KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Issue Date

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип. 1. - С. 99-109, 1996)
  Вивчення історії діяльності Української Центральної Ради в період, що розглядається, викликає значну зацікавленість і тепер. Багато проблем, пов’язаних з національно-державним будівництвом в Україні, не нові, більшість з ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 295-299, 2001)
  У статті розглядаються загальні аспекти становлення Німеччини як федеративної держави. Констатується, що основним суб’єктом федерації є землі, які наділяються досить широкою компетенцією. Відзначається, що представництво ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 14. - С. 226-233, 2001)
  В статті дається характеристика освітньої послуги як самостійного об’єкта цивільного права.
 • Кацуба, О. В.; Katsuba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 355-362, 2011)
  Проаналізовано сутність, принципи і публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу, а також визначено рівень їх відповідності один одному, об’єктивним ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 348-354, 2011)
  Розглянуто питання характеристики абсолютних правовідносин. Досліджено поняття абсолютного права через категорію об’єктивного права. The issues of description of absolute legal relationships are considered. The concept ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 184-188, 2011)
  Визначено значення та особливості вищих навчальних закладів як суб’єктів професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ, уточнено їх функції у підготовці працівників органів внутрішніх справ. A value and ...
 • Ярмиш, Н. О.; Yarmysh, N. O (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 177-183, 2011)
  На підставі аналізу норм чинного та перспективного кримінально- процесуального законодавства визначено основні форми та сфери діяльності професійного захисника (адвоката) щодо виявлення причин та умов вчинення злочинів. On ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 124-136, 2011)
  На основі вивчення та аналізу видів ідентифікації та її засобів сформульовані вимоги до критеріїв ідентифікації, що дозволяють виявити фальсифікацію і визначити її засоби. On the basis of study and analysis of types of ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D.; Футулуйчук, Д. Д.; Futuluichuk, D. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 72-76, 2011)
  Зроблено спробу аналізу основних аспектів державотворчої діяльності одного з провідних громадсько-політичних діячів ЗУНР – державного секретаря внутрішніх справ республіки І. Макуха, розкрито особливості формування його ...
 • Кузьмін, Д. В.; Kuzmin, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 255-263, 2011)
  Досліджено механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Установлено, що під цією категорією необхідно розуміти комплексну сукупність органів державної влади та інститутів громадянського ...
 • Борута, М. В.; Boruta, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 213-218, 2011)
  Розглянуто правове регулювання охорони та захисту авторського права в Україні як складової частини системи права інтелектуальної власності. Досліджено правові засади діяльності органів внутрішніх справ України щодо охорони ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 77-82, 2011)
  Розглянуто концепцію незалежної судової влади та визначено її функції та елементи, які забезпечують охорону прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано функції судової влади, розглянуто нові функції та окремі ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 336-342, 2011)
  Досліджено особливості запровадження інституту комунальної власності в Україні, визначено поняття, структуру комунальної власності та основні напрямки вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, зокрема щодо ...
 • Дивак, М. М.; Dyvak, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 242-248, 2011)
  Уточнено поняття та завдання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ, охарактеризовано наявні проблеми у цій сфері, запропоновано шляхи їх подолання. A concept and tasks of the skilled providing of organs of ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). – С. 264-271, 2011)
  Досліджено повноваження органів державного фінансового контролю в бюджетному процесі. Розглянуто повноваження Рахункової палати України як вищого і незалежного органу державного фінансового контролю, діяльність якого ...
 • Соколан, Т. С.; Sokolan, T. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип. – С. 301-307, 2011)
  Визначено права на недоторканність приватного життя, розглянуто питання про можливість порушення цього права під час здійснення відеоспостереження. Запропоновано рекомендації для мінімізації випадків порушення права на ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 104-109, 2011)
  Статтю присвячено аналізу особи правопорушника, який посягає на громадський порядок та громадську безпеку, та висвітленню проблем забезпечення безпеки законослухняних громадян. The article is devoted to the analysis of ...
 • Синицька, Я. П.; Synytska, Ya. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 274-280, 2011)
  Статтю присвячено питанням встановлення сутності процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві та визначення місця судового рішення серед них. The article is devoted to the issue of establishment of ...
 • Градова, Ю. В.; Hradova, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 20-28, 2011)
  Досліджено законотворчість з метою виявлення елементів правового моніторингу в процесі законотворчої діяльності для підвищення її ефективності. Особливе місце відведено законодавчому процесу як одному з етапів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account