KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law) by Title

Browsing Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nana, Charles Nguindip; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Commonwealth Law Review Journal. – 2020. – Annual Volume 6. – P. 281-304, 2020)
  Ця стаття прагне підкреслити той факт, що право на свободу та безпеку осіб, сформульованих у відповідних положеннях про права людини та кримінально-правові норми, поклало обов'язки на державу Камерун та Україну щодо ...
 • Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Oderii, O. V.; Одерій, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6999-4387; Svyrydova, L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6667-2852 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 32. - P. 117-124, 2020)
  Борьба с коррупцией в Украине является одной из главных задач правоохранительных органов. Однако процесс доказывания по уголовным делам о коррупционных преступлениях сопровождается проблемами, которые негативно влияют на ...
 • Drozd, V. H.; Дрозд, В. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Luchenko, D.; Луценко, Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8666-2245; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Vatras, V. A.; Ватрас, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6822-7442 (Amazonia Investiga. – 2019. – Vol 8, No 24. – P. 130-137, 2019)
  Проаналізовано особливості застосування спеціальних знань, зокрема, щодо призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів, скоєних проти журналістів. З урахуванням аналізу наукової літератури, а також наявної ...
 • Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 4/2. – P. 202-206, 2016)
  У статті здійснено аналіз правового регулювання кримінального провадження щодо неповнолітніх в Україні. Обґрунтовано необхідність особливого порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх, що обумовлено особливостями ...
 • Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) . - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 124-126, 2020)
  Відзначено, що найнебезпечніші корупційні форми проявляються як елементи кримінально караних діянь та в правових рамках визначаються як злочинні чи називаються корупційними злочинами. Останні тут наведені в цьому Кримінальному ...
 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Panova, I. V.; Панова, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Amazonia Investiga. – 2019. – Vol 8, No 24. – P. 138-144, 2019)
  У статті акцентовано увагу, що під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, особливу увагу слід приділяти призначенню судово-медичних експертиз, зокрема, комплексній психолого-психіатричній ...
 • Bortnik, S. M.; Бортник, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Kobzar, O. F.; Кобзар, О. Ф.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5422-235X; Chumachenko, I. M.; Чумаченко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3403-6103; Melnyk, V.; Мельник, В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2491-757X (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, № 25. - P. 344-349, 2020)
  У статті досліджуються актуальні питання, що стосуються правової регламентації процесуальних витрат у кримінальному процесі України. Акцентовано увагу на тому, що законодавче унормування цього інституту має важливе значення, ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (Bratislava, 27– 28 novembra 2015) / Paneurópska vysoká škola. - Bratislava, 2015. – С. 227-230, 2015-11)
  Проаналізовані положення прийнятого у 2012 році Кримінального процесуального кодексу України. Розглянуті питання сучасних тенденцій реформування кримінального процесуального законодавства.
 • Hryniuk, V.; Гринюк, В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6340-0584; Simonovych, D. V.; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Koniushenko, Ya.; Конюшенко, Я.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4988-0793 (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, № 25. – P. 337-343, 2020)
  Актуальність досліджуваної в статті проблематики пов’язана з тим, що у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року значна частина відомих раніше теорії кримінального процесу інститутів піддалася суттєвим змінам. ...
 • Chyzh, S. A.; Чиж, С. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4296-3246; Shakhova, K. V.; Шахова, К. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6431-3757; Dereviahin, O. O.; Деревягін, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1622-5549; Dal, A. L.; Даль, А. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523; Saltovets, S. A.; Салтовець, С. А.; (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, Nº 68 (Enero - Junio). – P. 696-707, 2021)
  Розглянуто розслідування порушень підрозділами кримінальної поліції України на об’єктах експлуатаційного обслуговування машинобудівного комплексу та рекреаційно-туристичної сфери. Зроблено висновок, що нормативно-правові ...
 • Абламский, С. Е.; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Симонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; Сімонович, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Устименко, Е. С.; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Georgian medical news = Медицинские новости Грузии. - Тбилиси - New York, 2019. - № 5 (290). - С. 150-157, 2019)
  Целью исследования является определение актуальных вопросов, касающихся защиты прав лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решается вопрос об их применении. Для ...
 • Салманов, А. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Салманов, О. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 12/2 (Decembrie). – P. 115-119, 2018)
  В статье проводится теоретический и практический анализ таких проблем правового регулирования обыска в Украине, как отсутствие законного определения понятий «обыск», «личный обыск», отнесение процедуры обыска автотранспортного ...
 • Абламский, С. Е.; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 12 (Decembrie). – P. 52-55, 2013)
  Проанализированы дискуссионные проблемы предоставления бесплатной правовой помощи по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины, предложены пути решения и усовершенствование данной проблемы. The controversial ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 188-194, 2011)
  Проаналізовано систему критеріїв оцінювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ під час запобігання та протидії злочинності. Запропоновано авторський підхід до вдосконалення методики оцінювання ...
 • Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5563-2361 (Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 12. – С. 50-55, 2015)
  Статтю присвячено аналізу організаційних форм взаємодії між оперативними працівниками та слідчими час виявлення, попередження та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з урахуванням вимог чинного Кримінального ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 16-20, 2015)
  У тезах доповіді розглянуто сучасні тенденції розвитку наук кримінального процесуального права та криміналістики. Наголошено, що зазначені науки повинні своєчасно відгукуватися на потреби слідчої та судової практики, ...
 • Петров, О. С.; Petrov, O. S. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 25. – С. 110-112, 2017)
  Статтю присвячено вивченню актуальних питань застосування запобіжного заходу у вигляді застави як основної гарантії реалізації завдань кримінального процесу. The article is devoted to the study of urgent issues of application ...
 • Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4273-8068 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 209-212, 2021)
  Досліджено актуальні питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів.
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Національної академії прокуратури України. – 2017. – № 2(48). – С. 88-94, 2017)
  Досліджено сучасний стан регламентації правового інституту права на захист у кримінальному провадженні. Встановлено, що внесені до Конституції України зміни спричинили жваві дискусії серед учених і юристів-практиків. ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 38–45, 2017)
  Досліджено процесуальний порядок залучення захисника для участі в окремій процесуальній дії, що можливо у трьох законодавчо передбачених невідкладних випадках. Звернено увагу на відсутність законодавчо закріплених визначень ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account