Криміналістика (Criminalistics)

Recent Submissions

 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Право і безпека. – 2021. – № 3 (82). – С. 102-112, 2021)
  Проаналізовано слідчо-судову та експертну практику щодо кримінальних проваджень, розпочатих у зв’язку з учиненням насильства щодо працівника правоохоронного органу. На підставі цього аналізу визначено можливості судово-медичних ...
 • Корж, В. П.; Korg, V. P. (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 189-192, 2021)
  Зазначено, що вирішенню основних завдань огляду місця вбивства на замовлення сприятимуть знання слідчим основних елементів криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. It is noted that the knowledge of the main ...
 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 187-189, 2021)
  Розглянуто спеціальні дослідження джерел звуку та їх слідів-носіїв. Судова акустика допомагає встановити закономірності виникнення джерел слідів звуку, методи й засоби їх дослідження для розслідування кримінальних ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (119). – С. 121-131, 2021)
  Мета дослідження – аналіз зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків під час розслідування кримінальних правопорушень й обґрунтування можливості та доцільності його застосування в Україні. Методологія. Для досягнення ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 248-250, 2021)
  Зазначено, що електронна (цифрова) інформація як невід’ємний атрибут сучасної злочинної й криміналістичної діяльності визначає перспективи розвитку криміналістики, особливо поширення теорії «комп’ютерної криміналістики» ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 426-429, 2021)
  Досліджено генезис проблемних питань щодо використання сучасних комп’ютерних і цифрових технологій в теорії і правозастосовній діяльності криміналістики, експертології та кримінального процесу.
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 382-384, 2021)
  Зауважено, що є об’єктивна потреба в узагальненні та впорядкуванні існуючих методичних рекомендацій розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми. В основі цієї концепції – характеристика ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.). - Дніпро, 2019. - С. 231-234, 2019)
  Розкрито основні тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності, особливо злочинів корупційної спрямованості.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 350-352, 2021)
  Відзначено, що судове ґрунтознавство традиційно є частиною криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів як розділу криміналістичної техніки. Приділено увагу його можливостям у вирішенні завдань кримінального ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 299-301, 2021)
  Наголошено, що перспективи подальшого розвитку методики розслідування злочинів пов’язані із застосуванням нових підходів у використанні сил та засобів оперативно-розшукової діяльності в ході кримінального провадження.
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 297-299, 2021)
  З’ясовано сутність і характерні ознаки домашнього насильства, сформульовано його криміналістична класифікація.
 • Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 116-118, 2021)
  Визначено значення інформації, отриманої з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних ...
 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. - 2020. - № 3 (11). - С. 100-111, 2020)
  Доведено, що побудова програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій має відбуватися відповідно до типових ситуацій, виокремлених у науці на підставі аналізу результатів судово-слідчої практики. Визначено, що для ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738 (Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 4. – С. 548-551, 2021)
  Досліджено процес становлення криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів, а також визначенню місця цього розділу в структурі криміналістичної техніки. Зазначено, що застосування засобів і методів хімії в ...
 • Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2020. – № 1 (89). – С. 110-120, 2020)
  Розкрито криміналістичну класифікацію вбивств, вчинених у зв’язку із застосуванням домашнього насильства. На основі вивченої наукової літератури, судової та слідчої практики розглянуто критерії для формування криміналістичної ...
 • Невгад, В. В.; Nevhad, V. V. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 140-143, 2017)
  Визначено основні категорії свідків, які підлягають допиту в процесі розслідування вбивства, вчиненого у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб. Сформульовано предмет їх допиту. Особливу увагу приділено специфіці ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V. (Харків, 2021. – 192 с., 2021)
  У монографії висвітлені найбільш актуальні наукові, правові та організаційно-тактичні проблеми розслідування незаконного обігу зброї в Україні. Уточнено поняття зброї та її незаконного обігу. Запропонована загальна, міжродова ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Піддубний, В. В.; Piddubnyi, V. V. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 202-206, 2017)
  Розглянуто проблемні питання, що стосуються поняття злочинів економічної спрямованості та наукові підходи щодо їх визначення. Проведено ретроспективний аналіз поглядів науковців з приводу сутності криміналістичної класифікації ...
 • Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Petrova, I. A.; Петрова, І. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1652-6715; Hanzha, T. V.; Ганжа, Т. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 25. – P. 479 - 486, 2020)
  У практиці розслідування злочинів в Україна зростає значення молекулярно-генетичних експертиз, в яких проводиться аналіз слідів біологічного походження. Одним з важливих етапів експертного дослідження і його використання ...
 • Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0302-5698 (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 111-115, 2021)
  Досліджено проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті. Визначено особливості фіксації слідчим і криміналістом слідів шин транспортного засобу під час огляду місця події. Встановлено можливості ...

View more