
  Визначено правові та організаційні засади ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Досліджено правові й організаційні аспекти пред’явлення для впізнання, ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 24-26, 2020)
  Розглянуто проблемне питання щодо доцільності впровадження в чинне кримінальне процесуальне законодавство України функції слідчого щодо запобігання кримінальним правопорушенням. Адже слідчий є одним з основних суб’єктів ...
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Голембівський, К. В.; Holembivskyi, K. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 85-88, 2022)
  Розкриті проблемні питання виконання завдань кримінального провадженні в умовах воєнного стану.
 • Бойко, Х. О.; Boiko, Kh. O. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 76-79, 2022)
  Зазначено, що освідування під час воєнного стану за своєю суттю є різновидом огляду, об’єктом якого є тіло особи. Така слідча дія, особливо у випадку її примусового проведення, є серйозним втручанням в особисті права особи, ...
 • Бандурка, C. С.; Bandurka, S. S. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 66-70, 2022)
  Зазначено, що у зв’язку із змінами в кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві в умовах воєнного стану адвокату необхідно ретельно їх вивчити. Зауважено, що готуючись до участі в кримінальному процесі, ...
 • Блищик, О. В.; Blyshchyk, O. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 70-73, 2022)
  Зазначено, що приватне (особисте) життя особи є невід’ємним правом кожного й перебуває під особливим правовим захистом. Втручання в приватне спілкування особи шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій вимагає ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 64-66, 2022)
  У тезах доповіді порушені питання необхідності проведення подальших наукових досліджень щодо запобігання кримінальним правопорушенням на етапі досудового розслідування.
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 59-61, 2022)
  Розкриті окремі питання відібрання пояснень як способу збирання доказів під час розслідування кримінальних проступків.
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 44-47, 2022)
  Розкрито особливості затримання особи під час досудового розслідування кримінальних проступків.
 • Татарин, Н. М.; Tataryn, N. M. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 40-44, 2022)
  Зазначено, що організація розслідування воєнних злочинів здійснюється з урахуванням як специфіки механізму їх учинення, так і діяльності з виявлення, документування та досудового розслідування. Доведено, що організація ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 31-33, 2022)
  Надано рекомендації щодо вдосконалення окремих положень досудового розслідування з урахуванням воєнного стану в Україні.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 28-30, 2022)
  У тезах зазначено, що у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні кримінальне процесуальне законодавство України зазнає суттєвих змін. Здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану передбачає суттєве ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 22-25, 2022)
  Зазначено, що використання спеціальних знань у галузі психології під час допиту військовополонених дозволяє забезпечити встановлення психологічного контакту з допитуваним і отримати правдиві свідчення. Відмічено, що важливо ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 20-22, 2022)
  Розглянуто окремі сучасні аспекти процесуального та криміналістичного забезпечення кримінального провадження.
 • Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Європейські перспективи. - 2022. - № 2. – С. 48-55, 2022)
  Розглянуто генезис, законодавче закріплення, основні тенденції наукових досліджень і практику правозастосовної діяльності щодо забезпечення і реалізації професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні. Удосконалено ...
 • Вуйма, А. Г.; Vuima, A. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-5361 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 71-77, 2020)
  Наголошено, що організаційні та правові засади використання спеціальних знань під час розслідування вбивств, визначають засади діяльності спеціалістів під час розслідування вбивств, а їх дотримання є однією з гарантій ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Рогальська, В. В.; Rohalska, V. V. (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 4. - С. 371-376, 2022)
  Проаналізовано особливості затримання особи в умовах воєнного стану, а також сформульовано на їх підставі пропозиції та рекомендації із вдосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування. ...

View more