KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law)

Кримінально-процесуальне право (Criminal and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Говорун, Є. О.; Hovorun, Ye. O. (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2021. - Т. 32 (71), № 1. - С. 100-105, 2021)
  Досліджено питання зупинення перебігу строків досудового розслідування. Зазначено, що з часу винесення постанови про зупинення до винесення постанови про його відновлення, строк досудового розслідування зупиняє свій перебіг ...
 • Сезонов, В. С.; Sezonov, V. S.; Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2021. - Т. 32 (71), № 1. - С. 111-119, 2021)
  Досліджено окремі проблемні питання правового регулювання документів як процесуальних джерел доказів за національним кримінальним процесуальним законодавством, правових і організаційних засад понятійного апарату та ...
 • Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2021. – № 2 (94). - С. 311-324, 2021)
  Досліджено теоретичні і прикладні проблемні питання взаємодії під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації, надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення діяльності органів досудового ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 315-317, 2021)
  Розглянуто досягнення та дисбаланс правової регламентації України і Республіки Узбекистан в галузі кримінального процесуального законодавства, що регулює діяльність інституту понятих. The achievements and imbalance of the ...
 • Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 404-405, 2021)
  Розглянуто питання організації захисту прав і свобод особи під час дізнання та пошук шляхів його вдосконалення.
 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 385-386, 2021)
  Розглянуто проблемні питання тяжкості злочину як умови продовження кримінального провадження в разі закінчення строку досудового розслідування.
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 373-375, 2021)
  Визначено, що медіація не є панацеєю, вона не вирішить усіх проблем сучасної кримінальної юстиції, але її унормування на законодавчому рівні та більш поширене запровадження у практичній діяльності значно сприяло би ...
 • Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 267-270, 2021)
  Приділено увагу типовим помилкам (недолікам), що допускаються під час проведення початкових слідчих дій, і які мінімізують перспективу формування обґрунтованого обвинувачення у кримінальному провадженні надалі. Акцентовано ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 235-237, 2021)
  Зазначено необхідність дослідження наукових і прикладних проблем пошуку й встановлення особи злочинця для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
 • Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 240-243, 2021)
  Приділено увагу регламентації підстав і порядку надання правової допомоги, а також механізму реалізації права на правову допомогу під час затримання особи в кримінальному провадженні.
 • Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5625-2122 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 345-348, 2021)
  Вказано на вдосконалення правового положення неповнолітніх потерпілих, як учасників кримінальних процесуальних відносин, а також покращання системи гарантій їх прав, свобод та інтересів.
 • Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 284-286, 2021)
  Розглянуто істотні проблемні питання в судовій практиці щодо застосування національними судами практики Європейського суду з прав людини.
 • Шендрик, В. В.; Shendryk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Дараган, В. В.; Darahan, V. V. (Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2020. – С. 214-217, 2020)
  Розглянуто досвіт країн світу та України щодо стану корупції у сфері державних (публічних) закупівель у період пандемії COVID-19.
 • Khyzhniak, Ye.; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Nazarenko, I. V.; Назаренко, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3544-9863; Pleskach, O.; Плескач, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5003-0342; Tretiak, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2776-0128 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 40. – P. 37-44, 2021)
  Метою статті є визначення моделі оперативно-розшукового прогнозування умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції. Предмет дослідження: Предметом дослідження є модель оперативно-розшукового прогнозування умисних ...
 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; Заяць, Д. Д.; Zayats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 155-158, 2021)
  Зазначено, що доказування способу вчинення шахрайств залежить від тих прийомів і операцій щодо заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, які використовує правопорушник під час скоєння даного злочину.
 • Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 121-123, 2021)
  Розглянуто порядок обрання та застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх осіб в Україні та Сполучених Штатах Америки.
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 169-171, 2021)
  Виділено та класифіковано типові способи втручання в діяльність судових органів.
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 165-166, 2021)
  Розглянуто питання дослідження сутності та значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, його перспективні напрямки.
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 104-105, 2021)
  Констатовано, що питання забезпечення безпеки учасників кримінального провадження не втрачають актуальності, а отже потребують системного дослідження і подальшого запровадження у практичну площину правозастосовних органів.
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 86-89, 2021)
  Досліджено етимологія взаємодії, а також ефективність взаємодії між оперативними підрозділами з іншими підрозділами та службами у забезпеченні, попередженні та розкритті злочинів.

View more