Криміналістика (Criminalistics)

Recent Submissions

 • Колесник, В. Ю.; Kolesnyk, V. Y.; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 224-225, 2022)
  Зазначено, що для розробки ефективного механізму боротьби із торгівлею людьми необхідно дослідити всі сучасні прояви цього злочину, виробити їх криміналістичну класифікацію і відповідно до кожної класифікаційної групи ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 208-210, 2022)
  Досліджено криміналістичну характеристику способів порушень законів та звичаїв війни.
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 203-207, 2022)
  Зазначено, що саме вдосконалення наявних та поява нових способів вчинення кримінальних правопорушень різних категорій гостро ставлять питання про розробку якісно нових способів розслідування та протидії злочинності, серед ...
 • Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Юр’єв, Д. С.; Yuriev, D. S. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 128-131, 2022)
  Розглянуто особливості окремих тактичних прийомів ведення ефективного допиту.
 • Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Петраков, І. В.; Petrakov, I. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 126-128, 2022)
  Розкрито особливості використання технології лазерного 3D-сканування під час розслідування злочинів.
 • Вуйма, А. Г.; Vuima, A. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-5361 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 122-125, 2022)
  Проаналізовано аспекти призначення криміналістичних експертиз під час розслідування вбивств. Зазначено, що об’єкти наведених дослідженнь є досить різноманітними.
 • Білик, Т. В.; Bilyk, T. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 33-35, 2020)
  Розглянуто проблемні питання, передусім пов’язаних із відсутністю криміналістичної характеристики навмисних вбивств та окремих її видів, а саме, особливостей розслідування умисних вбивств заручника або викраденої людини в ...
 • Борисова, К. Є.; Borysova, K. Ye.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 83-84, 2022)
  У тезах доповіді обгрунтовано, що цифрова криміналістика є досить широкозастосованою та актуальною, має чимале значення для сучасного кримінального процесу. Проте зазначено, що до цих пір питання застосування цифрових ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 26-27, 2022)
  У тезах доповіді розглянуті актуальні питання розвитку криміналістики та судової експертології на сучасному етапі.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 17-19, 2022)
  Зазначено, що в умовах воєнного стану при всій критиці дистанційних методів навчання застосування таких методів є виправданим і дієвим. Дистанційні методи викладання криміналістики чи кримінального процесу вимагають ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 3. - С. 227-231, 2022)
  Визначено криміналістичну характеристику створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій. Вказаний вид кримінальних правопорушень віднесено ...
 • Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 299-303, 2020)
  Розглянуто ознаки особи злочинця, які перебувають у взаємозв’язку і взаємозалежності. Зазначено, що дані про особу злочинця, як елементу криміналістичної характеристики вбивств, вчинених у зв’язку з домашнім насильством є ...
 • Шевченко, В. М.; Shevchenko, V. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 164-167, 2021)
  Досліджено організацію судово-медичної експертизи в України. Розглянуто деякі питання діяльності судово-експертних установ в Україні у 20–40-х роках ХХ століття .
 • Мигаленко, П. С.; Myhalenko, P. S.; Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 95-100, 2021)
  Проаналізовано криміналістичну характеристику злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Розглянуто наступні її елементи: спосіб злочину; місце та обстановку; час ...
 • Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 156-159, 2021)
  Встановлено, що найбільш розповсюдженими знаряддями вчинення вбивств із застосуванням домашнього насильства є нанесення ударів господарсько - побутовими та підручними предметами, що були знайдені злочинцями безпосередньо ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2022. – № 3 (99). – С. 242-252, 2022)
  У статті обґрунтовано тезу про те, що проблеми рейдерства залишаються актуальними, незважаючи на політичну ситуацію, адже вони відрізняються високим рівнем суспільною небезпеки. Зокрема визначено, що наслідками протиправного ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2022. – № 3 (99). – С. 283-284, 2022)
  З кожним роком зростають потреби правоохоронних органів в ефективних інструментах виявлення, вилучення, дослідження та використання в доказуванні цифрових доказів. У криміналістичній науці останніх десятиліть цифрова ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Дементьєв, М. В.; Dementiev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6662-5455; Проценко, А. М.; Protsenko, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1714-2449 (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2022. – № 3 (99). – С. 173-186, 2022)
  У статті розглянуто питання допустимості висновку експерта у кримінальному провадженні. Допустимість визначено як характеристикy доказів, до якої висуваються певні вимоги. Допустимість висновку експерта має особливості, ...
 • Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 190-192, 2017)
  Визначено поняття і зміст криміналістичної характеристики злочинів. Розглянуто особливості криміналістичної характеристики злочинних порушень авторських і суміжних прав. Зазначено, що криміналістична характеристика цих ...
 • Русанова, О. Л.; Rusanova, O. L. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 178-180, 2017)
  Розглянуто головні причини помилок при встановленні автентичності рукопису. Іх можно розділити на 3 групи. Перша група обіймає помилки через нездатність особи, яка береться за дослідження почерку при недостатності знань і ...

View more