KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

«Перевернуте навчання» як інноваційна методика підготовки правоохоронців

Show simple item record

dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.date.accessioned 2016-11-17T07:17:07Z
dc.date.accessioned 2018-05-18T08:50:16Z
dc.date.available 2016-11-17T07:17:07Z
dc.date.available 2018-05-18T08:50:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1338
dc.description Бугайчук К.Л. «Перевернуте навчання» як інноваційна методика підготовки правоохоронців / Костянтин Леонідович Бугайчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 151-154. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract У доповіді розглянуті зміст та особливості застосування методу «перевернутого навчання» в освітньому процесі вищої школи. Проаналізовані його переваги для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах системи МВС України. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract In the report consider the content and features of the "flipped learning" in the education a process of higher education. Analyzed its advantages for training in higher education a institutions of the MIA of Ukraine. en
dc.description.abstract В докладе рассмотрены содержание и особенности применения метода «перевернутого обучения» в образовательном процессе высшей школы. Проанализированы его преимущества для подготовки специалистов в высших учебных заведениях системы МВД Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 151-154 uk_UA.UTF8
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA.UTF8
dc.subject Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел uk_UA.UTF8
dc.subject Internal Affairs Agencies uk_UA.UTF8
dc.subject органы внутренних дел uk_UA.UTF8
dc.subject перевернуте навчання uk_UA.UTF8
dc.subject освітній процес uk_UA.UTF8
dc.subject методи навчання uk_UA.UTF8
dc.subject вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України uk_UA.UTF8
dc.subject высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины uk_UA.UTF8
dc.subject перевернутое обучение uk_UA.UTF8
dc.subject образовательный процесс uk_UA.UTF8
dc.subject методы обучения uk_UA.UTF8
dc.subject flipped learning uk_UA.UTF8
dc.subject educational process uk_UA.UTF8
dc.subject teaching methods uk_UA.UTF8
dc.subject higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine uk_UA.UTF8
dc.title «Перевернуте навчання» як інноваційна методика підготовки правоохоронців uk_UA.UTF8
dc.type Article uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account