Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law): Recent submissions

 • Бурлака, Я. А.; Burlaka, Ya. A. (Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 121-126, 2019)
  На підставі системного аналізу кримінального процесуального законодавства України та наукових джерел визначено поняття процесуальної самостійності слідчого, а також сформовано перспективні шляхи його вдосконалення. On the ...
 • Розумовський, О. С.; Rozumovskyi, O. S. (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 4. - С. 247-252, 2021)
  Останнім часом активно досліджуються питання щодо правової природи «зловживання правом» у кримінальному процесі, однак погляди науковців є різними й часто діаметрально протилежними. У чинному кримінальному процесуальному ...
 • Chyzh, S. A.; Чиж, С. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4296-3246; Shakhova, K. V.; Шахова, К. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6431-3757; Dereviahin, O. O.; Деревягін, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1622-5549; Dal, A. L.; Даль, А. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523; Saltovets, S. A.; Салтовець, С. А.; (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, Nº 68 (Enero - Junio). – P. 696-707, 2021)
  Розглянуто розслідування порушень підрозділами кримінальної поліції України на об’єктах експлуатаційного обслуговування машинобудівного комплексу та рекреаційно-туристичної сфери. Зроблено висновок, що нормативно-правові ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Юридичний вісник.- 2021. - №1. - С. 87-93, 2021)
  У статті досліджено проблеми, пов’язані з розумінням покарання як обов’язкової складової частини форм реалізації кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти земельних ресурсів України. Розкрито юридичну ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 47-50, 2021)
  Розглянуто завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, учинених групою осіб.
 • Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 174-177, 2021)
  Досліджено використання спеціальних знань у кримінальному процесі. Визначено, що залучення обізнаної особи при проведенні процесуальних дій та поза ними, застосування її спеціальних знань є одним із засобів забезпечення ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 249-250, 2021)
  Розглянуто удосконалення інституту дізнання у кримінальному провадженні. Зазначено, що деякі положення чинного Кримінального процесуального кодексу України потребують уточнень окремих його положень, зокрема, з метою ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 79-83, 2021)
  Проаналізовано теоретичні та прикладні проблемні питання щодо оціночних понять у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України та шляхи їх удосконалення.
 • Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 65-69, 2021)
  Досліджено спрощений порядок здійснення правосуддя та інститут мирових суддів.
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 271-274, 2021)
  Проаналізовано слідчі ситуації, які виникають під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми.
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 99-103, 2021)
  Розглянуто проблеми визначення суб’єктів, які мають право ініціювати та проводити негласні слідчі (розшукові) дії.
 • Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5625-2122 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 259-262, 2021)
  Розглянуто проблему незалежності процесуальної діяльності слідчого під час кримінального провадження.
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 39-42, 2021)
  Визначено, що питання забезпечення права на захист завжди тісно пов'язане з можливістю протидіяти розслідуванню з боку зацікавлених осіб. Цей фактор, безумовно, впливає на слідчу ситуацію і тому, повинен бути врахований ...
 • Глієвий, А. А.; Hliievyi, A. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2242-5969 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 109-112, 2021)
  Висвітлено особливості процесуальної фіксації результатів використання цифрової техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій.
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 112-114, 2021)
  Досліджено нормативно-правове регулювання закінчення досудового розслідування. Встановлено, що на відміну від КПК України 1960 р. норми чинного КПК України більш повно регламентують процесуальний порядок закінчення досудового ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L.; ORCID : https://orcid.org/0000-0002-8175-7026 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 120-122, 2021)
  Розглянуто особливості ювеінальної пробації. Наведено сутність пробації та загальні наглядові заходіи у рамках соціально-виховної роботи.
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 50-54, 2021)
  Розглянуто напрями удосконалення методики розслідування злочинів. Визначено, що оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства є необхідним елементом структури методики розслідування злочинів.
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 57-59, 2021)
  Досліджено кримінальну делінквентність як об'єкт кримінального процесу. Визначено поняття соціального явища кримінальної делінквентністі.
 • Заворіна, О. П.; Zavorina, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7477-3570 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 136-139, 2021)
  Розглянуто доручення слідчого, дізнавача та прокурора оперативним підрозділам у кримінальних провадженнях.
 • Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4273-8068 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 209-212, 2021)
  Досліджено актуальні питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account