KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 156-165, 2012)
  Розглянуто актуальні проблеми подальшого реформування досудового слідства у зв’язку із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України, сформульовано пропозиції щодо шляхів їх вирішення на сучасному етапі ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 212-221, 2012)
  Проаналізовано взаємодію слідчих, оперативних та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів та завдання, які необхідно вирішувати, виходячи із змін, внесених до окремих статей та в цілому у ...
 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 271-283, 2020)
  На підставі аналізу стану наукових досліджень з надання криміналістичних рекомендацій щодо можливих форм планування провадження окремих слідчих (розшукових) дій, обґрунтовано необхідність оптимізації його форм на основі ...
 • Туренко, Д. В.; Turenko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 258-270, 2020)
  Метою дослідження є аналіз співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства у практичній діяльності при можливому застосуванні судом примусових заходів медичного характеру, спрямованих на виконання ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 250-257, 2020)
  Досліджено та визначено роль і місце вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України. Вивчено такі основні категорії, як «система судоустрою України», «судоустрій», «судова система», «судова влада». Установлено ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 211-226, 2020)
  Наведено результати аналізу нормативно-правової бази та наукових досліджень щодо стратегії кадрової політики Національної поліції України в контексті оновлення адміністративно-правових засад захисту прав і свобод людини. ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 178-188, 2020)
  Наголошено, що одним із засобів подолання фінансової кризи є належно функціонуючий інститут банкрутства. З’ясовано, що в Україні ефективність процедур банкрутства є низькою, що обумовлено великою тривалістю такої процедури ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 164-177, 2020)
  Охарактеризовано поняття адміністративно-деліктних відносин, їх соціальну природу, ознаки (властивості, характерні риси), особливості як виду адміністративно-правових відносин, структуру (об'єкти, суб'єкти та зміст) і ...
 • Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 153-163, 2020)
  Визначено родовий та безпосередній об’єкти правопорушення, передбаченого ст. 433 КУпАП, зміст суспільно небезпечного діяння. Досліджено проблему конкуренції норм ст. 42 КУпАП та ст. 433 КУпАП за об’єктивними ознаками, ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Мозговий, О. О.; Mozghovyi, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2836-7595 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 143-152, 2020)
  Досліджено наукові концепції щодо запровадження сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної адміністрації, спрямованої на задоволення потреб та інтересів суспільства через надання якісних публічних послуг населенню, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 132-142, 2020)
  Досліджено фінансові відносини між державою та суб’єктами господарювання, правове регулювання яких має суттєвий вплив на безпеку господарської діяльності як важливої складової національної безпеки. Проаналізовано внутрішні ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 104-115, 2020)
  Акцентовано увагу, що важливим напрямком розвитку авіаційної транспортної інфраструктури є підвищення ефективності державного регулювання в галузі авіаційного транспорту. Встановлено, що під державним регулюванням в галузі ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 84-93, 2020)
  Проаналізовано особливості порядку відкликання з відпустки деяких категорій працівників. Розглянуто види щорічних відпусток поліцейських. Проведено порівняльний аналіз правового регулювання відкликання з відпустки ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 284-298, 2020)
  В науковій статті проведено дослідження проблеми існування документа, його різновидів та їх співвідношення між собою в структурі Кримінального кодексу України. Наголошується на відповідних характерних аспектах цієї проблеми, ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 77-83, 2020)
  На основі аналізу наукових поглядів учених досліджено історико-правові передумови виникнення локального правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Акцентовано увагу, що перші нормативні акти, які регулювали ...
 • Радзівідло, А. Я.; Radzividlo, A. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 69-76, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей трудових договорів із сезонними та тимчасовими працівниками в Україні. Проаналізовано трудовий договір як підставу виникнення трудових правовідносин із сезонними та тимчасовими ...
 • Рассказова, В. В.; Rasskazova, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0887-4880 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 61-68, 2020)
  Стаття є оригінальною науковою роботою, в якій проаналізовано концептуальні підходи європейських держав до визнання та закріплення в цивільному законодавстві відступного як самостійної підстави припинення зобов’язання. ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 44-60, 2020)
  Проведено аналіз чинного законодавства України щодо здійснення права дитини на свободу пересування її батьками та практики його застосування. На підставі цього аналізу розроблено рекомендації щодо усунення суперечностей ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 36-43, 2020)
  Проведено теоретичне дослідження розвитку уявлень у правничій науці щодо принципів юридичного процесу. Здійснено аналіз юридичної літератури та відповідного нормативно-правового матеріалу. Виокремлено такі принципи стадій ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 26-35, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз українсько-російських взаємовідносин доби Української Центральної Ради та сучасного періоду. Показано характер та ідеологічне підґрунтя стійких тенденцій у політиці Росії стосовно України. ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds