KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Кощій, О. В.; Koshchii, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 172-178, 2009)
  Визначено сутність участі суб’єктів, не наділених владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві. Охарактеризовано форми та зміст такої участі. Запропоновано доповнення та зміни до адміністративного процесуального ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 164-171, 2009)
  На підставі чинного законодавства та наукових розробок визначено поняття та особливості висновку експерта як доказа в адміністративному судочинстві України. На основании действующего законодательства и научных разработок ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 158-164, 2009)
  Досліджено зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності. На підставі аналізу адміністративних процедур різних країн виділено окремі їх елементи, спрямовані ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Єманов, В. В.; Yemanov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 41-51, 2010)
  Наведено обґрунтування понять і видів оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та виділені рівні загроз, які її визначають. Explanation of notions and species of operative situation in the sphere of ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 38-49, 2009)
  Досліджено причини та передумови, що зумовили появу пакету нормативних актів, спрямованих на усунення німецького засилля на землях, що мали стратегічне значення в умовах світової війни. Проаналізовано урядові заходи щодо ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 137-144, 2010)
  Розкрито зміст процедури перегляду юрисдикційних адміністративних актів, висвітлено основні проблеми, що пов’язані з такою процедурою. Узагальнено основні точки зору з цього питання, проблемні місця в законодавстві ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 199-207, 2010)
  Розглянуто питання спадкування права на вклад у банку. Визначено особливості спадкування права на банківський вклад. Проаналізовано способи спадкування права на вклад у банку. Розкрито юридичну природу розпорядження права ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Grechenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 23-30, 2010)
  Розглянуто основні етапи становлення оподаткування доходів фізичних осіб у розвинутих країнах світу, причини реформ оподаткування у цій сфері. The basic stages of formation of the individual taxation of incomes in the ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 91-98, 2010)
  Подано характеристику принципів взаємодії персоналу органів внутрішніх справ із населенням. Запропоновано класифікацію таких принципів. The characteristic of interaction principles of internal affairs agencies personnel ...
 • Сіверін, В. І.; Siverin, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 144-152, 2010)
  Досліджено теоретичні та законодавчі засади надання дозвільних послуг у сфері забезпечення екологічної безпеки. Особливу увагу приділено тим видам діяльності, яка може завдати шкоду навколишньому природному середовищу ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 186-192, 2010)
  Розглянуто наукові позиції щодо розуміння суб’єктивного цивільного права в сучасних умовах побудови системи цивільного права, на приватноправових засадах, вплив правового регулювання на суб’єктивне цивільне право. Виявлено ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 282-289, 2010)
  Визначено особливості припинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Уточнено коло органів, які відносяться до системи правоохоронних органів. Подано рекомендації з удосконалення національного ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 98-105, 2010)
  Подано характеристику наукових праць, предметом дослідження яких був контроль (контрольна діяльність), а також відповідного національного законодавства. Проведено розмежування між видами та формами контролю за діяльністю ...
 • Жилін, Є. В.; Zhylin, Ye. V.; Сафронов, С. О.; Safronov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4300-0601 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 73-82, 2010)
  Розглянуто типові помилки співробітників ОВС України, які допускаються під час огляду предметів порнографічного характеру та сформульовано відповідні рекомендації щодо їх усунення. The typical mistakes of Ukrainian police ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 304-308, 2010)
  Досліджено місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, проаналізовано різні позиції вчених та галузеве законодавство для обгрунтування віднесення права екологічної безпеки до міжгалузевих правових ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 11-20, 2010)
  Визначено поняття та ознаки "обходу закону" як виду поведінки у сфері дії права, репрезентовано місце поняття " обхід закону" в структурі понятійного апарату загальної теорії права. The notion and features of "law evasion" ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 29-38, 2010)
  Досліджено сутність модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу. Встановлено її основні прояви. The essence of political system modernization in the monarchies of Arabian East is reserched. Исследована ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 86-93, 2010)
  Надано кримінологічну класифікацію насильницьких злочинів. Визначено теоретичне та практичне значення даної класифікації, яке полягає в урахуванні її при розробленні заходів запобігання цьому виду злочинності. Criminological ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 100-108, 2010)
  Проаналізовано загальні підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь та сформульовано спеціальні підстави криміналазації, характерні для безгосподарського використання земель, що доводить необхідність існування такої ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 131-138, 2010)
  Розглянуто систему органів управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, проаналізовано їх правовий стан та повноваження. Запропоновано шляхи покращення механізму адміністративно-правового регулювання ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds