KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Issue Date

Browsing Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип. 1. - С. 99-109, 1996)
  Вивчення історії діяльності Української Центральної Ради в період, що розглядається, викликає значну зацікавленість і тепер. Багато проблем, пов’язаних з національно-державним будівництвом в Україні, не нові, більшість з ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 295-299, 2001)
  У статті розглядаються загальні аспекти становлення Німеччини як федеративної держави. Констатується, що основним суб’єктом федерації є землі, які наділяються досить широкою компетенцією. Відзначається, що представництво ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 14. - С. 226-233, 2001)
  В статті дається характеристика освітньої послуги як самостійного об’єкта цивільного права.
 • Москаль, Г. Г.; Moskal, H. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 190-194, 2002)
  Характеризуючи інститут генерал-губернатора в Російській Імперії в цілому, зроблено висновки, що він був вироблений протягом століття як найбільш доцільна форма управління окраїнами імперії. Це була сильна і самостійна ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 60-65, 2002)
  Федеративна Республіка Німеччина, зважаючи на своє геополітичне положення і стабільність національної економіки, однією з перших гостро відчула потребу перегляду державної концепції здійснення в нових історичних умовах ...
 • Греков, І. П.; Hrekov, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 340 - 343, 2002)
  Аналізуються питання нормативно-правового забезпечення службово-трудових відносин державних службовців . Анализируются вопросы нормативно-правового обеспечения служебно-трудовых отношений государственных служащих. The ...
 • Москаленко, А. П.; Moskalenko, A. P.; Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 158-161, 2002)
  Актуальним стає питання про вивчення мотивації кандидатів на службу в органи внутрішніх справ та створення системи професійної орієнтації МВС України. Окреслені важливі питання які вирішуються вченими Національного ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Суботін, А. О.; Subotin, A. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 9-12, 2002)
  Зазначено, що працівники органів внутрішніх справ повинні бути підготовлені до дій у складній обстановці не тільки фізично, але і психологічно. Саме в складній обстановці виявляються психологічні протиріччя, що є в кожній ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 217-220, 2002)
  Вирішено окремі питання теоретико-правових проблем охорони земель України, розглянуто закріплені законодавством засоби забезпечення їх кримінально-правової охорони від суспільно небезпечних посягань. Some issues of ...
 • Халін, М. М.; Khalin, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 216 - 222, 2002)
  Розглянуті процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції. Рассмотрены процессуальные особенности возбуждения уголовного дела органами милиции. Procedural features of initiation of criminal case ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 136-143, 2002)
  Головне завдання управлінської діяльності полягає в тому, щоб підібрати виконавців з необхідними трудовими навичками і кваліфікаційним розвитком, об’єднати їх на спільні узгоджені дії, визначити для них загальні цілі, для ...
 • Ямковий, В. І.; Yamkovyi, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 510-513, 2002)
  Розглянуто поняття казни держави в історичному аспекті. Зазначено, що воно повинно сприяти розмежуванню розуміння держави як учасника майнових приватно-правових відносин на рівних засадах з фізичними та юридичними особами ...
 • Тополевський, Р. Б.; Topolevsky, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 160 - 164, 2002)
  Проводиться дослідження проблеми системи джерел права, яке сприятиме вирішенню проблеми гармонізації міжнародного і національного права. На думку автора, доцільним є нормативне фіксування ієрархії джерел права разом з ...
 • Трубников, В. М.; Trubnikov, V. M.; Чучилін, М. І.; Chuchilin, M. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 46 - 52, 2002)
  Розглядається визначення поняття прогресивної системи, сутність і зміст цього складного і самостійного інституту кримінально-виконавчого права. Рассматривается определение понятия прогрессивной системы, сущность и ...
 • Сезонов, С. В.; Sezonov, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 207 - 210, 2002)
  Аналізуються адміністративно-правові заходи, що застосовуються стосовно вдосконалення адміністративної діяльності міліції. Цей напрямок є досить перспективним для наукового пошуку, кінцевою метою якого є виявлення шляхів ...
 • Петрова, К. Я.; Petrova, K. Ya.; Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 222-228, 2002)
  Розширення обсягів малого бізнесу розглядається як найбільш пріоритетна сфера державної економічної політики розвитку підприємництва в умовах ринкової трансформації. Це пов’язано з його високим потенціалом у вирішенні ...
 • Томчишен, С. В.; Tomchyshen, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 348-353, 2002)
  Визначено, що правовим критерієм підприємницької діяльності виступає лише її спрямованість на отримання прибутку. З такої точки зору можна говорити, що більш доречним постає не стільки питання визначення кола відносин, шо ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 31 - 36, 2002)
  Висвітлено проблеми, що виникли в адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, зокрема, в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та формулюється власне бачення шляхів їх вирішення. Освещены проблемы, возникшие ...
 • Оспіщев, Є. Я.; Ospishchev, Ye. Ya. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 504-509, 2002)
  Досліджено проблему впровадження постійного науково-обгрунтованого психологічного супроводження курсантів на всіх етапах навчання з метою вивчення глибинних процесів їх девіантної поведінки. Це дозволить розробляти та ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account