KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 50-58, 2013)
  Досліджено основні аспекти підготовки кадрів поліції, принципи, програму, форми та методи цієї підготовки. Показано роль МВС, губернаторів у реалізації професійної підготовки поліції. The state of police personnel training ...
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 44-50, 2013)
  Проаналізовано стан наукових досліджень окремих аспектів моніторингу щодо запобігання кримінальних правопорушень серед молоді. Дано загальне поняття моніторингу, а також дискусійні напрямки щодо його визначення як ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 88-97, 2013)
  Систематизовано обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Запропоновано узагальнений перелік обставин, які деталізуються в процесі планування розслідування ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Васильєв, С. В.; Vasyliev, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 165-172, 2013)
  Досліджено питання нормативно-правового регулювання внутрішнього управління аптечними закладами на українських землях у складі Російської імперії протягом другої половини ХІХ ст. Розкрито сукупність норм адміністративного ...
 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 222-229, 2013)
  Детально проаналізовано міжнародні норми про відпустки та досліджено питання правового регулювання в різних країнах найпринциповіших питань відпусток. Подано пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства і ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 66-74, 2013)
  Розглянуто нормативні й теоретико-методологічні передумови визнання одним із джерел кримінального права України елементів міжнародної нормативної системи. У дослідженні застосовано діалектичний та історичний методи, ...
 • Украінцев, О. А.; Ukraintsev, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 205-212, 2013)
  Розглянуто питання інвестування у морські порти України, зокрема, особливості договору концесії з метою виявлення ролі цього виду договорів в інвестиційних процесах. Актуальність і новизна дослідження обумовлені прийняттям ...
 • Перепелиця, Д. І.; Perepelytsia, D. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 98-106, 2013)
  Розглянуто проблеми індивідуальної профілактики призонізації. Обґрунтовано, що індивідуально-виховну роботу доцільно розгортати на основі всебічного вивчення особистості засудженого, що має включати соціально- демографічну, ...
 • Кара, М. В.; Kara, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 74-80, 2013)
  Обґрунтовано важливість правового регулювання оперативно- розшукової діяльності, зокрема щодо протидії шахрайству підрозділами карного розшуку ОВС України. Проаналізовано негативні наслідки правової регламентації ...
 • Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 171-179, 2013)
  З’ясовано поняття звичайної господарської діяльності як можливе виключення із правила про значний правочин господарського товариства. Досліджено ознаки звичайної господарської діяльності та види правочинів, що її складають. ...
 • Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243, 2013)
  Розглянуто проблему відсутності закріплення на законодавчому рівні поняття тоталітарної секти, що останнім часом привертає до себе увагу дослідників у зв’язку з розповсюдженням на території України релігійних ...
 • Криворучко, В. В.; Kryvoruchko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 215-222, 2013)
  Досліджено категорії «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Зроблено висновок про їх однакове смислове навантаження з огляду на правотворчу практику. Надано авторське визначення категорії «соціальне забезпечення». The ...
 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 222-229, 2013)
  Розглянуто актуальну проблему розробки Трудового кодексу України, а саме питання статусу профспілкових організацій та забезпечення ними належного захисту трудових прав своїх членів. Піддано критиці намагання законодавця у ...
 • Цвірюк, Д. В.; Tsviriuk, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 138-146, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правове закріплення підстав обробки персональних даних відповідно до законодавства України. Приділено увагу проблемі невизначеності поняття «підстави обробки персональних даних» та висловлено пропозиції ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 188-198, 2013)
  Розкрито питання визначення основних напрямів організації контролю якості товарів для попередження та виявлення правопорушень. Визначено, що запобігання формуванню властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 121-130, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до визначення місця органів прокуратури в системі державних органів, досліджено сутність і значення законності їх діяльності. Зазначено, що чинна модель місця прокуратури ...
 • Омельченко, О. С.; Omelchenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 85-94, 2013)
  Розглянуто сутність, поняття та ознаки організованої злочинності і на основі аналізу статистичної звітності та наукових досліджень визначено її сучасний стан і динаміку за останні роки, а також надано пропозиції ...
 • Настенко, А. В.; Nastenko, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 76-84, 2013)
  Наведено характеристику правових актів, які становлять нормативні засади діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо виявлення і розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 101-109, 2013)
  Розглянуто сучасний стан та динаміку злочинності неповнолітніх. На основі проведеного аналізу статистичної звітності МВС України та наукових досліджень визначено її тенденції, що дозволить сформулювати обґрунтовані пропозиції ...
 • Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 58-67, 2013)
  Наведено проблемні аспекти Кримінального процесуального кодексу України, які негативно впливають на процес протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема крадіжкам із ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds