KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Застосування технологій дистанційного навчання в системі підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Show simple item record

dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.date.accessioned 2016-11-07T09:07:07Z
dc.date.accessioned 2018-05-18T08:50:08Z
dc.date.available 2016-11-07T09:07:07Z
dc.date.available 2018-05-18T08:50:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1296
dc.description Бугайчук К.Л. Застосування технологій дистанційного навчання в системі підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ / Костянтин Леонідович Бугайчук // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С.101-103. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract У доповіді розглядаються практичні аспекти здійснення післядипломної освіти працівників Харківського національного університету внутрішніх справ в галузі розробки дистанційних курсів та проведення дистанційного навчального процесу. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract The report deals with the practical aspects of implementation of the post-graduate education teachers of Kharkiv National University of Internal Affairs in the development of distance learning courses and distance learning process. en
dc.description.abstract В докладе рассматриваются практические аспекты осуществления последипломного образования сотрудников Харьковского национального университета внутренних дел в области разработки дистанционных курсов и проведения дистанционного учебного процесса. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – ХНУВС, 2014. – С. 101-103 uk_UA.UTF8
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA.UTF8
dc.subject Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA.UTF8
dc.subject післядипломна освіта uk_UA.UTF8
dc.subject дистанційне навчання uk_UA.UTF8
dc.subject Харківський національний університет внутрішніх справ uk_UA.UTF8
dc.subject последипломное образование uk_UA.UTF8
dc.subject дистанционное обучение uk_UA.UTF8
dc.subject Харьковский национальный университет внутренних дел uk_UA.UTF8
dc.subject post-graduate education uk_UA.UTF8
dc.subject distance learning uk_UA.UTF8
dc.subject Kharkiv National University of Internal Affairs uk_UA.UTF8
dc.title Застосування технологій дистанційного навчання в системі підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ uk_UA.UTF8
dc.type Article uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account