KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 209-214, 2002)
  Запропоновано допомогти удосконаленню системи трудового законодавства, зміцненню арсеналу засобів, що забезпечують формування в трудящих сумлінного ставлення до праці, дбайливого відношення до різних форм власності, ...
 • Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 65-72, 2002)
  Зазначено, що Парламент - найвищий орган влади, котрий обирається населенням, призначення якого - виражати суверенну волю народу, регулювати найважливіші суспільні відносини шляхом прийняття закону та здійснювати контроль ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 194-198, 2002)
  Проаналізовані основні зміни, що відбулися в правоохоронних органах радянської України в роки нової економічної політики, та дана загальна позитивна оцінка, але відзначено, що повного успіху реформи усе ж не мали. Загальне ...
 • Журба, А. В.; Zhurba, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 87-92, 2002)
  Проаналізовано латентна наркозлочинність (чи прихована частина цієї злочинності) , що складає разом із за­реєстрованою фактичну злочинність, з цілого ряду причин створює перепони для адекватної боротьби з незаконним обігом ...
 • Толстих, Є. О.; Tolstykh, Ye. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 73-77, 2002)
  Надано характеристику піротехнічним виробам, застосована їх класифікація. Основним завданням при проведенні експертами-вибухотехніками досліджень піротехні­чних виробів споживчого призначення є встановлення можливості ...
 • Сапальов, В. П.; Sapalov, V. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 82-87, 2002)
  Розлянуто питання пошуку нових наукових методик, удосконалення стратегії та тактики роботи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з метою скорішого й повного отримання фактичних даних технічними засобами. Одним ...
 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 336-339, 2002)
  Розглянуто правовідносини між опікуном та підопічним, питання здійснення опіки над недієздатними. Запропоновано введення таких новел до нового законодавства України, які б стимулювали подальший розвиток правового захисту ...
 • Венедиктова, І. В.; Venedyktova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 344-348, 2002)
  Розглянуто форму управління майном, як довірче управління, яка здатна гармонійно поєднати економічні інтереси з правовою моделлю їх забезпечення, спрямувати елементи механізму правового регулювання на економічні процеси, ...
 • Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 457-461, 2002)
  Вивчено проблему торгівлі жінками, яка потребує використання спе­цифічних методологічних і емпіричних методів одержання й опрацювання інформації. Високу ефективність у вивченні торгівлі жінками показують соціологічні ...
 • Глієвий, А. А.; Hliievyi, A. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 67-73, 2002)
  Висвітлено поняття взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції і підрозділів Державного департаменту з питань виконання покарань в розкритті злочинів. Сформульовано основні фактори, які не­обхідно враховувати ...
 • Журова, О. М.; Zhurova, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 64-67, 2002)
  Проаналізовано необхідність правових та етичних аспектів допустимості доказів, отрима­них оперативно-розшуковим шляхом. Зазначено, що в ряді випадків встановити обставини розслідуваної події шляхом провадження слідчих дій ...
 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 397-403, 2002)
  Досліджено проблему охорони та розвитку заповідників України, причини утворення ситуації, яка склалася навколо природно-заповідного фонду України. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни має супро­воджуватися ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 332-335, 2002)
  Розглянуто право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей. У підставі алімент­ного обов'язку батьків стосовно їхніх неповнолітніх дітей та обов'язку утримання непрацездатних повнолітніх дітей лежить різний склад ...
 • Бєлоцерковець, О. В.; Bielotserkovets, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 328-332, 2002)
  Розглянуто правову природу відносин, що вини­кають при безготівкових розрахунках. Досліджено майнові зобов'язання, коли при безготівковихих перерахуваннях кре­дитор отримує такий вид майнових прав, як право вимоги до ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344, 2002)
  Проаналізовано різні точки зору поняття самозахисту, особливості способів самозахисту. Надана класифікація , яка може мати і прикладне значення, оскільки дозволить учасникам цивільного обігу достатньо легко зорієнтуватися ...
 • Гриця, Т. Г.; Gritsya, T. G. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 138 -145, 2002)
  Аналізується нормативний компонент змісту освіти, який визначається відповідним державним стандартом освіти, а вибірковий – вищими закладами освіти. Анализируется нормативный компонент содержания образования, который ...
 • Москаль, Г. Г.; Moskal, H. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 190-194, 2002)
  Характеризуючи інститут генерал-губернатора в Російській Імперії в цілому, зроблено висновки, що він був вироблений протягом століття як найбільш доцільна форма управління окраїнами імперії. Це була сильна і самостійна ...
 • Бойко, О. В.; Boiko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 133 - 138, 2002)
  Досліджено правовий механізм реалізації діяльності держави по запобіганню і профілактиці насильства в сім'ї. Исследован правовой механизм реализации деятельности государства по предотвращению и профилактике насилия в ...
 • Білоконь, М. В.; Bilokon, M. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 185-190, 2002)
  Зазначено, що реформи місцевого самоврядування, розпочаті в середині XIX ст., були спрямовані на розвиток засад ринкової економіки капіталістичного типу, формування засад часткової децентралізації управління, необхідної ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds