KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Монографії (Monographs). УДК 343.1 by Title

Browsing Монографії (Monographs). УДК 343.1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Державний науково-дослідний інститут; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Ангеленюк, А.-М. Ю.; Anheleniuk, A.-M. Yu.; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu. (Київ: 7БЦ, 2021. – 425 с., 2021)
  Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових засад визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні, зважаючи на слідчу практику крізь призму судових рішень. Розглянуто наукові концепції визнання доказів ...
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M. (Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 498 с., 2019)
  У монографії вивчено та проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення прав, ...
 • Лук’яненко, Ю. В.; Юхно, О. О.; Lukianenko, Yu. V.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків : Панов, 2016. – 264 с., 2016)
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. У роботі розглянуто історичний розвиток ...
 • Єрохін, В. В.; Yerokhin, V. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків: Панов, 2018. - 240 с., 2018)
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із процесуальним статусом і повноваженнями захисника у кримінальному провадженні. Розглянуто генезис участі захисника, ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Харків : Панов, 2015. – 240 с., 2015)
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні. У роботі розглянуто правове положення ...
 • Щерба, М. В.; Shcherba, M. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків: Панов, 2018. - 274 с., 2018)
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань однієї із новел чинного КПК України та судочинства щодо запровадження і реалізаціїї інституту кримінальних проваджень в суді присяжних. ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 252с., 2016)
  Монографія присвячена дослідженню проблем кримінального судочинства щодо неповнолітніх як особливого різновиду кримінальної процесуальної діяльності. Проаналізовані питання специфіки доказування (всебічність та повнота) ...
 • Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911 (Харків : НікаНова, 2015. – 249 с., 2015)
  Монографія присвячена дослідженню питань щодо неповнолітнього потерпілого як недостатньо захищеного учасника кримінального провадження. Здійснено аналіз кримінальних процесуальних гарантій по забезпеченню прав та законних ...
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 352 с., 2020)
  У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції. Досліджено міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання діяльності слідчих підрозділів, ...
 • Осадча, О. С.; Юхно, О. О.; Osadcha, O. S.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків : Панов, 2016. – 224 с., 2016)
  Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із процесуальними повноваженнями прокурора при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. У роботі ...
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138 (Одесса: Видав. дім «Гельветика», 2018. - 448 c., 2018)
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового регулювання досудового розслідування, які є предметом гострих дискусій у науці кримінального процесу. У роботі розглянуто ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Харків : В деле, 2015. – 560 с., 2015)
  У монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні. Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових ...
 • Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Харків : СПДФО Чальцев О.В.- 2012.- 224 с., 2012)
  Монографія присвячена актуальним теоретичним та практичним проблемам, пов'язаним з реалізацією фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, у процесуальних рішеннях слідчого. Автором розглянуті ...
 • Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068 (Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія/ За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с.73-96, 2018)
  Проблема захисту прав і свобод людини і громадянина займає особливе місце в системі кримінально-процесуального права, як правової науки, конституційному та кримінальному процесуальному законодавстві і в правозастосовній ...
 • Кузубова, Т. О.; Kuzubova, T. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 348 с., 2019)
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із застосуванням тимчасового доступу до речей і документів. У роботі розглянуто та систематизовано його процесуальну ...
 • Даль, А. Л.; Dal, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 238 с., 2017)
  Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із застосуванням тримання під вартою в кримінальному провадженні. У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account