KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Issue Date

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип. 1. - С. 99-109, 1996)
  Вивчення історії діяльності Української Центральної Ради в період, що розглядається, викликає значну зацікавленість і тепер. Багато проблем, пов’язаних з національно-державним будівництвом в Україні, не нові, більшість з ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 295-299, 2001)
  У статті розглядаються загальні аспекти становлення Німеччини як федеративної держави. Констатується, що основним суб’єктом федерації є землі, які наділяються досить широкою компетенцією. Відзначається, що представництво ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 14. - С. 226-233, 2001)
  В статті дається характеристика освітньої послуги як самостійного об’єкта цивільного права.
 • Толстих, Є. О.; Tolstykh, Ye. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 73-77, 2002)
  Надано характеристику піротехнічним виробам, застосована їх класифікація. Основним завданням при проведенні експертами-вибухотехніками досліджень піротехні­чних виробів споживчого призначення є встановлення можливості ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 314 - 320, 2002)
  Висвітлюється бюджетне законодавство, яке регулює всі питання, пов’язані з бюджетними правовідносинами. Освещается бюджетное законодательство, регулирующее все вопросы, связанные с бюджетными правоотношениями. The ...
 • Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 457-461, 2002)
  Вивчено проблему торгівлі жінками, яка потребує використання спе­цифічних методологічних і емпіричних методів одержання й опрацювання інформації. Високу ефективність у вивченні торгівлі жінками показують соціологічні ...
 • Венедиктова, І. В.; Venedyktova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 344-348, 2002)
  Розглянуто форму управління майном, як довірче управління, яка здатна гармонійно поєднати економічні інтереси з правовою моделлю їх забезпечення, спрямувати елементи механізму правового регулювання на економічні процеси, ...
 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 336-339, 2002)
  Розглянуто правовідносини між опікуном та підопічним, питання здійснення опіки над недієздатними. Запропоновано введення таких новел до нового законодавства України, які б стимулювали подальший розвиток правового захисту ...
 • Смотров, О. І.; Smotrov, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 290 - 295, 2002)
  Автор пропонує знайомство з основними положеннями locatio conductio operarum, що існувало в давньоримському праві, й колом відносин, що ним регулювалися, а також із реформованими з нього положеннями сучасного договору про ...
 • Сапальов, В. П.; Sapalov, V. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 82-87, 2002)
  Розлянуто питання пошуку нових наукових методик, удосконалення стратегії та тактики роботи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з метою скорішого й повного отримання фактичних даних технічними засобами. Одним ...
 • Журба, А. В.; Zhurba, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 87-92, 2002)
  Проаналізовано латентна наркозлочинність (чи прихована частина цієї злочинності) , що складає разом із за­реєстрованою фактичну злочинність, з цілого ряду причин створює перепони для адекватної боротьби з незаконним обігом ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 31-37, 2002)
  Наведено висновки що, по-перше, щире каяття є явищем морально-психічним, а тому великим є ризик допущення помилок при його оцінці. Отже, його наявність у ст.45 КК як умови звільнення від кримінальної відповідальності у ...
 • Шаша, І. К.; Shasha, I. K.; Власенко, І. Л.; Vlasenko, I. L.; Бортничук, П. М.; Bortnychuk, P. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 264-268, 2002)
  Запропоновано методику оцінки ризику працівників органів внутрішніх справ, яка дозволяє проводити керування ризиком, і тим самим дає можливість робити попередження і профілактику травматизму в підрозділах органів внутрішніх ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 38-42, 2002)
  Успішне здійснення координації залежить від виконання певних організаційних принципів, що гарантує усунення помилок під час її здійснення. Розглянуті загальноправові та спеціально-галузеві принципи. Головна мета координації ...
 • Воронін, О. С.; Voronin, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 255-259, 2002)
  Зазначено, що інформація, а отже, й інформаційне забезпечення, відносяться до важливих елементів і передумов процесу управління органами внутрішніх справ, без яких він просто не може існувати. Від якості і швидкості ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 19-24, 2002)
  Зазначено, що підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням слід розглядати з позиції об’єктивних та суб’єктивних даних вчиненого злочину, а тому вони будуть поділятися на підстави об’єктивного та суб’єктивного ...
 • Радисюк, А. М.; Radysiuk, A. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 259-263, 2002)
  Розглянуто адміністративну діяльність органів внутрішніх справ як різновид державного управління внутрішніми справами, у тому числі у вигляді реалізації специфічних завдань і функцій в умовах радіаційного зараження ...
 • Набока, В. Н.; Naboka, V. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 28-31, 2002)
  Осмислені існуючі підходи до розгляду поняття «торгівля жінками», виявлено його зв’язок та відмінності з поняттям «торгівля людьми», розроблено інструментальні визначення цих феноменів, які б мали універсальний характер і ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 68-72, 2002)
  Наголошено, що сучасний стан міжнародного співробітництва у боротьбі з фальшивомонетництвом не тільки у рамках СНД, але й у рамках усього міжнародного співтовариства задовольняти не може. Незважаючи на існування визначеної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account